eBoss-valmennus Kööpenhaminassa

Hankkeesta on valmistunut lisää uusia tuloksia, joita esiteltiin kansainvälisellä foorumilla.
eBoss hyvinvointivalmennuksen perustana on hyväksymis- ja omistautumisterapian hyödyntäminen (HOT) eli Acceptance and Commitment therapy (ACT). Tämän aihealueen kansainvälisessä konferenssissa Kööpenhaminassa, ACBS Nordic conference ACT with Values and Compassion for a Friendly World 15.- 17.11.2018, oli iso esitellä Hyvinvointivalmennusmallia sekä hankkeen uusia tuloksia sekä suullisessa että posteriesityksessä.

Konferenssissa oli reilut 200 osallistujaa erityisesti Tanskasta, Norjasta, Ruotsista sekä Suomesta sekä muista EU-maista. Kolmipäiväisen konferenssin aikana oli yli 60 esitystä. Mahdollisuus oli osallistua sekä koko päivän kestäviin workshopeihin, muutaman tunnin workshopeihin, symposiumeihin, paneeleihin ja posteriesityksiin. Niissä tarkasteltiin ja pohdittiin yhdessä monipuolisesti HOT -menetelmän käyttöä eri asiakasryhmille, menetelmän taustahistoriaa ja teoreettisia perusteita. Konferenssin osallistujat olivat myös kiinnostuneita ammatillisen koulutuksen hyvinvointivalmennuksesta, jossa hyödynnettiin HOT -menetelmää ja myös verkkovalmennusta. eBoss-hankkeen esitykset olivat ainoita, joissa oli hyödynnetty digitaalisia välineitä, kuten hyvinvointiranneketta ja hyvinvoinnin mobiilisovelluksia opiskelijan oman tavoitteen saavuttamisen tukena.
Tämä hanke on myös hyvä esimerkki monialaisen kuntoutuksen toimintakäytäntöjen yhdistämisestä pedagogiseen kehittämiseen. Hankkeesta saatiin monipuolisesti viestitettyä niin workshopeissa kuin kahvitauoilla sekä lounaskeskusteluissa esitysten lisäksi. Konferenssissa oli mukava vaihtaa kuulumisia myös eBossin HOTin aihealueeseen perehdyttäjän Päivi Lappalaisen (JYU) sekä eBossin ohjausryhmän jäsen Anu Kangasniemen (Likes) kanssa.

Oppilaitosten valmentajien yksilöllisissä haastatteluissa kerättyä aineistoa on analysoitu ja tulokset antavat mielenkiintoista tietoa juurruttamisen mahdollistamiseksi. Valmentajat kokivat valmentamisen pääosin mielekkääksi ja hyödylliseksi, sekä olivat innostuneita jatkamaan valmennustehtävissä. Hyvinvointivalmennus toimii parhaiten, kun tuntee opiskelijat ja kuuntelee heidän toiveitaan. Tällöin voi muokata valmennusta opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti joko yksilölliseksi tai ryhmässä toteutettavaksi. Valmennuksen katsottiin sopivan monenlaisille valmennettaville ja monenlaiseen tilanteeseen.
Valmennuksen toteuttaminen oppilaitoksessa vaatii sekä johdolta että henkilöstöltä hyvinvoinnin merkityksen ymmärrystä. Hyvinvointiin ja sen tukemiseen tarvitaan myös riittäviä resursseja. Jatkossa valmennusta voisi hyödyntää koko prosessina tai parhaiten näyttäisi toimivan opiskelijakohtainen opinnollistaminen hyvinvoinnin eri teemoja hyödyntäen. Lisäksi valmentajat kokevat, että tänä päivänä tarvitaan hyvinvoinnin tarkastelua kaikkien opiskelijoiden kanssa.

Valmennuksissa mukana olleet opiskelijat saavuttivat omat tavoitteensa riippumatta osallistuivatko he kontaktiryhmään, verkkototeutukseen tai yhdistelmämuotoiseen valmennukseen. Kaksi kolmasosaa saavutti omalle hyvinvoinnilleen asettamansa tavoitteen ja osa jopa ylitti sen, mikä on erittäin hieno tulos.

eBoss-hanke on päättymässä ja Hyvinvoinnin digivalmentaja -sivusto avataan hankkeen loppuseminaarissa 29.11. avoimeen ja maksuttomaan käyttöön kaikille hyvinvointivalmennuksesta kiinnostuneille.

Teksti ja valokuvat: Merja Kurunsaari