Tämä on ollut antoisaa!

Valmennukset ja työryhmän työskentely alkavat olla päätöksessä ja Digivalkku-verkkosivusto on nyt valmis tulevien valmennusten hyödyksi! Vietimme hankkeen päätöspäivää hankkeen toimijoiden ja oppilaitosedustajien ryhmällä.

Tässä hankkeessa on tosiaankin ollut tärkeät asiat esillä. Nuorten hyvinvointi on hankkeeseen osallistuvilla nuorilla parantunut, nuoret pääsivät hyvin itse asettamiinsa hyvinvointitavoitteisiin ja tietoisuus omasta hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin eri osa-alueista on lisääntynyt. Myös ryhmässä toimimisella ja hyvinvointirannekkeiden käytöllä on ollut positiiviset vaikutuksensa, voidaan siis olla tyytyväisiä!

Hankkeessa olleiden hanketyöryhmäläisten kokemukset ovat arvokkaita ja halusimme yhteisessä päivässä koota matkan aikana tulleita kokemuksia ja käydä läpi onnistumisia ja haasteita. Antoisaa hanketyöryhmäläisille oli kokemus valmentamisesta, yhteistyö eri alojen ammattilaisten välillä, HOT-osaamisen (hyväksymis- ja omistautumisterapian lähestymistavan osaamisen) lisääntyminen ja ohjauksellisten menetelmien oppiminen, opiskelijoiden kanssa keskustelu ja hyvinvoinnin eri osa-alueiden huomiointi. Tuntui myös hyvältä tehdä arjessa jotain erilaista ja nähdä asioita uudella tavalla.

Valmennukseen liittyvinä haasteina keskusteltiin mm. opiskelijoiden rekrytointiin ja motivointiin liittyvistä asioista, aikataulujen asettamisen ja riittävän ajan löytymisen ongelmallisuudesta, opiskelijoiden suurehkosta ikähaitarista ja osittain myös kielitaitoon ja ymmärtämiseen liittyvistä haasteita erityisesti maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla, sillä hyvinvointiaiheinen terminologia tuntuu osittain olevan melko vaikeaa. Kokonaisuudessaan nämä vuodet hankkeen parissa olivat antaneet hanketyöryhmäläiselle paljon merkityksellisiä kokemuksia ja hyödyllistä osaamista nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi!

Oppilaitoksille on tullut hankkeen mukana ideoita hyvinvoinnin edistämistyöhön jatkossakin, ja juurruttaminen on jo meneillään jokaisessa oppilaitoksessa. Hyvinvointivalmennusajattelua ja hankkeen aikana syntynyttä materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden ohjauksessa ja opetuksessa, hoksauksessa ja ryhmänohjaajan työssä, erityisopen työssä, henkilökunnan hyvinvoinnin tukena, ryhmäyttämisessä, opintojen aloituksessa ja opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyssä. Toivomme, että voimme nähdä jatkossakin hyvinvointia edistäviä toimia hankkeeseen osallistuneissa oppilaitoksissa.

Nyt eBoss-hankkeen loppupuolella meillä on tavoitteenamme jakaa tietoa hankkeen mukana syntyneistä toimintamalleista mahdollisimman laajalle ja sitä tietoa voit sinäkin jakaa! Malli ja materiaalit ovat avoimesti käytettävissä www.jamk.fi/digivalkku. Sivustolla on esitelty valmennuksen toteuttamistavat, valmennusryhmien tuloksia ja vinkkejä digivälineiden hyödyntämiseen. Hyvinvointitreenit-osiossa on valmiita kokonaisuuksia hyvinvoinnin aihealueiden käsittelyyn. Hanketyöryhmän kanssa kävimme yhdessä läpi valmistunutta sivustoa, ja sivuston käyttöön nähtiin monia mahdollisuuksia: se on valmis ja monipuolinen paketti käytettäväksi, sitä voi soveltaa eri sisältöihin ja tarpeisiin, sitä voi myös soveltaa eri kohderyhmille haluamallaan tavalla.

Edistetään yhdessä nuorten hyvinvointiosaamista ja tietoisuutta omasta hyvinvoinnistaan, ja annetaan hyviä mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin lisäämiseen!

hanketyöryhmä päätös- ja kehittämispäivässä
Tyytyväisiä toteuttajia

Kirjoittaja: Jonna Salmijärvi
Kuva: Maaret Rutanen