Nuorten elintavat ja appsit – mistä näyttö käyttöön?

Terveyteen liittyvien mobiilisovellusten eli appsien määrän arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 100 000, ja määrä kasvaa räjähdysmäisesti lähitulevaisuudessa. Eniten ladataan painonhallintaan ja liikuntaan liittyviä mobiilisovelluksia. Myös nukkumiseen, meditaatioon ja raskauteen liittyvät sovellukset ovat suosittuja. Myös eBoss -hankkeessa tullaan lataamaan appseja. Niitä tarvitaan, kun otetaan käyttöön elintapoihin liittyviä mobiilisovelluksia, joita testataan yhdessä oppilaitosten nuorten ja henkilökunnan kanssa. Olemme siis asian ytimessä!

Käyttöönotossa eräs keskeisimmistä kysymyksistä on se, miten arvioida mobiilisovellusten vaikutuksia, hyötyä ja kustannustehokkuutta. Onneksi kotimaista tutkimustietoa on jo jonkin verran saatavilla. Heli Ruotsalainen Oulun yliopistosta tutki elintapaohjauksen toteuttamista pohjoissuomalaisille yläkoululaisille Facebookin kautta. Facebook-ohjaukseen yhdistettiin fyysisen aktiivisuuden omaseuranta Polar Active -aktiivisuusmittarilla. Tulokset olivat positiivisia. Yhdistämällä fyysisen aktiivisuuden omaseuranta Facebook -ohjaukseen saatiin aikaan positiivisia muutoksia nuorten terveydessä. Uudenlaisia, nuorten hyvinvointia lisääviä menetelmiä ja niihin liittyvää tutkimus- sekä käyttäjäkokemustietoa tarvitaan ehdottomasti lisää. Tästä on hyvä eBoss -hankkeen jatkaa.

Lisätietoa: Hopia, H., Heikkilä, J. & Lehtovirta, M. 2016. Terveyden mobiilisovellukset – hyötyä vai huvia? Tutkiva Hoitotyö 14(1), 44–46.