Hyvinvointivalmennuksissa päästiin hyviin tuloksiin!

 eBoss-hankkeessa on takana aktiivinen talvi! Syksyllä valmennuksiin otettiin mukaan 64 nuorta Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta ja Jyväskylän palvelualan opistosta. Nuoret jaettiin 6 ryhmään, joista 3 aloitettiin syksyn aikana kontaktitapaamisiin perustuvina ryhminä, joissa on hyödynnetty mobiililaitteita hyvinvoinnin tukena. Nämä ryhmät on nyt saatu päätökseen ja alustavia tuloksia on jo tiedossa. Digitaalisin menetelmin toteutetut 3 ryhmää ovat olleet käynnissä alkuvuoden ja ne päättyvät huhtikuussa. Alustavia tuloksia niistä kuullaan loppukevään aikana.

Valmennusten perustana ovat olleet henkilökohtaiset haastattelut, joissa on määritetty jokaisen osallistujan kanssa hänelle oma tavoite valmennuksen ajalle. Tavoitetta on tarkistettu puolessa välissä valmennusta ja lopuksi on tehty suunnitelma, miten nuori jatkaa valmennuksen jälkeen. Yksilöllisten tapaamisten välissä on ollut ryhmätapaamisia 8-9 kertaa. Näissä on syvennytty nuorten tarpeiden mukaisiin hyvinvoinnin osa-alueisiin, kuten lepoon ja uneen, ruokailutapoihin ja päihteisiin, liikkumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, mielen hyvinvointiin sekä arjen hallintaan. Teemoihin liittyen on perehdytty aktiivisuusrannekkeiden ja mobiiliapplikaatioiden käyttämiseen hyvinvoinnin tukena. Valmennuksissa on pohdittu paljon asioita omasta näkökulmasta, esimerkiksi mietitty omaa itseä oheisessa kuvassa olevien tuolien avulla, opittu uusia asioita ja kokeiltu erilaisia keinoja parantaa hyvinvointia. Lopuksi valmennuksessa tehtiin unelmakartta (ylin kuva) ja mietittiin hyvinvoinnin yhteyttä unelmiin ja niiden saavuttamiseen.

Ensimmäisten ryhmien alustavat tulokset näyttävät erittäin hyviltä! Ensinnäkin nuorten osallistuminen valmennukseen on ollut aktiivista. Nuoret ovat olleet mukana keskimäärin 80 % järjestetyistä toiminnoista. Nuorelta on pyydetty valmennuksen lopussa itsearviota siitä, kuinka hyvin valmennus vastasi hänen tarpeisiinsa asteikolla erittäin huonosti 1 – erittäin hyvin 5. Vastaukset vaihtelivat 2-5 välillä keskiarvon ollessa hyvä 3,8. Jokaiselle nuorelle määritettiin valmennuksen alussa henkilökohtainen tavoite GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmän avulla. Erityisen iloisia olemme siitä, että 81 % pääsi tavoitteeseensa valmennuksen aikana! Heistä lähes kolmannes jopa hieman ylitti tavoitteensa. Merkittävää on myös se, että loput 19% osallistujista edistyivät jokainen tavoitteessaan, vaikka eivät ihan sitä valmennuksen aikana saavuttaneetkaan. Tavoitteet liittyivät esimerkiksi nukkumaanmenoaikoihin, puhelimen käyttöön, liikkumiseen, herkkujen syömiseen, rentoutumiseen, uusien harrastusten löytämiseen, toisten kanssa juttelemiseen ja positiivisten asioiden huomaamiseen. Viereisessä  kuvassa on yhden ryhmän pohdintaa lopussa omasta tavoitteesta.

Keskeyttäneitä ensimmäisen vaiheen kontaktiryhmissä oli vain 1 ja pari osallistujaa siirtyi kontaktivalmennuksista digivalmennuksiin sen sopiessa omaan elämäntilanteeseen paremmin. Ryhmien päättymisen jälkeen ryhmille järjestetään vielä 2 seurantatapaamista, joiden tavoitteena on tukea tulosten pysyvyyttä. Huhtikuun jälkeen kerromme, miltä digiryhmien tulokset näyttävät. Päivitämme blogia aktiivisesti kevään aikana. Tulemme kertomaan aktiivisuusrannekkeisiin  ja mobiiliapplikaatioihin liittyvistä havainnoista, vertaistsemppari-suunnitelmista sekä eBoss-valmennusmallin kehittämisestä ensi syksyn toteutuksia varten.