Jyväskylän palvelualan kokemuksia eBossin kontaktivalmennuksista

Alkukartoitus ja aktiivisuusmittareiden käyttöönotto

Valmennusprosessi aloitettiin valmennettavien alkukartoituksilla. Jokaisen kanssa järjestettiin henkilökohtainen keskusteluhetki, jossa juteltiin hyvinvointiin vaikuttavista asioista henkilökohtaisella tasolla ja asetettiin hyvin konkreettiset tavoitteet. Tavoitteen asettelussa mielenkiintoista oli tavoitteiden portaittain asetetut osatavoitteet. Tavoitteiden asettamiseen meni aika reippaasti aikaa, mutta niihin oli helppo verrata päätösvaiheessa valmennettavan tilannetta ja mitata muutosta. Maahanmuuttajavalmennettavien kanssa oli keskusteluissa mukana oppilaitoksen valmentaja. Yhteistyössä saimme vaikeitakin käsitteitä selvitettyä ja tavoitteet asetettua. Valmennusprosessin aikana oli mielenkiintoista huomata, kuinka hyvin oma tavoite oli muistissa jokaisella, varmastikin huolellisen tavoitteenasettelun vuoksi.

Valmennettaville jaettiin aktiivisuusrannekkeet ennen valmennuksen alkua. Rannekkeiden käyttöön ottoa ohjattiin yhteisessä tapaamisessa ja samalla saatiin luotua tilit tulosten seuraamisen tueksi. Rannekkeen käytössä oli jonkin verran haasteita prosessin aikana, mutta asioita selviteltiin yhteistyössä ICT-asiantuntijoiden kanssa. Tärkeää oli, että valmennettavat saivat nopeasti ohjeita mittarin käyttöön, koska muuten käyttöön saattoi tulla pitkiä taukoja tai se saattoi loppua kokonaan. Osalla näin oli käynytkin. 

Valmennus

Kontaktivalmennuskertoja oli 8. Aloituskerralla valmennettavat tutustuivat toisiinsa alkukahvittelun merkeissä. Mukana olivat kaikissa valmennustapaamisissa olevat valmentajat ja lähes kaikki ryhmään ilmoittautuneet valmennettavat.

Seuraavien valmennuskertojen teemat olivat liikunta, lepo ja rentoutuminen, arki ja appsit apuna, mielen hyvinvointi, sosiaalisuus sekä ravitsemus ja päihteet.

Valmennuskerroilla kerrottiin lyhyesti teemoista ja jokaisella oli mahdollisuus keskustella aiheista muiden kanssa. Valmennuksessa oli myös erilaisia harjoituksia ja toiminnallisia osuuksia. Esim. alussa pidetty liikuntatesti sai valmennettavat lämpenemään. Toiminnalliset harjoitukset saivatkin paremmin aikaan luontevaa keskustelua porukassa. Koska valmennukset pidettiin opiskelupäivän jälkeen, osa valmennettavista oli väsyneitä. Siten toiminnallisuus pöydän ääressä istumisen sijaan, sopi hyvin valmennusporukalle. Myös välipalasmoothiet virkistivät ravitsemus-aiheisessa iltapäivässä valmennettavia.

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti otimme mobiiliappseja käyttöön arki ja appsit kerralla. Prosessin aikana totesimme, että valmennettavat tarvitsevat paljon ohjausta sopivan appsin käyttöönottoon. Suurin osa valmennettavien käyttöön ottamista sovelluksista liittyi liikuntaan tai ravitsemukseen.

Loppukartoitus ja valmennuksen päättäminen

Valmennustapaamisten jälkeen tarkasteltiin jälleen jokaisen kanssa henkilökohtaisesti tavoitteita ja niihin pääsyä. Hienoa oli, että suurin osa oli päässyt tavoitteisiinsa ja kokemukset olivat positiivisia.

Jokunen valmennettava jäi pois heti alkuvaiheessa ja osalla valmennuskertoihin osallistumiseen vaikuttivat mm. työssäoppimisjaksolle lähteminen tai päällekkäisyys muiden menojen kanssa. Valmennuskertoja oli monta ja osalla saattoi olla väsymystä osallistua opiskelupäivän jälkeen valmennustapaamisiin. Jokainen haastateltava koki kuitenkin kehittyneensä tavoitteen suhteen.

Pidimme vielä kuukausi valmennuksen loppumisen jälkeen seurantatapaamisen, missä jokainen kertoi sen hetkisestä tilanteestaan tavoitteen suhteen. Osa valmennettavista oli jatkanut oman tavoitteensa mukaisten asioiden kehittämistä. Joku oli ottanut isojakin muutoksen askeleita. Tapaamisessa oli iloinen ilmapiiri ja lopuksi vielä testattiin samalla kuntotestillä fyysisen kunnon kohentumista.

Toukokuun 12. päivä pidimme vielä päätösjuhlan yhdessä digivalmennusryhmäläisten kanssa. Joku onnekas voitti hyvinvointibingossa hyppynarun, hierontapallon ja muuta liikuntaan liittyvää palkintoa. Jaoimme todistukset ja nautimme lopuksi perhejuhlapalveluita opiskelevien loihtimista herkuista kahvikupin ääressä.

terveisin Jyväskylän palvelualan opiston eBoss-tiimi