Aktiivisuuden mittaamista

Hankkeessa hankittiin pilottiryhmien aktiivisuuden, unen ja palautumisen seurantaan tarkoitetut puettavat aktiivisuusmittarit. Hankinta tehtiin kilpailuttamalla sopivilta tarjoajilta. Kilpailutus osoittautui jonkin verran haastavaksi, sillä sopivaa kriteerit täyttävää ranneketta ei alkuun tahtonut löytyä. Muutaman kilpailutuskierroksen jälkeen lopulta kuitenkin käyttöön otettavaksi aktiivisuusrannekkeeksi valikoitui Polarin Loop 2.

Kuva: polar.com

Ranneketta testattiin ensin projektitiimissä sekä pilotteihin osallistuvien oppilaitosten vastaavan opetushenkilöstön kanssa. Näiden kokemusten perusteella oli tarkoitus, että nuorten interventioryhmät saisivat asianmukaisen opastuksen rannekkeen käyttöönottoon. Käyttöönottovaiheessa ja hyvinvointi-intervention alkaessa huomattiin kuitenkin, että osalla käyttäjistä oli erilaisia ongelmia saada aktiivisuusranneketta toimimaan. Ongelmia esiintyi mm. laitteen lentotila-asetuksen, tiedonsiirron ja unen mittaamisen kanssa. Näiden ongelmien vuoksi päädyttiin tekemään erilliset opastusvideot ja ohjeet yleisimpien ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Videoista olikin apua mutta muutaman rannekkeen kohdalla nämä eivät ratkaisseet ongelmaa, joten kyseiset rannekkeet toimitettiin valmistajan ohjeistamaan huoltoon. Huollosta palautumisen jälkeen ongelmaa ei ilmennyt uudestaan.

Mitä tästä opimme? Ainakin seuraavat seikat on mielessä uusia aktiivisuusmittareita ajatellen:

  • on hyvä olla suora keskusteluyhteys laitevalmistajan osoittamaan huoltoon tämän kokoisessa hankkeessa
  • laitteen tulee olla helppokäyttöinen
  • ohjeet ovat riittävän selkeät ja helposti saatavilla
  • eikä ole pahitteeksi hankintavaiheessa pyytää koekäyttöä
  • käyttöönottovaiheessa pitää jokaisen osallistujan kohdalla katsoa, että normaalikäytön lisäksi myös aktiivisuustietojen jako valmentajalle onnistuu

Seuraavaa laitehankintaa ja interventiojaksoa odotellessa…. Mukavaa kesää kaikille!