Uusia valmennettavia etsimässä

Jyväskylän palvelualan opiston syksyllä 2017 aloittaneet opiskelijat saivat unohtaa marraskuisena perjantaina kastikkeet ja puhdistusaineet ja keskittyä sen sijaan omaan hyvinvointiin. Uusien opiskelijoiden rekrytointi tammikuussa 2018 alkavaan eBoss – hyvinvointivalmennukseen, teemapäivän puitteissa on hyvä tilaisuus jalkauttaa hyvinvointiteemaa koko oppilaitoksen arkeen ja edistää yhteisöllisyyttä.

Päivän aikana opiskelijaryhmät kiersivät kolmella toimintapisteellä, joissa tutustuttiin liikunnan, ravitsemuksen sekä unen ja rentoutumisen merkitykseen hyvinvoinnille. Jokaiselle toimintapisteelle varattu 20 minuuttia riitti hyvin teeman perusasioiden läpikäymiseen, erilaisiin kokeiluihin ja yhteiseen pohdintaan.

Matalan kynnyksen liikkuminen on helppo keino lisätä hyvää oloa ja iloista ryhmähenkeä ja usein myös helposti toteutettavissa. Pienellä mielikuvituksella toimintaan saa kuitenkin tarvittaessa myös haastetta. Tai, miltä kuulostaa tasapainottelu maahan asetettuja rimoja pitkin? Jos ei miltään, niin entäpä sama asia ilmapalloa puuharukan päällä tasapainotellen?

Ravitsemuspisteellä omaa ateriarytmiä havainnollistettiin kellotaulutehtävän avulla. Samalla tarkasteltiin, mitä päivän aikana tuleekaan syötyä ja pohdittiin terveellisiä välipaloja. Niihin liittyen opiston opintovastaava Aino oli loihtinut pisteelle maisteltavaksi kolmea erilaista smoothieta! Kellotehtävä innosti opiskelijat vilkkaaseen keskusteluun, sillä yksilöllisten erojen lisäksi ateria- ja vuorokausirytmeissä oli selvästi myös kulttuurillisia eroavaisuuksia. Tällainen ryhmäpohdiskelu myös hyvinvointivalmennuksessa onkin omiaan lisäämään ymmärrystä siitä, että jokainen rakentaa hyvinvointiaan juuri omista lähtökohdistaan, oman näköiseksi.

Unen ja rentoutumisen merkitys omalle hyvinvoinnille voi välillä unohtua, tai sitten sille(kään) ei meinaa löytyä tilaa kalenterista. Siksi pisteellä lähdettiin liikkeelle perusasioista, eli hetkeen pysähtymisestä ja hengittämisestä. Ja lopulta 10 minuutissa ennätettiinkin käydä läpi kolme erilaista keinoa rennompaan oloon. Esimerkiksi hengityksen syventämiseen ja rauhoittamiseen voi ottaa lyhyen hetken vaikka keskeltä päivää, kun kiire painaa tai edessä oleva tehtävä jännittää. Koska rentoutumiskeinoistakaan kaikki eivät automaattisesti sovi kaikille, on erilaisia keinoja hyvä miettiä ja testailla.

Päivän lopuksi opiskelijat tarkastelivat vielä oman hyvinvointinsa nykytilaa ja tavoitteitaan sen suhteen. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat, toimintapisteiden myötä sopivan kipinän saaneet opiskelijat saivat ilmoittautua mukaan seuraavaan eBoss- hyvinvointivalmennukseen. Kaikkinensa päivä oli siihen osallistuneiden mielestä mielekäs ja innostava. Tämä kosketti myös päivässä mukana ollutta koko henkilökuntaa. Joukossa on voimaa!!

Teksti: Merja Kurunsaari, Anita Pätynen Valokuvat: Merja Kurunsaari