tutoropettaja

PedaTrainer -tutoropettajakoulutus

Elinikäistä oppimista edistävänä hankkeena oli vuonna 2017 tarkoitus rakentaa erityisesti perusopetuksen tutoropettajille suunnattu koulutuskonsepti. Koulutuskonseptin oli tarkoitus rakentua verkostoitumiseen ja...