Hankintaosaajakoulutus – Osaamista. Kilpailukykyä. Yhdessä tekemistä.

On aamu, vatsassa alkaa perhostella ja hymyilyttää. Tänään on taas hankintaosaajapäivä.

Hankintaosaajakoulutuksemme on tiimimme rakentama, innostava koulutus hankintaosaamisen kehittämiseen. Olemme järjestäneet koulutusta 6 vuotta, kolmella eri paikkakunnalla; Jyväskylässä, Oulussa ja Helsingissä. Koulutus on suunnattu juuri sinulle, joka työskentelet hankintojen parissa, teet yhteistyötä hankinnoissa tai olet kiinnostunut työskentelemään hankinnan alalla tulevaisuudessa.

Mistä hankintaosaajakoulutuksessa on oikein kyse?

Koska meillä on olemassa tämä niin opiskelijoita kuin meitä kouluttajia innostava ja motivoiva koulutus, haluan kertoa sinulle koulutuksestamme tarkemmin.

Hankintaosaajakoulutuksessa opiskelemme hankintaa korkeakoulutasoisesti. Vuoden kestävä koulutus sisältää kaksi peräkkäistä koulutuspäivää kerran kuukaudessa. Koulutuspäivät koostuvat teoriaiskuista, jossa käymme läpi hankinnan teoriaa, parhaita käytänteitä, ajankohtaisia aiheita ja tulevaisuuden tarpeita. Teoriaiskut toimivat tiedon antajana, ajatusten herättäjänä, pohjana jatkopohdinnalle ja työskentelylle. Päivän aikana tehtävät työskentelyt ovat yhteisiä ideariihiä, kokemuksen jakamista asiantuntijoiden kesken. Jaetaan haasteet ja onnistumiset sekä ”benchmarkataan”.

Koulutuspäivien välillä tehdään oppimistehtäviä. Oppimistehtävät syventävät koulutuspäivillä käsiteltyjä aiheita ja niissä pääset laittamaan niin sanotusti kädet saveen. Pääset syventämään eri teorialähteiden avulla osaamistasi aiheesta sekä perehtymään ja soveltamaan oppeja konkreettisesti omaan organisaatioon: Miten kyseinen aihe-alue ja teema juuri teidän organisaatiossa toteutetaan? Mitä onnistumisia ja haasteita havaitset sekä miten kehittäisit toimintaa tulevaisuudessa?

Opiskelun aikana pääset muun muassa pohtimaan ja kehittämään hankinnan roolia ja merkitystä organisaatiossanne, tekemään portfolioanalyysiä hankittavista tuotteista ja palveluista, miettimään ja kehittämään mittarointia sekä toimittajasuhteiden hallintaa. Tehtävät ovat monipuolisia: raporteista esityksiin, tiivistelmistä haastatteluihin.

Palaute tärkeä osa koulutusta

Meille jokaiselle hankinnan kouluttajalle palautteen anto on tärkeä osa koulutusta. Näemme, että palaute tehdyistä oppimistehtävistä on merkittävässä roolissa opiskelijan osaamisen varmistamista. Arvostamme jokaisen opiskelijan tekemää työtä. On upea nähdä, kuinka opiskelijat löytävät ajan ja motivaation tehtävien tekemiseen kaiken arjen keskellä. Palautteemme on siten myös tapamme kiittää jokaista opiskelijaa tästä ponnistelusta. Palautteen avulla sparraamme myös samalla organisaation toimintaa.

 ”Kiitos palautuksestasi! Referoit taitavasti teoriaa ja tarkastelet aihealueita huolellisesti ja ammattimaisesti, hyvä! Osaat myös hienosti verrata eri teoriasisältöjä ja hieman haastaa tekstin luotettavuutta ja paikkansapitävyyttä lisäten omia huomioitasi kentältä. Erittelet selkeästi ja ammattimaisesti yrityksenne hankintoja. Erityisesti pidän siitä, että avaat yrityksen hankintoja runsaasti tunnuslukujen valossa. Osaat tuoda hyvin esille hankintoihin oleellisesti vaikuttavat arvot. Olet ymmärtänyt hyvin hankinnan roolin ja merkityksen ja tiedostat, mitä ammattimaisella hankintatoimella voidaan saavuttaa. Hienoa, että yrityksenne on jo ottanut paikallisesti hankinnoissaan proaktiivista lähestymistapaa ja hankintojen tuottama lisäarvo on tunnistettu strategiatasolla. Iso organisaatio voi joskus myös tuoda haasteitakin eteen, joita erittelet myös hyvin työssäsi.”

”Kiitos mielenkiintoisesta ja syvällisestä esityksestä! Olet selkeästi ymmärtänyt portfolioanalyysityökalun menetelmänä. Pohjustit työkalun toimintaa huolellisesti ja etenit askel askeleelta varsinaisessa analyysissäkin. Sovelsit siis onnistuneesti portfolioanalyysia omaan organisaatioon. Oli ilo kuulla, että huomasit ABC, Spend ja portfolioanalyysien hyödyt ja potentiaalin harjoituksen kautta! Visuaalinen portfolioanalyysi organisaationne tuotekategorioista olisi ollut hyvä lisä tuomaan ymmärrystä kuulijalle. Lopun pohdinta osoitti, että osasit soveltaa työkalun avulla tekemiä havaintoja strategiseen, kokonaisvaltaiseen kehittämiseen – Loistavaa!”

Työelämävierailijat ja -vierailut

Tärkeä osa koulutustamme on myös säännölliset työelämän vierailijaluennoitsijat. Olemme yhteistyökumppaneistamme ylpeitä ja onnekkaita. Vieraanamme tänäkin lukuvuonna on käynyt jälleen upea joukko alan ammattilaisia. Muutamana esimerkkinä voisin mainita Valmet Oyj:n epäsuorien hankintojen johtaja Janne Loikkasen, Jyväskylän kaupungin hankintapäällikkö Pauliina Virtasen, Raute Oyj:n hankintajohtaja Kimmo Kilpeläisen sekä juristi ja yrittäjä Sanna Kronströmin Hankintakumppanit Oy:stä. Lämmin kiitos kaikille vierailijoillemme upeista esityksistä ja kokemuksista!

Olemme myös olleet etuoikeutettuja päästessämme yritysvierailuille. Koulutuksemme viimeisillä päivillä, olemme vierailleet pääkaupunkiseudun eri yrityksissä, kuten Finnairilla, Finavialla, Fiskarsilla, Metsä Groupilla ja Pauligilla.

Vahvaa osaamista

On mahtavaa olla mukana tällaisessa kokonaisuudessa, jossa tapahtuu ahaa – elämyksiä, jossa innostutaan ja jossa osataan kyseenalaistaa. Opiskelijamme ovat kertoneet koulutuksen tarjonneen uutta innostusta ja kehitysideoita omaan työhön sekä ponnahduslaudan uusiin työtehtäviin niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin. 30 opintopisteen laajuinen todistus syvällisestä hankintaosaamisesta on vahvaa valuuttaa tämän päivän työmarkkinoilla. Kun koulutuksen myötä on käynnistetty laajempia hankinnan kehitysprojekteja, ovat opiskelijat jatkaneet meidän Hankintaosaaja 2 jatkokoulutukseen, jossa keskiössä on laaja työelämäprojekti. Työelämäprojektissa on kyse syvällisestä oman organisaation hankintojen kehittämisestä.

Kiitokset

Lämmin kiitos kaikille teille 103:lle hankintaosaajalle, kenen kanssa olemme päässeet työskentelemään näiden kuuden vuoden aikana! Pian joukkomme kasvaa jälleen noin 40 uudella hankintaosaajalla, kun meneillään olevat koulutuksemme ja innokkaat opiskelijamme saavat opinnot loppuun. Katseemme siis kääntyy pian kohti syksyä ja odotamme innolla tulevia uusia toteutuksia ja ryhmiä, joiden kanssa pääsemme työskentelemään tulevaisuudessa. Tämä on osaamista, kilpailukykyä ja yhdessä tekemistä parhaimmillaan!

Tähän loppuun nostan vielä muutaman palautteen koulutuksemme suorittaneilta opiskelijoilta:

” Opetus oli kautta linjan laadukasta ja innostavaa. Oli hämmästyttävän hienoa, miten hyvä porukka hankintojen alalta on saatu kasaan. Aihealueet ja opetustapa herätti paljon keskustelua, mikä oli loistava lisä koulutukselle. Opiskelijat olivat hyvinkin eri-tyyppisistä yrityksistä ja tehtävistä, ja oli kiinnostavaa kuulla erilaisia näkemyksiä. Palaute tehtävistä oli kattavaa ja hyvin perusteltua.”

”Meidän ryhmällä oli jotenkin ihanan sekalainen työtausta, josta kumpusi monenlaista keskustelua tehtävien ympärille ja se oli todella antoisaa. Mahtava kokonaisuus, jota suosittelisin kyllä eteenpäin.”

”Tällaisia opintokokonaisuuksia olisi mukava olla enemmän, koska näistä saa jo hyvää buustia omassa työssään jaksamiseen, nämä laajentavat ja syventävät osaamista ammatillisesti.”

Lämpimästi tervetuloa mukaan koulutukseemme ensi lukuvuodeksi Helsinkiin tai Jyväskylään! Ilmoittautuminen avautuu 16.4.2020:

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/hankintaosaaja/