Strategisia ajatuksia ja hankintojen johtamista

Uusi vuosi on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin ja hankinnan koulutusten uudet startit sen mukana – sekä nuorilla korkeakouluopiskelijoilla kampuksella että työn ohessa opiskelevilla Hankintaosaaja- ja YAMK-koulutuksissa. Tammikuuhan on perinteisesti aikaa, jolloin ihmiset aloittavat uusia harrastuksia, projekteja, elämäntaparemontteja jne. Näissä muutoksissa ei ehkä kovin monesti ole taustalla pitkälle pohdittua strategiaa ja voisiko se olla osasyynä siihen, että…

Jatka lukemista

Kiertotaloushankinnat – Julkisilla hankinnoilla kiihdytetään kiertotaloutta

”Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Siinä tuotteet ja materiaalit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä mahdollisimman pitkään ja niihin sitoutunut arvo säilyy yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. ”(Sjöstedt. Sitra 2018) Kiertotaloushankinnoissa ostetaan tuotteita tai palveluita, jotka noudattavat kiertotalouden periaatteita….

Jatka lukemista

Mikä hankinnoissa puhututtaa keväällä 2022?

Viime syksynä aloittaneen Helsingin hankintaosaajaryhmän tiivistahtinen opiskeluvuosi on vierähtänyt lopuilleen. Kokoonnuimme yhteen koulutuksen päätöksen, yritysvierailujen ja yhteisen illallisen merkeissä, juhlistaen ison urakan loppuun saattamista. Tämä blogikirjoitus kertoo keväisestä excursiosta Vantaalla. Ensimmäisenä päivänä pääsimme tutustumaan Finavialle ja Finnairille. Se on selvää, että molemmat toimijat ovat olleet viime vuodet suurten haasteiden edessä ensin pandemian vuoksi ja sittemmin…

Jatka lukemista

Globaalien toimitusketjuongelmien vaikutus hankintaan

Samaan aikaan kun Covid-pandemia on pitänyt maailman väestöä varpaillaan viimeiset pari vuotta, ovat globaalit toimitusketjut eläneet hyvin voimakasta poikkeustilaa. Pandemian, talouskasvun, kuormittuneen merirahtiliikenteen, työvoimapulan ja erinäisten talouskiistojen yhteisvaikutuksesta toimitusketjut ovat lähes ennustamattomassa tilassa. Tilanteen seurauksena yritysten hankintatoiminta on myös kohdannut ongelmia. Johtaako tämä tulevina vuosina hankinnan ja materiaalinhallinnan toimintatapojen murrokseen? Kontti-, komponentti ja puolijohdepula Toimitusketjun…

Jatka lukemista

Kuinka hankinta digitalisoituu?

Digitalisaatiosta puhutaan paljon, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa hankintojen osalta? Tästä on organisaatioillakin hyvin vaihtelevia käsityksiä. Onko arvoketju digitalisoitu, kun tilausprosessi on sähköistetty? Voiko sanoa olevansa edelläkävijä digitalisoitumisessa vasta sitten, kun on saavuttanut kokonaisvaltaisen hankinnan digitalisaation, jossa ihmisen manuaalinen työpanos on korvattu automatisoiduilla nykyteknologioilla? Hankinnan digitalisaatio on kumpaakin ja paljon muuta. Ennen kaikkea hankinnan digitalisaatio…

Jatka lukemista

Kehitetään yhdessä

”Suomalainen menestystarina on kertomus osaamisesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.” toteaa Sitra. Erityisesti työikäisten osaamisen kehittäminen tarvitsee uusia keinoja, sillä osaamisvaatimukset muuttuvat, perustaidot vaativat päivittämistä ja työtehtävät uudistuvat nopeasti. (Kohti elinikäistä oppimista, 2019.) Jatkuvan oppimisen tärkeyttä korostetaan vahvasti myös hallitusohjelmassa. Jatkuva oppiminen vastaa yhteiskuntamme tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista. Hallitusohjelmassa korostetaan työelämälähtöisyyttä, monimuotoisuutta ja joustavuutta. (Jatkuva oppiminen,…

Jatka lukemista

Työn ohella opiskelu – arvo työnantajalle

Väitän, että yleisesti ei täysin tunnisteta, kuinka yritykset ja organisaatiot hyötyvät työn ohella opiskelevasta työntekijästään. Mielestäni hyödyt ovat ilmeiset ja varsin moninaiset. On selvää, että pääasiallinen hyöty syntyy henkilön osaamisen kehittymisen myötä ja tämä onkin hyvin tunnistettu. Vähemmälle huomiolle usein jää yrityksen tai organisaation toiminnan kehittäminen erilaisten oppimistehtävien tai laajempien opinnäytetöiden muodossa. Tyypillisesti työn ohella…

Jatka lukemista

Purchasing more than just cost savings

“Most companies spend more than half of their sales turnover on purchased parts and services, efficient and constructive relationships with suppliers are key to the company´s short-term financial results and long-term competitive position” (Van Weele, 2018). Purchasing is always about money. Understanding a concept like total cost of ownership (TCO) is crucial. Using an iceberg…

Jatka lukemista

Miten ekosysteemiä voi johtaa?

Verkostojohtamisen opiskelijat kysyivät ja Sari Kola vastasi: Miten ekosysteemiä voi johtaa? Mistä tietää, missä kannattaa olla mukana? Mistä löytää hyviä yhteistyökumppaneita? Mistä tunnistaa innovatiivisen kumppanin? Kuulet selkeitä vastauksia tällä videolla.

Jatka lukemista

Menestyminen rakennetaan verkostoissa

Yritys ei pärjää yksin ja muutokset toimintaympäristössä ovat sekä nopeita että jatkuvia. Yrityksen liiketoimintaa harjoitetaan osana ekosysteemiä ja liiketoimintaverkostoja. Yritysten välisissä suhteissa luodaan kilpailukykyä yhdessä. Möller, Nenonen ja Storbacka (2020) selkeyttävät tätä maailmaa osuvasti juuri julkaistussa artikkelissa ”Networks, ecosystems, fields, market systems? Making sense of the business environment”. Liiketoimintaympäristö on monimutkainen, kerroksellinen, monitasoinen, muuntuva ja…

Jatka lukemista

Hankintaosaajakoulutus – Osaamista. Kilpailukykyä. Yhdessä tekemistä.

On aamu, vatsassa alkaa perhostella ja hymyilyttää. Tänään on taas hankintaosaajapäivä. Hankintaosaajakoulutuksemme on tiimimme rakentama, innostava koulutus hankintaosaamisen kehittämiseen. Olemme järjestäneet koulutusta 6 vuotta, kolmella eri paikkakunnalla; Jyväskylässä, Oulussa ja Helsingissä. Koulutus on suunnattu juuri sinulle, joka työskentelet hankintojen parissa, teet yhteistyötä hankinnoissa tai olet kiinnostunut työskentelemään hankinnan alalla tulevaisuudessa Mistä hankintaosaajakoulutuksessa on oikein kyse?…

Jatka lukemista

Uuteen vuosikymmeneen

Syyslukukausi saatiin hienosti pakettiin ja uusi vuosikymmen on alkanut. Samalla paketoitiin minun ensimmäinen lukukauteni opettajana. Syksyyn kuului sekä epämukavuusalueelle hyppäämistä, lähes jatkuvaa jännittämistä ja kiireentuntua, mutta päällimmäisenä mieleen jää kuitenkin hienot fiilikset, onnistumisen tunne, kohtaamiset ja uudet tuttavuudet. Syksyn antia Syyslukukauden tultua päätökseen kävin mielessäni läpi, mitä kaikkea se antoi ja mitä jäi mieleen. Ensimmäiseksi…

Jatka lukemista

Viestintäkoukku verkostomeressä

”Viestintä on kaiken inhimillisen tekemisen ja vuorovaikutuksen perusta, ja on ilmeistä, että se on välttämätön ehto ihmisen elämälle ja sosiaaliselle järjestykselle” (Juholin, 2013). Tämä on toinen kerta kun aloitan kirjoitukseni tällä lainauksella, ja viides kerta kun käytän sitä esimerkkinä viestinnän tärkeydestä. Ensimmäinen kerta, jolloin käytin edellä mainittua sitaattia, oli Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto-ohjelman opinnäytetyössäni (Liiketoimintaverkoston viestinnän kehittäminen…

Jatka lukemista

Tuloksia tutkimuksellisella kehittämisellä. YAMK -opinnäytetyö

Opinnäytetyöllä on merkittävä rooli YAMK –koulutuksissa ja usein se muodostaakin puolet koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyöhän on juurikin se opintojen viimeinen vaihe, jossa opiskelijat osoittavat asiantuntijuuttaan aihepiiriin sekä kykyään työelämän kehittämiseen tutkimuksellisella otteella. Termi ”tutkimuksellinen kehittäminen” kuvaa mielestäni erinomaisesti YAMK –opinnäytetyön tekemisen luonnetta, joten lienee hyvä hieman avata itse termiä. Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti (2009) kuvaavat…

Jatka lukemista

Uuden kouluttajan mietteitä

Kevään viimeiset opetusviikot ovat käsillä ja ensimmäinen pelikausi on pian paketissa. Aloitin Jamk:n Hankinnan tiimissä kouluttajana vuoden alusta. Antoisaa aikaa on ollut, kulunut kevät on tuonut mielenkiintoista vaihtelua työelämään! Alla hieman havaintojani lukukauden varrelta. Opetuksen laatu Omista vuosistani Jamk:n opiskelijana on vierähtänyt jo vuosikymmen, pian toinenkin. Täytyy kyllä sanoa, että Jamk:n koulutus on todellakin ajan…

Jatka lukemista

Opiskelen = innostun

Pääsin mukaan starttaamaan uutta verkostojohtamisen YAMK-koulutusta syksyllä 2017. Poikkeuksellista tässä koulutuksessa on sen monialaisuus; insinöörit, tradenomit, restonomit ja sote-alan ammattilaiset opiskelevat yhdessä porukassa. Ryhmä opiskelee porukalla ensimmäisen vuoden ja lähipäiviä on pari kuukaudessa. Koulutus on startannut syksyllä 2017 ja 2018. Seuraava ryhmä aloittaa syksyllä 2019. Verkostojohtamisen YAMK-koulutus on ollut valtava menestys monella tapaa. Itse olen…

Jatka lukemista

Valtion hankintatoimi digitalisoituu

Miten valtion hankintatoimi digitalisoituu vuonna 2019? Aihetta pohtii JAMK:lla viimeistä vuotta opiskeleva Elina Leskinen. Valtiovarainministeriö johtaa valtion hankintojen digitalisointiin tähtäävää ohjelmaa, joka on määrä saada valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Valtiovarainministeriöllä on nettisivuillaan aihetta käsittelevä osio. Hankkeen esittelyssä käytetään vahvasti visuaalista otetta, ja se on linjassa esimerkiksi Verohallinnon uuden visuaalisemman viestinnän kanssa. Kuvallisin keinoin esitetyllä…

Jatka lukemista

YAMK -koulutus – työelämää kehittämässä

Hankinnan kansankynttilöiden arkeen liittyy olennaisena osana vastuullamme olevien YAMK –koulutusten suunnittelu ja toteutus – onhan se nykypäivänä jatkuvasti kasvavaa toimintaa. Ammattikorkeakoulujen tarjoama koulutus ylempään korkeakoulututkintoon saattaa olla osalle vielä hieman tuntematon alue, joten avataanpas sitä hieman. Suomessa ensimmäiset YAMK –tutkintotodistukset ojennettiin valmistuneille vuonna 2004, jolloin heitä oli yhteensä 59 henkilöä. Vuonna 2012 valmistuneita oli jo…

Jatka lukemista

Ihmiset ja hyvä yhteistyö hankinnan ytimessä. Toimittajasuhteiden hallinta – mistä aloittaa?

Hankinnoilla on aina kiire. Toimittajia on ihan liikaa. Ostajilla on aivan liikaa töitä. Tässäkö nyt sitten pitäisi tehdä aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä toimittajien kanssa? Luoda uutta liiketoimintaa? Etsiä uusia innovatiivisia toimittajia? Kehittää yhdessä prosesseja? Tutkimukset kertovat yhtenäistä sanomaa; hankinnalla on merkittävä rooli liiketoiminnan menestyksessä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Kasvava kilpailu ja kansainvälistyminen pakottavat yritykset pohtimaan uusia keinoja…

Jatka lukemista

Tulevaisuuden hankintaosaaminen

Vierailin syyskuun lopussa kansainvälisessä hankinnan konferenssissa, IFPSM World Summitissa, Helsingissä. Siellä oli upea kattaus kansainvälisiä vierailijoita puhumassa siitä, mitä hankinta on ja mitä se ennen kaikkea tulee olemaan tulevaisuudessa. Kuinka mielenkiintoista! Noiden kahden kattavan päivän jälkeen mieleeni jäi pyörimään ajatus – kuinka erilaista osaamista hankinnassa tarvitaankaan jo tänään. Saati sitten tulevaisuudessa. Hankinnan rooli ja merkitys…

Jatka lukemista