YAMK -koulutus – työelämää kehittämässä

Hankinnan kansankynttilöiden arkeen liittyy olennaisena osana vastuullamme olevien YAMK –koulutusten suunnittelu ja toteutus – onhan se nykypäivänä jatkuvasti kasvavaa toimintaa. Ammattikorkeakoulujen tarjoama koulutus ylempään korkeakoulututkintoon saattaa olla osalle vielä hieman tuntematon alue, joten avataanpas sitä hieman.

Suomessa ensimmäiset YAMK –tutkintotodistukset ojennettiin valmistuneille vuonna 2004, jolloin heitä oli yhteensä 59 henkilöä. Vuonna 2012 valmistuneita oli jo 1708 henkilöä ja viimeisin virallinen tilasto vuodelta 2017 näyttää valmistuvien osalta lukumäärää 2753. Kuten luvuista on havaittavissa, on kasvu ollut melkoista ja näkemykseni mukaan se jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa. Kasvun taustalla ovat luonnollisesti tunnistetut työelämän tarpeet kyseisille osaajille.

Mistä YAMK –tutkinnoissa on sitten pääasiassa kyse? Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (2014) määrittelee opintojen tavoitteena olevan, että tutkinnon suorittaneella on:

  1. Laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.
  2. Syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä.
  3. Valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen.
  4. Hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön

Linkitys työelämään on luonnollisesti keskeisesti esillä tavoitteissa ja onkin mielestäni juuri se juttu! Oman osaamisen ja sitä kautta oman organisaation toiminnan kehittäminen ovat keskiössä ja konkreettisimmin ne meidän tutkinto-ohjelmissa näkyvät työelämän kehittämiseen suunnattujen oppimistehtävien sekä opinnäytetyön muodoissa. Uskon vahvasti opiskelun tuntuvan mielekkäämmältä sekä merkityksellisemmältä kun pääsee sitomaan ja soveltamaan teoriaa sekä käytännön kehittämistä suoraan omaan organisaatioon. Tämä on ehdottomasti meidän YAMK –koulutuksiemme vahvuus!

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Blogi-YAMK2-1024x628.jpg

Millaista se kansankynttilän arki sitten on YAMK –koulutusten toteuttamisessa? Tiivistettynä sitä voisi kuvailla kahdella sanalla; antoisaa ja vastavuoroista. En edes yritä väittää olevani sellainen mestari, joka kuvittelee tietävänsä kaiken mahdollisen galaksistamme, vaan tarvitsen siihen myös muiden apua. Työelämästä tulevien opiskelijoiden ajatukset ja näkökulmat rikastuttavat omaa ajatteluani sekä koko opiskelijaryhmän osaamista. Ryhmän kokemustiedon hyödyntäminen on opetuksessa täysin keskeistä ja sen nivominen teoriaan muodostaa mielestäni toimivan kokonaisuuden, joka oikein toteutettuna palvelee siis sekä opettajia että opiskelijoita. Koen opettajana olevani erittäin mielekkäässä asemassa päästessäni työskentelemään eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja sitä kautta saan kosketuspintaa hyvinkin erilaisiin liiketoiminta-alueisiin ja tapoihin toimia. Äkkiseltään on vaikea kuvitella toista työtehtävää, jossa tämä toteutuisi näin hyvin – tästä vilpittömät kiitokset opiskelijoillemme.

Tulevan kevään yhteishaussa tarjonnassamme on kaksi ylempää ammattikorkeakoulu –tutkintoa; Logistiikka (YAMK) sekä Verkostojohtaminen (YAMK). Logistiikan ohjelmassa on mahdollisuus suuntautua logistiikan lisäksi digitaaliseen toimitusketjuun – kumpi sitten opiskelijaa enemmän kiinnostaakaan. Logistiikassa pureudutaan pääasiassa logistiikan johtamiseen kaikkine vivahteineen ja digipuolella puolestaan tavoitellaan ymmärrystä itse ilmiöstä sekä sen hyödyntämisestä toimitusketjujen hallinnassa. Verkostojohtamisen ohjelmassa liikutaan tulevaisuuden kompleksisissa liiketoimintaverkostoissa, joissa koetaan ns. perinteinen johtaminen riittämättömäksi – arvon luominen yhdessä ei oikein onnistu täsmällisiä sopimuksia laatimalla. Opiskelemisen arvoisia kaikki! #lupaus

Kevään yhteishaku ajoittuu maalis – huhtikuun vaihteeseen, 20.3. – 3.4.2019. Varsinaiset koulutukset alkavat sitten starttipäivällä syyskuun alkupuolella, josta tulikin mieleeni, että täytyypä aloittaa miettimään lennokasta vierailijaa starttiin. Viime syksynä koulutuksemme oli avaamassa Tom Pöysti, joka olikin varsinainen taikuri. Ohessa Tomin lyhyet terveiset aloittaville opiskelijoille!

Logistiikan YAMK -koulutuksen esittely.

 

https://moniviestin.jamk.fi/ohjelmat/haastattelut/yamk-3/haastattelu
Tom

Kirjoittaja: Eero Aarresola, lehtori, JAMK