Tulevaisuuden hankintaosaaminen

Vierailin syyskuun lopussa kansainvälisessä hankinnan konferenssissa, IFPSM World Summitissa, Helsingissä. Siellä oli upea kattaus kansainvälisiä vierailijoita puhumassa siitä, mitä hankinta on ja mitä se ennen kaikkea tulee olemaan tulevaisuudessa. Kuinka mielenkiintoista!

Noiden kahden kattavan päivän jälkeen mieleeni jäi pyörimään ajatus – kuinka erilaista osaamista hankinnassa tarvitaankaan jo tänään. Saati sitten tulevaisuudessa.

Hankinnan rooli ja merkitys on muuttunut operatiivisesta ostamisesta strategiseen hankintaan ja aitoon yhteistyön tekemiseen, samalla kun pelikenttä digitalisoituu. Digitalisaatio mahdollistaa sen, että operatiivinen työ siirtyy enemmän ja enemmän koneille. Hankintaosaaja voi keskittyä strategiseen työhön, kokonaisuuksien hallintaan ja yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö – sitä hankinta nimenomaan on. Yhteistyötä ja kehittämistä.

Yhteistyökumppanuudet ovat muuttuneet yhteistyöverkostoiksi ja verkostoissa toimivat jäsenet ovat hyvin erilaisia. Yhteistyökumppanit voivat olla maailman luokan digitaitureita hyödyntäen pitkälle automatisoituja prosesseja, tekoälyä tai lohkoketjun tarjoamia mahdollisuuksia mutta myös organisaatioita, jotka ovat vasta alkumetreillä järjestelmien käyttöönoton kanssa. Kumppanit voivat olla organisaatioita, jotka ovat arvon tunnistajia, luojia ja varmistajia mutta myös organisaatioita, jotka vasta miettivät, mitä arvo meidän yhteistyössä oikein tarkoittaa? Kumppanit voivat olla organisaatioita, jotka opettavat meitä vastuullisempaan liiketoimintaan, mutta myös kumppaneita, jotka tarvitsevat meidän apua vastuullisuuden varmistamisessa. Kumppanit voivat olla organisaatioita, jotka kehittävät hankinnan prosesseja yhteistyössä meidän kanssamme, mutta myös kumppaneita, jotka vasta pohtivat, kuinka hankinta olisi järkevä organisoida ja millaiset prosessit tukevat parhaiten heidän liiketoimintaa.

Enää ei hankinnan osaamissalkussa siis painakaan tiukka ja periksi antamaton neuvottelija, ostohinnan varma alentaja tai vahva kaupallinen osaaja. Nyt osaamissalkusta tulee löytyä aivan muuta.

Hankinnan pelikentän ollessa monimutkainen ja arvaamaton, epävarma ja epäselväkin, se vaatii oikeanlaisia valmiuksia ja osaamista, että pelikenttä muuttuu mahdollisuuksiksi ja kilpailukyvyksi. Strateginen ajattelukyky, kokonaisuuksien hahmottaminen, kustannustehokkuus, digitaituruus ja valtavan saatavilla olevan tiedon analysointikyky ovat merkittävässä roolissa nyt ja tulevaisuudessa. Mutta ennen kaikkea tulevaisuuden hankintaosaaminen on yhteistyötaitoja ja empatiaa, uteliaisuutta ja luovuutta, aloitteellisuutta, joustavuutta, rohkeutta ja luottamusta.

Tulevaisuuden hankintaosaaja muuttaa näkökulmansa ”Miten meidän yritys saavuttaa tavoitteensa?” näkökulmaan ”Miten me yhdessä saavutamme tavoitteet?”. Kehittäminen muuttuu sisäisten toimintojen ja prosessien kehittämisestä yhteisten toimintojen ja prosessien kehittämiseen, joiden keskiössä on asiakasarvo.

Mitä mieltä Sinä olet tulevaisuuden hankintaosaamisesta?

 

 

Näkemyksiä aiheesta voit lukea esimerkiksi oheisista artikkeleista:

Osto- ja logistiikka – lehti, 1/2018, Halutaan töihin: empaattinen monitaituri, s. 32-36.

CIPS, Supply Management, Alex Daniel, Procurement teams will be smaller in future

Osto- ja logistiikka – lehti, 1 – 2016, Ostaja osaa kohta kaiken, s. 12-20.