Viestintäkoukku verkostomeressä

”Viestintä on kaiken inhimillisen tekemisen ja vuorovaikutuksen perusta, ja on ilmeistä, että se on välttämätön ehto ihmisen elämälle ja sosiaaliselle järjestykselle” (Juholin, 2013). Tämä on toinen kerta kun aloitan kirjoitukseni tällä lainauksella, ja viides kerta kun käytän sitä esimerkkinä viestinnän tärkeydestä.

Ensimmäinen kerta, jolloin käytin edellä mainittua sitaattia, oli Verkostojohtamisen YAMK-tutkinto-ohjelman opinnäytetyössäni (Liiketoimintaverkoston viestinnän kehittäminen johtamisen näkökulmasta, 2019). Mitä syvemmälle työorganisaationi liiketoimintaverkostoon työssäni pureuduin sitä vahvemmin aloin uskomaan Juholinin lausahdukseen. Monimutkaisessa yritysten vyyhdissä tietoa liikkuu todella paljon, ja on ensiarvoisen tärkeää, että se saavuttaa muuttumattomana kohteensa. Mikäli oikea tieto ei ole oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ei tapahdu oikeita asioita. Kylmäkiskoinen businesshai voisi puolestaan kääntää tämän toisin päin: oikea tieto oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin tapahtuu oikeita asioita. Tehokas viestintä siis säästää rahaa!

Jokapäiväinen viestintä toimii mainoksena meistä itsestämme. Liiketoimintaverkostossa tapahtuvassa viestinnässä mainos ei rajoitu ainoastaan viestijään henkilönä, vaan jokainen sähköposti, puhelu – jopa kädenpuristus – on mainos myös viestijän edustamasta yrityksestä. Nämä pienet yksittäiset ”mainokset” luovat omalta osaltaan vaikutelmaa yrityksen imagosta ja saattavat olla juuri se kuuluisa ensivaikutelma, josta puhutaan niin työhaastatteluoppaissa kuin myyntikoulutuksissakin.

Oikein ymmärretyksi tuleminen, eli viestin perille meneminen, ei muutenkaan ole itsestäänselvyys. Voisikin ajatella sen olevan taitolaji, joka toisilta hoituu luonnostaan, mutta johon toiset joutuvat näkemään hieman enemmän vaivaa – tai ainakin joskus toivoisi näiden toisten niin tekevän. Tämä korostuu etenkin sähköpostiviestinnässä, jonka voi helposti väittää olevan yleisin viestintäkanava tämän päivän liiketoiminnassa. Viestiä ei enää autakaan selittämään auki ilmeet ja eleet, vaan ainoastaan teksti. Erityisen hankalaksi oikein ymmärtäminen menee siinä vaiheessa, kun sisältöön voidaan käyttää omaa tulkintaa. HUUDANKO MINÄ? Tarkoitanko, mitä sanon 😉 ? Liikutaan jo hieman vaarallisilla vesillä ja harmaalla alueella.

Valtaosalle meistä liiketoimintaverkostot ja niissä viestiminen ovat tätä päivää, riippumatta siitä, olemmeko sitä aiemmin tiedostaneet vai emme. Tämän ymmärtäminen ja verkostossa toimimisessa onnistuminen ovat asioita, joihin JAMKin Verkostojohtamisen YAMK-koulutus antaa loistavat lähtökohdat; mikäli tästä kirjoituksesta välittyy ymmärrettävästi vain yksi viesti, olkoon se edellä mainittu.

Kirjoittaja: Jussi Saastamoinen, Product Designer, Moventas Gears Oy, JAMK Alumni

Liiketoimintaverkoston viestinnän kehittäminen johtamisen näkökulmasta. Saastamoinen, Jussi. 2019. Opinnäytetyö JAMK Verkotojohtamisen YAMK.