Uuteen vuosikymmeneen

Syyslukukausi saatiin hienosti pakettiin ja uusi vuosikymmen on alkanut. Samalla paketoitiin minun ensimmäinen lukukauteni opettajana. Syksyyn kuului sekä epämukavuusalueelle hyppäämistä, lähes jatkuvaa jännittämistä ja kiireentuntua, mutta päällimmäisenä mieleen jää kuitenkin hienot fiilikset, onnistumisen tunne, kohtaamiset ja uudet tuttavuudet.

Syksyn antia

Syyslukukauden tultua päätökseen kävin mielessäni läpi, mitä kaikkea se antoi ja mitä jäi mieleen. Ensimmäiseksi jäin miettimään kuinka paljon hankinnan opetus on JAMK:ssa muuttunut sitten omien opiskeluvuosieni. Vuosituhannen alussa kävin itse vain Purchasing-peruskurssin. Nyt valittavana on sen lisäksi Hankinnan johtamisen ja Hankinnan analysoinnin ja kehittämisen kurssit, sekä Liiketoimintaverkostokurssi. Tämä kokonaisuus on mielestäni kattava ja ennen kaikkea hienoa kehitystä koulutukseen.

Saamani palautteen perusteella opiskelijat kaipaavat edelleen työelämäesimerkkejä opetukseen, samaan tapaan, kuin itse toivoin omien opintojeni aikana. Olen pyrkinyt vastaamaan tähän toiveeseen ja tuonut lähes jokaiseen aihealueeseen pienen esimerkin työelämästä ja omista kokemuksistani. Teorioiden sisäistäminen on huomattavasti helpompaa konkreettisten esimerkkien avulla. Lisäksi olen ottanut missiokseni valmistaa opiskelijoita työelämään, tuomalla ajatusmallejani esiin teorioiden ulkopuolelta ja siitä mihin työelämään siirtymisessä on syytä valmistautua. Pelkillä teoriaopeilla ei pärjää.

Iso kiitos hyvästä syyslukukaudesta kuuluu opiskelijoille. Olen saanut ilokseni huomata, että he ovat aktiivisia ja valveutuneita, ja heidän kanssaan on mukava työskennellä!

International Logistics -koulutusohjelman EUR-ACE-Akkreditointi

Akkreditoinnin menetelmä perustuu European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) -järjestön ylläpitämään European Accredited Engineer (EUR-ACE) -standardiin. Akkreditoidulle ohjelmalle myönnetään EUR-ACE-laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta arviointipäätöksestä. Laatuleima osoittaa, että ohjelma on saanut kansainvälisesti hyväksytyn tekniikan alan akkreditoinnin.

International Logistics -koulutusohjelman EUR-ACE-laatuleimalla on päivityksen aika. Projektivalmistelut aloitettiin jo viime vuoden keväällä ja varsinaisiin töihin tartuttiin syksyn aikana. Projektiryhmä kokosi syksyn mittaan kattavan itsearviointiraportin, joka toimitettiin arvioinnin suorittavalle KARVI:lle (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) juuri ennen joulua.

Seuraava askel on viikolla 6 tapahtuva arviointivierailu, kun KARVI:n kokoama arviointiryhmä saapuu JAMK:lle haastattelemaan eri henkilöstöryhmiä. Arviointivierailun tarkoituksena on käydä läpi ohjelman toiminnan tämän hetkinen tilanne.

Koulutusohjelmalle laatuleima on hieno osoitus kansainvälisestä laadusta ja toiminnan järjestelmällisyydestä. Tämän projektin vetäjänä voin kertoa, että osoitus ei tule helpolla. Vahva uskomme kuitenkin on, että syksyn ja tämän alkuvuoden ponnistelut palkitaan laatuleiman päivityksellä myöhemmin tänä vuonna.

Lähteet: https://karvi.fi/korkeakoulutus/tekniikan-alan-koulutusohjelma-arvioinnit/