Tuloksia tutkimuksellisella kehittämisellä. YAMK -opinnäytetyö

Opinnäytetyöllä on merkittävä rooli YAMK –koulutuksissa ja usein se muodostaakin puolet koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyöhän on juurikin se opintojen viimeinen vaihe, jossa opiskelijat osoittavat asiantuntijuuttaan aihepiiriin sekä kykyään työelämän kehittämiseen tutkimuksellisella otteella. Termi ”tutkimuksellinen kehittäminen” kuvaa mielestäni erinomaisesti YAMK –opinnäytetyön tekemisen luonnetta, joten lienee hyvä hieman avata itse termiä. Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti (2009) kuvaavat kirjassaan ”Kehittämistyön menetelmät” termiä mm. seuraavasti:

  • Pyritään ratkaisemaan käytännöstä nousseita ongelmia tai uudistamaan käytäntöjä sekä usein myös luomaan uutta tietoa työelämän käytännöistä.
  • Kehittämisen tueksi kerätään systemaattisesti ja kriittisesti arvioimalla tietoa sekä käytännöstä että teoriasta.
  • Käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä.

YAMK –opinnäytetöiden ohjaaminen on yksi mielekkäimmistä työtehtävistäni tällä hetkellä. Lähes poikkeuksetta töiden aiheet ovat erittäin ajankohtaisia ja merkityksellisiä toimeksiantajan toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Ohjaus on luonteva tapa päästä tutustumaan erilaisiin yrityksiin ja heidän käytänteisiinsä, joten samalla itselle syntyy laajaa ymmärrystä, joka olisi muuten aika hankalasti saavutettavissa. Erityisesti PK –sektorille kohdistuvat työt ovat arvokkaita ja tuovat usein erittäin hyödyllistä tietoa yritykselle sekä samalla ”hyvää mieltä” itselleni.

Opinnäytetyön tekeminen työn ohessa on opiskelijoilta valtava ponnistus, joka on ohjaajan hyvä ymmärtää omassa ohjaamisessaan. Olemme jakaneet ja vaiheistaneet opinnäytetyön tekemisen pienempiin osakokonaisuuksiin, jotta työ ei vaikuttaisi isolta möröltä opiskelijoiden silmin. Tästä mallista olemmekin saaneet paljon kiitosta ja sitä kautta kokeneet sen oikein toimivaksi. Itse miellän opinnäytetyön ohjaajan roolin ennen kaikkea kannustajaksi, joka luo uskoa opiskelijan omiin kykyihin tavoitteen saavuttamisessa. Hyvin usein nousee tärkeäksi myös auttaa opiskelijoita aihepiirin jäsentämisessä sekä kehittämisidean jalostamisessa opinnäytetyömuotoon. Luonnollisesti substanssiymmärrys työn aihepiiristä on olennaista, mutta sehän on oikeastaan sitä ”perussettiä”, joka tulee olla kondiksessa.

Tällä hetkellä ohjauksessani on kymmenkunta YAMK –opinnäytetyötä, joiden avulla kehitetään muun muassa verkostojen ja hankintojen johtamista sekä tutkitaan vastuullisuuden roolia nykypäivän hankintatoimessa. Innolla odotan ensi kevättä ja töiden tulosten julkistamista. Arvostukseni opiskelijoiden tekemistä kohtaan on erittäin suuri ja haluan toivottaa vahvat tsempit kaikille opinnäytetöiden parissa ahertaville – pimeät syysillat tulevat vaihtumaan kirkkaisiin kevätpäiviin!

Kirjoittaja: Eero Aarresola, Lehtori, JAMK