Sosiaalisen kuntoutuksen monet kasvot

Osa 3: Siirtymätyö työllistymisen tukemisessa Siirtymätyöllä tarkoitetaan mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua tuetun työllistämisen muotoa, jossa työnantaja voi palkata mielenterveyskuntoutujien Klubitalon jäsenen 6-9 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Työhön perehdytyksen hoitaa Klubitalon työvalmentajat, jotka ovat sekä kuntoutujan että työyhteisön tukena ja apuna koko ajan. Siirtymätyössä työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaistaa palkkaa. (Saloviita ym. 2004.) Määräaikaisen työsuhteen jälkeen siirtymätyötä jatkaa toinen Klubitalon […]