Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa opinto-ohjauksen

Tea Ruppa, KTM, lehtori | matkailu ja liiketoiminta Vuoden 2018 alussa voimaan astunut ammatillisen koulutuksen työelämälähtöinen uudistus on tuonut ohjaukseen uusia haasteita. Toimintatavat ovat muuttuneet, koska ohjausta on oltava nyt tarjolla paitsi opintojen aikana myös jo ennen opintojen aloittamista sekä opintojen jälkeen. Keskeiset uudistuksen tuomat muutokset ovat jatkuva haku ja opintojen henkilökohtaistaminen. Jatkuva haku antaa…

Jatka lukemista

Kotokaruselli-hanke maahanmuuttajien tukena

Päivi Honkanen | Opettaja, maahanmuuttajavalmentaja | Ylä-Savon ammattiopisto Ammatillinen koulutus on ollut monella tapaa muutosten keskellä. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui vuoden 2018 alusta. Oppilaitokset ovat toteuttaneet reilun vuoden ajan reformin mukaista, aiempaa työelämälähtöisempää ammatillista koulutusta. Viime vuosina ammatillisten oppilaitosten arkeen oman sävynsä ovat tuoneet eri kulttuureista ja eri kielialueilta kotoisin olevat opiskelijat. Ylä-Savon ammattiopisto on…

Jatka lukemista

Ohjaustarpeesta ammatillisen koulutuksen alkuvaiheessa

Jouni Vallin,  vastaava kuraattori.  Ammatillinen opettaja. Suupohjan ammatti-instituutti Mitä ohjaus tarkoittaa? Ohjaus voidaan määritellä useallakin eri tavalla. Suomessa ohjaustoiminnan viitekehyksenä on elinikäinen ohjaus: ”Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan toimia, jotka auttavat kansalaisia eri elämänvaiheissa tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa….

Jatka lukemista