Tjänsteguiden som sammanställdes under Opin Ovi Kymi -projektet

Under Opin Ovi Kymi -projektet byggdes den landskapsomfattande tjänsten Koulutusneuvonta Kymiedu upp. Tjänstens kunder består både av vuxna som söker sig till utbildning och av arbetsgemenskaper i Kymmenedalen som önskar mera uppgifter om utbildningsmöjligheter.

Till Koulutusneuvonta Kymiedus tjänsteformer hör rådgivning via Internet, telefon och en rådgivningspunkt samt olika handledningstjänster, vilka bör reserveras på förhand. Tjänsterna som riktar sig till arbetsgemenskaper består av rådgivning via telefon och Internet.

En tjänsteguide som stöder rådgivare och handledare inom nätverket som betjänar personkunder har sammanställts. I denna presenteras kortfattat Kymiedu-tjänsten och vad som förutsätts av de medverkande. Huvudkapitlen i guiden behandlar tjänsternas begränsning, löfte om tjänster, tjänstens struktur och innehåll, produktion av tjänster och kvalitetssäkring.

I kapitlet om begränsning av tjänsten beskrivs Kymiedu-tjänstens förhållande till andra rådgivnings- och handledningstjänster. Tjänsteguiden har sammanställts med tanke på kvalitetshanteringen i nätverkets rådgivares och handledares arbete. Kapitlen om tjänstens struktur och innehåll och om produktion av tjänster behandlar, som namnen antyder, hur tjänsterna produceras åt kunderna. Kapitlet om kvalitetssäkring innehåller handledning i insamlandet av uppföljningsuppgifter under projektets gång. Innehållet i detta kapitel kommer alltså att förändras en aning efter att projektet har avslutats.

Läs tjänsteguiden här!