Vahvaa ohjauksen verkoston kehittämistyötä Satakunnassa

Header_6_2014_matala

Opinovi_kiertue_banner_kanava

Satakunnassa aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen keskittyi erityisesti alueellisten toimijoiden tiiviin ja selkeän yhteistyön rakentamiseen. Alueellinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia 2012-2015 sekä sähköinen palvelukartta SataOvi tukevat verkostomaista toimintaa. Satakunnan Opin ovi -projekti toteutettiin kahdessa vaiheessa 1.8.2009–31.12.2013. Projektin taivalta ja tuloksia tarkasteltiin Porissa järjestetyssä tilannekatsauksessa toukokuussa 2014.

”Omia uomiaan vielä hakeva joki”

. Alueellinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia 2012-2015 sekä sähköinen palvelukartta SataOvi tukevat verkostomaista toimintaa Satakunnassa.
. Alueellinen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia 2012-2015 sekä sähköinen palvelukartta SataOvi tukevat verkostomaista toimintaa Satakunnassa.

Projektipäällikkö Ulla-Maija Heinon mukaan alueellisissa palveluissa osaaminen on vahvistunut ja ohjauksen verkosto on pysynyt hienosti mukana projektin toimintavuosien ajan. Tilannekatsauksen ennakkokyselyssä verkostoa kuvattiin mm. omia uomiaan hakevaksi joeksi, mikä kertookin, että yhteinen suunta on olemassa, mutta jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistoimia tarvitaan. Opin ovi -projektin aikana oivallettiin, kuinka suuri määrä aikuisten ohjaukseen liittyviä toimijoita alueella on. Yhteisen toiminnan kehittämisen hyötyinä nähtiin niin osaamisen kuin voimienkin yhdistäminen. Satakunnan aikuisohjauksen verkoston koordinointivastuu on sopimusten mukaan jaettu aina kahdelle organisaatiolle, tällä hetkellä kaksivuotisessa vetovastuussa ovat Winnova ja Sataedu.

Alueellisten toimijoiden mukaan aikuisille suunnatut tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat Satakunnan alueella nykyään yhdenmukaisempia kuin ennen, mutta niihin toivotaan yhä selkeyttämistä ja kehittämistä. Verkostomaisen TNO-palvelun pohjana on mittava strategiatyö, joka tehtiin projektin ensimmäisessä vaiheessa. Strategian mukaisen toiminnan juurruttaminen ja verkoston yhteistyön kehittäminen jatkuu alueella yhä.

SataOvi yhtenä luukkuna Satakunnassa

Sataovi.fi-sivusto on kattava sähköinen palvelukartta ohjaajien mutta myös asiakkaiden itsenäiseen käyttöön. Sinne kootut alueen TNO-palvelut voi koota omaksi henkilökohtaiseksi palvelukartaksi yhteystietoineen. Palvelun kohderyhmänä ovat eri tilanteissa olevat aikuiset sekä yritysasiakkaat. Parhaimmillaan SataOvi-palvelukartta on silloin, kun ohjaaja ja asiakas yhdessä rakentavat polkua asiakkaalle. Kehittämistyötä ja lanseerausta asiakkaiden suuntaan jatketaan.

Katso myös

Satakunnan Opin ovi -projektin aineistoihin kannattaa tutustua Opin ovi -sivuston lisäksi myös projektin omassa wiki-työtilassa.