Category Archives: Yleinen

Vastaa Opin ovi -kanavan palautekyselyyn!

Opin ovi -kanava on Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottama aineistopankki, joka kerää yhteen materiaalia Opin ovi -hankeperheen toiminnasta ja ohjauksen eri aihealueista. Kanavalla julkaistaan mm. Opin ovi -uutiskirjeen artikkelit, Opin ovi -webinaarien ja -klinikoiden materiaalit sekä Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottamat videot ja podcastit.

Opin ovi –kanava on toiminut nyt vuoden verran ja tässä vaiheessa haluamme kerätä palautetta toimivuudesta. palaute auttaa meitä kehittämään kanavaa käyttäjien tarpeita paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Vastaa Opin ovi -kanavan palautekyselyyn!

Opin ovi -podcast nykyisin myös Youtubessa

Opin ovi -podcast siirtyi helmikuun lopulla JAMK:n Moniviestimen lisäksi Youtubeen, missä podcast-jaksoja voi kuunnella kuten mitä tahansa Youtube-videota. Podcastit julkaistaan kuitenkin myös jatkossa Moniviestimessä heitä varten, jotka haluavat ladata ne omalle tietokoneelleen.

Viime viikolla ilmestyi kolme Youtube-podcastia:

Aikuiskoulutuksen näkyvyys paranee tulevaisuudessa

Opetushallituksen ammattikoulutus-toimintayksikön johtaja Pasi Kankare vastailee kysymyksiin aikuiskoulutuksen tulevaisuudesta, oppijan verkkopalveluista sekä elinikäisestä ohjauksesta.

Urabaarin verkostoyhteistyöllä on luotu avoimuutta ja luottamusta

Urabaari-kehittämisverkoston koordinaattori Hilppa Visa Amiedusta esittelee verkoston toimintaa ja tavoitteita sekä valottaa sen tulevaisuuden näkymiä.

Hannele Torvinen verkostovalmentaa vahvan osaamisen turvin

Miltä pohjalta verkostovalmennukset syntyvät ja minkälaisia työprosesseja niiden taakse kätkeytyy? Hannele Torvinen vastaa.

Tervetuloa Opin ovi -kanavalle!

Tervetuloa Opin ovi -kanavalle! Opin ovi -kanava kerää yhteen JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tuottaman audiovisuaalisen materiaalin. Käytännössä tämä tarkoittaa videoitamme ja lokakuussa 2012 uutena alkavaa Opin ovi -podcastia. Myös vanha Opin ovet avoinna -blogi siirtyy Opin ovi -kanavalle. Materiaali on luokiteltu eri kategorioihin aiheidensa perusteella, ja vielä tarkemmin niitä voi jaotella sivuston oikeasta laidasta löytyvän asiasanapilven avulla.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tavoitteena on tukea Opin ovi -projekteja sekä koota niissä syntyviä tuloksia ja hyviä käytäntöjä sekä levittää niitä valtakunnallisesti projektien apuna. Lisäksi Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti auttaa alueellisia Opin ovi -projekteja hyvien käytäntöjen juurruttamisessa siten, että projektin vaikutukset jatkuvat hankekauden jälkeen.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektia toteuttaa (1.8.2008-31.12.2013.) Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu Euroopan sosiaalirahaston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen turvin.

Projektipäällikkö on kuin orkesterin kapellimestari

(Tämä artikkeli on julkaistu alunperin vanhassa Opin ovet avoinna -blogissa 13.12.2011.)

Kuvittele, jos olisi sata soittajaa ja jokaisella heillä eri soitin. Kuvittele, jos kaikki sata soittajaa soittaisivat yhtä aikaa eri kappaletta. Ilmassa törmäilisi melkoinen äänten sekasotku. Vaikka sata soittajaa soittaisi samaa kappaletta, ei heidän olisi helppoa soittaa aivan samaan tahtiin. Jonkun pitää näyttää soittajille, milloin soitto alkaa ja milloin on minkin soittimen vuoro.

Kaikki orkesterin soittajat ovat opetelleet mitä kapellimestarin käyttämä elekieli tarkoittaa. Tämä kieli muistuttaa hiukan kuurojen käyttämää viittomakieltä. Sen mukaan, miten kapellimestari liikuttaa käsiään, tietävät soittajat, miten äänekkäästi tai hitaasti heidän kuuluu soittaa.

Read More »