Tag Archives: ELO-toimintamalli

Yhteistyöllä kohti elinikäisen ohjauksen toimintamallia

Header_3_2014_matala

Opin ovi -hankeperheeseen kuuluva LAITURI-projekti tukee ELY-keskusten toimintaa elinikäisen ohjauksen kehittämisessä vuoden 2014 loppuun saakka. Tukea tarjotaan alueellisten yhteistyöryhmien (ELO-ryhmät) käynnistämisvaiheeseen, niin konsultaatioiden kuin erilaisen vertaistoiminnan järjestämisen muodossa, myös nuorisotakuuseen liittyen. ELO-ryhmien – ja siten myös LAITURIN toiminnan – päämääränä on laadukkaasti ja koordinoidusti toimiva alueellinen palvelukokonaisuus. Alueiden ELO-toiminnassa on parhaillaan käynnissä toimintasuunnitelmien laatimisen vaihe, johon LAITURI on alueille jalkautumisen lisäksi ollut tuomassa panoksensa jäsentämällä elinikäisen ohjauksen kokonaisuutta ns. ELO-toimintamallin avulla.

Read More »