Työyhteisöjen yhteisiä kohtaamisia – etänäkin?

Etätyö on mullistanut työyhteisöjen yhteisen tekemisen kuluneen vuoden aikana.  Miten johtamisella voidaan vaikuttaa siihen, että etätyössäkin voimme yhdessä oivaltaa? Mitä muita kohtaamisfoorumeita tarvitaan yhteisen liimapinnan rakentamiseen? Työllä on tavoitteet ja tavoitteisiin voidaan päästä niin, että kukin kokee työnsä merkittävänä. Samaan aikaan työssä on monia jatkuvasti uudistusta vaativia haasteita. Työ haastaa osaamistamme ja pakottaa oppimaan uutta.  […]