Työyhteisöjen yhteisiä kohtaamisia – etänäkin?

Etätyö on mullistanut työyhteisöjen yhteisen tekemisen kuluneen vuoden aikana.  Miten johtamisella voidaan vaikuttaa siihen, että etätyössäkin voimme yhdessä oivaltaa? Mitä muita kohtaamisfoorumeita tarvitaan yhteisen liimapinnan rakentamiseen?

Työllä on tavoitteet ja tavoitteisiin voidaan päästä niin, että kukin kokee työnsä merkittävänä. Samaan aikaan työssä on monia jatkuvasti uudistusta vaativia haasteita. Työ haastaa osaamistamme ja pakottaa oppimaan uutta.  Millaisten  kohtaamisfoorumien avulla työyhteisössä voidaan oppia ja oivaltaa yhdessä?

Voimme luoda kohtaamisfoorumin, jonka pääasiallinen tehtävä on oppia ja oivaltaa yhdessä. Tällöin foorumin rakenteet, työtavat ja tunnelma luodaan oppimista edistäväksi. Tällöin on turha pitää pitkiä yksinpuheluja, joitten aikana osallistujien ajatukset siirtyvät pariin kolmeen muuhun tärkeään asiaan. Keskitytään yhdessä oppimiseen ja käytetään siis oppimisen keinoja; osallistetaan porukkaa kameroita auki pitämällä; rakennetaan esimerkiksi pari- tai pienryhmäporinoita sattuman varaisesti ja vedetään yhteisten porinoitten antia yhteen niin, että kukin tietää miten asioissa edetään seuraavana. Jaetaan onnistumisia ihmetellen yhdessä mistä onnistumiset johtuivat; mikä osaaminen mahdollisti onnistumisen. Koetaan siis yhdessä oivalluttamista!

Tulevaisuusfoorumit yhteisöllisyyden rakentajina

Tulevaisuuteen katsovassa kohtaamisfoorumissa voidaan ihmetellä tulevaisuutta ja varautua erilaisiin tulevaisuuksiin. Tällöin oleellista on, että osallistamme yhteisön ideoimaan ja ”pallottelemaan” erilaisten tulevaisuusvaihtoehtojen välillä. Tällöin sen yhteinen työstäminen, että missä asiassa on tapahtumassa muutoksia omassa toimintaympäristössämme, on oleellisempaa kuin kuunnella johdon ennakkoon päättämiä suuntia ja mielipiteitä muutoksista. Peruskysymys tähän pohdintaan voisi olla ”mitä alallamme on tapahtumassa?” Oikeaa vastausta tuskin löytyy heti, mutta jo kysyminen on tärkeää. Se kertoo työyhteisölle, että olemme yhdessä vaikuttamassa tulevaisuuden suuntaamme. Kukin voi olla osallisena tulevaisuuden tekemisessä.

Työyhteisöt tarvitsevat yhteisiä epävirallisia tilanteita ollakseen työyhteisö. Mikäli enää emme voi jutustella kahviautomaatin äärellä luotakoon yhteisiä vapaamuotoisia kohtaamisfoorumeita verkkoon elävien kuviemme kera. Vertaillaan vaikka erilaisia kahvinkeittomahdollisuuksia kotona tai kertoilemalla viikonlopun kuulumiset maanantain virtuaalisten aamukahvien merkeissä. 

Kohtaamisen tarve ei katoa etätyön myötä. Etätyössä se jopa korostuu. Johtajan/esihenkilön tärkeimpiä johtamistekoja etäaikana on rakentaa erilaisia kohtaamisen foorumeita verkkoon. Kohtaamisfoorumin tavoitteet määrittävät keinot, joita kullloinkin kannattaa käyttää. Jokaisen työntekijän tärkeimpiä tekoja etäaikana on altistaa itsensä ja haastaa esihenkilönsä kohtaamisille erilaisilla foorumeilla, kamerat(kin) auki.

 

1 kommentti

  1. Nämä kohtaamisen foorumit mahdollistanevat myös ketterän työssä oppimisen. Mihin osaamistarpeisiin vastataan tulevaisuudessa tutkintoon johtavilla koulutuksilla ja miten työssä oppimisen kulttuuri ja toteutus tulevat kehittymään?
    Näitä pohdintoja nousi mieleeni tänä aamuna yhden koulutuksen järjestäjän johdon ja esimiesten kanssa käydyn keskustelun perusteella.