Johtamistuumailuja-podcast 13: Moninaisuuden johtaminen

Taiteilijan siveltimiä purkissa. Podcast-jakson nimi Moninaisuuden johtaminen.

Monikulttuurisessa organisaatiossa johtaminen on eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamista. Onnistuneen johtamisen ratkaisevina tekijöinä ovat silloin henkilöstöjohtaminen ja asenne johtamiseen. Kulttuurisensitiivisyys on sitä, että ei tehdä yleistyksiä eri kulttuurien eroista vaan huomioidaan myös persoonalliset erot. Silloin ollaan valmiita kohtaamaan toinen ihminen arvostavasti tiedostaen etnisen taustan, kulttuurin, sosiaalisen statuksen ja uskonnollisen vakaumuksen tai erilaisten kielten vaikutukset.

Miten työyhteisöissä huomioidaan eri kulttuureista tulevia näkökulmia, esimerkiksi uskontoon, kieleen, aikakäsitykseen liittyviä erilaisuuksia? Mitä esihenkilön ja kollegan tulee tietää eri kulttuuritaustaisten ihmisten todellisuudesta? Miten kohdata, kun ei tiedä eri kulttuurien todellisuutta? Kuka määrittää työnteon ehdot monikulttuurisessa työyhteisössä?

Kuuntele tuumailuja siitä, mikä helpottaa ymmärtämään ja kohtaamaan avoimesti eri kulttuuritaustaisia työyhteisön jäseniä. Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Kotopaikka 2-hankkeen asiantuntija Susanna Sakon (DTO – Diversity Training Opportunities) kanssa monikulttuurisuudesta ja sen johtamisesta.

Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima ESR-rahoitteinen Kotopaikka 2 -hanke.

Tekstivastine 13. Johtamistuumailuja -podcastiin (pdf)

Kuuntele Johtamistuumailuja

Tervetuloa pedagogisen – ja oppilaitosjohtamisen ajankohtaisten ilmiöiden ja kysymysten pariin! Podcastin sivulta löydät kaikki aiemmat jaksomme sekä niiden tekstivastineet:

Johtamistuumailuja-podcast