Johtamistuumailuja-podcastit. Käsi kääntää rivissä olevia palikoita, palikassa on ihmishahmon sekä syttyvän lampun kuvat.

Johtamistuumailuja-podcast

Tervetuloa kuuntelemaan ammatillisen opettajakorkeakoulun tuottamaa podcast-sarjaa, jossa tuumaillaan oppilaitosjohtamista eri näkökulmista. Tuumailua on luvassa muun muassa organisaation kehittämisestä, systeemisyyden tunnistamisesta, itseohjautuvuudesta sekä yhteisen oppimisen mahdollistavasta ja aloitteellisesta johtajuudesta.  

Podcastissa keskustelevat lehtori Ari Hyyryläinen ja mukaan kutsutut asiantuntijat eri organisaatioista. Sarja puhuttelee niin johtoa, johdettavia kuin vaikkapa projektinvetäjiä.  

Kuuntele podcasteja:

Jakso 1: Oppimisanalytiikkaa johtamaan

Oppimisanalytiikkaa johtamaan 1, taustakuvana osittain suljettu kannettava tietokone sekä pöytävalaisin.

Muutoksesta seuraa usein hämmennys, yhteentörmäys tai jopa konflikti. Uusilla jutuilla onkin ennakoimattomia vaikutuksia eri suunnissa. Opekorkean Santtu Hartikainen oli mukana hahmottelemassa oppimisanalytiikan suuntaviivoja ammattikorkeakouluille ja haastaa kollegansa Ari Hyyryläisen keskusteluun siitä, mitä pieni kokeilu voi paljastaa isompia systeemisiä asioita oppilaitoksen toiminnan eri tasoilla ja kuinka muutostuska muutetaan toiminnaksi. Miten johtaminen tähän liittyy? Oppimisanalytiikan johtamista käsittelevät jaksot tarjoaa “Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa”- hanke, jossa pilotoidaan ja tutkitaan oppimisanalytiikan käyttöä ammattikorkeakouluissa. Sen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Kuuntele jakso 1 | Tekstivastine: Jakso 1 (pdf)

Jakso 2: Oppimisanalytiikkaa johtamaan 2 

Millä tavalla arjen työstä nousevat signaalit otetaan koko toiminnassa huomioon? Mitä on mahdollistava johtajuus? Entä miten johdetaan niin, että kaikki voivat yhdessä oppia? Muutoksen keskellä eläessä on tärkeää pitää mielessä, että mitäs varten me organisaationa ollaankaan olemassa. Opekorkean Ari Hyyryläinen ja Santtu Hartikainen jatkavat johtamistuumailua. Kuuntele jakso 2 | Tekstivastine: Jakso 2 (pdf)

Jakso 3: Riittävän yhteinen suunta

Riittävän yhteinen suunta, Jari Kalavainen ja Ari Hyyryläinen. Taustalla käsi, joka pitelee kompassia.

Johtamisessa on yhteisöllisiä piirteitä. Johtaminen on yhteisöllistä. Miten yhteisö voidaan saada mukaan yhteiseen tekemiseen ja olemaan utelias uudelle ja nykyiselle. Johtajan roolina on mahdollistaa ja fasilitoida uteliaisuutta. Muutostilanteissa korostuu epävarmuus ja pelko tulevaisuudessa edessä olevasta uudesta. Mitä tuolloin pelätään? Millaista johtajaa me olemme johtajastamme tekemässä? Kuuntele tuumailua yhteisöllisyydestä ja sen rakentumisesta! Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuspäällikkö Jari Kalavaisen kanssa yhteisön johtamista uteliaisuutta kohti. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa KAJO-hanke, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kuuntele jakso 3 | Jakson 3 tekstivastine (pdf)

Jakso 4: Pedagoginen johtaminen ammatillisessa koulutuksessa 

Neljä kättä kuvan keskellä pitää toisten käden ranteesta kiinni. Pedagoginen johtaminen.

Pedagogisesti johtamisen vaikutuksia pedagogiikan johtamiseen pedagogisessa yhteisössä. Mitä, kenelle ja miten? Voidaanko pedagogiikkaa johtaa, vaikka opettajilla on autonominen asema oppilaitosyhteisössä? Miten kasvatustieteellisiä termejä ja käsitteitä voidaan arkijärkisesti ymmärtää? Käytännöllisestä lähtökohdasta Jukka Koivisto aukaisee oivallisesti omaa ajatteluaan pedagogisesta johtamisesta. Entä mistä voi tietää, että johtaa ”hyvin”? Kuuntele tuumailua peruskäsitteistä ja -ajatuksista oppilaitoksen johtamisessa! Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian palvelut yksikön johtajan Jukka Koiviston kanssa. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoimintaKuuntele jakso 4 Soundcloudissa |

Jakson 4 tekstivastine (pdf)

Jakso 5: Kannustaminen ja strateginen johtaminen arkisena toimintana pedagogisessa yhteisössä:

Taustakuvana joukkuesoutuvene ja tekstinä Kannustaminen ja strateginen johtaminen

Millainen merkitys kannustamisella on johtamisessa? Yhteisön mukaan ottaminen helpottaa strategian toteuttamista. Miten pystymme parempaan oppilaitosorganisaatioissa, vaikka tulevaisuuden näkeminen on vaikeaa? Vai onko? Strategisen johtamisen ydintä on se, että tiedostetaan oma tekeminen ja sen suunta. Johtajan rooli strategiatyössä voi olla uusia avauksia tekevä, mutta toisaalta hänet voidaan palauttaa maan pinnalle. Johtajan nöyryys korostuu yhteisöllisessä strategiatyössä. Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtajan Jukka Lerkkasen kanssa. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoiminta. 

Kuuntele jakso 5 Soundcloudissa  | Tekstivastine: jakso 5 (pdf)

Jakso 6: Kohti oppimisyhteisöjä – Mitä esihenkilö tekee, kun hän ei saa päättää?

Kolme henkilöä pöydän äärellä ja teksti Kohti oppimisyhteisöjä

Suuren ammatillisen oppilaitoksen rakenteellinen muutos haastaa kaikkia organisaation työntekijöitä. Tässä Johtamistuumailuja-sarjan jaksossa kuullaan eri muutosvaiheiden johtamistekojen merkityksestä, itseohjautuvan yhteisön rakentumisesta ja tiimityön synnyttämisestä ihmettelyn kautta. Miten lähdettiin liikkeelle vanhojen toimintatapojen muuttamisesta päätyen ihan uuteen toimintatapaan. Reippailla ja rohkeilla valinnoilla saatiin aikaan paitsi hämmennystä myös uutta luovaa toimintatapaa. Miten saadaan aikaan aidosti uutta toimintatapaa? Mitä tapahtuu, kun koulutuspäällikkö ei todellakaan voi tietää kaikkea? Mitä tekee koordinoiva tiimimestari? Miten rakentuu vastuut ja mistä ne voi tietää? Kun ei ole mahdollista palata, mihin menemme?

Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Stadin ammattiopiston johtavan rehtorin Maria Sarkkisen kanssa. Kuuntele tuumailuja innostamisesta, innostumisesta ja uutta luovasta johtamisotteesta!

Kuuntele jakso 6 | Tekstivastine: Jakso 6 (pdf)

Jakso 7: Oppimisyhteisöjen muodostuminen – oppimisen päivä on joka päivä!

Kolme henkilöä pöydän äärellä ylhäältä kuvattuna

Stadin ammattiopistossa oppimisyhteisö tarkoittaa suurta yhteisöä, jossa oppijalla on oma polku ja oma aika oppimiselle. Rakenteiden tulee mahdollistaa myös jatkuva haku ja oppiminen, koska ihminen tarvitsee jatkuvan oppimisen iloa ja nälkää! Millaisilla rooleilla ja vastuilla oppimisyhteisön tiimit toimivat? Miten vastuu, valta ja luottamus rakentuvat siinä? Mitä tiimimestari tekee oppijoiden hyväksi? Mitä sitten tapahtuu, kun tiimi ottaakin vallan ja itseohjautuvuus todentuu? Mitä pedagoginen johtaminen tarkoittaa asiantuntijatiimin johtamisessa? Miten itseohjautuva ja oppimisyhteisön toiminta tukee oppijan oppimista?

Kuuntele tuumailuja oppimisyhteisön rakentamisesta ja uudesta toimintatavasta ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa – koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Stadin ammattiopiston johtavan rehtorin Maria Sarkkisen kanssa. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoiminta.

Kuuntele jakso 7 | Tekstivastine: Jakso 7 (pdf)

Jakso 8: Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen

Jatkuva oppiminen tukee työmarkkinoiden toimivuutta. Ihminen turvaa työpaikkansa ja mahdolliset siirtymät uusiin töihin. Oppimista tapahtuu jatkuvasti, mutta miten se saadaan näkyviin. Jatkuvan oppimisen tukeminen on parhaimmillaan sekä Suomen hallituksen asia että erityisesti organisaatioiden johdon ja työntekijöiden yhteinen asia. Esihenkilöiden ja johdon tulee ymmärtää, että jatkuvaan oppimiseen tulee satsata. Millä toimilla työpaikoilla voidaan mahdollistaa jatkuvaa oppimista? Miten tukea työnjaon avulla ja millä tavoin esihenkilö mahdollistaa sen? Entä oppilaitosten tuki jatkuvaan oppimiseen?

Kuuntele tuumailuja jatkuvan oppimisen systeemitasoisesta kehittämisestä työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta. Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee jatkuvan oppimisen parlamentaarisen työryhmän sihteeristön, työ- ja elinkeinoministeriön edustajan, Teija Feltin kanssa jatkuvan oppimisen suhdetta johtamiseen. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoiminta.

Kuuntele jakso 8 | Tekstivastine: jakso 8 (pdf)

Jakso 9: Kuunnellaan ihmistä, johdetaan ihmisiä

Miten työyhteisöjen hyvinvointia voi edistää sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden jaksamista tukea johtamisella? Miten johto jaksaa haastavina aikoina johtaa? Asiakeskeisestä johtamisesta ollaan siirtymässä enemmän ihmisten henkisten resurssien vahvistamisen suuntaan. Silloin tiedetään, miten toimitaan, kun tulee yllättäviä tilanteita. Johtajien tulisi tulla läsnäoleviksi ja ihmisiä huomioiviksi. Asioiden lisäksi johdamme ihmisiä, henkilöstöä, opiskelijoita, yhteistyökumppaneita. Työyhteisöissä nykyaikaa on myös yllättävien tilanteiden johtaminen. Jatkuvan tilannekuvan määrittäminen haastaa johtamisen nykytilan näkemistä sekä sen huomioimista, mitä on juuri nyt tapahtumassa. Tämän avulla luodaan strategiaa ja toteutetaan sitä. AMKE on ammatillisen koulutuksen edunvalvontayhdistys. Sen tehtävänä on mm. tuottaa tietoa ammatillisesta koulutuksesta päättäjille ja vaikuttaa moneen suuntaan yhteiskunnassa. Tässä jaksossa koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lampun kanssa ihmisten johtamista.

Mikä on ammatillisen opettajuuden vetovoimatekijä ja miten oppilaitokset, opettajakorkeakoulut ja muut yhteiskunnan toimijat voivat vaikuttaa siihen, että saadaan pitovoimaa ammatillisen koulutuksen opettajille? Kuuntele tuumailuja kasvatus- ja koulutusalan johtamisen kivijaloista ja siitä, miten niitä yhdessä muurataan! Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulu, joka täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Kuuntele jakso 9 | Tekstivastine: jakso 9 (pdf)

Jakso 10: Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen ytimessä

Hehkulamppu. Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen ytimessä.

Opetushallituksessa pedagoginen johtaminen nähdään opetuksen johtamisena sen kaikilla tasoilla (yksilö, työyhteisö sekä valtakunnallinen järjestelmätaso). Opetussuunnitelmatyön ja tutkintojen toteuttamisen johtaminen ovat pedagogisen johtamisen sisältöä. Se on tietoista tekemistä; päätöksiä tulee tehdä pedagogisesta näkökulmasta. Tärkeä kysymys kaikille koulutusorganisaatioissa johtaville on, miten voin itselleni perustella tekemiseni pedagogisesti. Johtaja ei yksin päätä asioista, vaan hän valtaistaa työyhteisöä ja oppijoita mukaan. Hyvinvointijohtamisella on tärkeä yhteys oppimiseen ja sen tukemiseen. Pedagoginen johtaminen on opetuksen, oppimisen ja hyvinvoinnin johtamista oppilaitoksissa ja kouluissa.

Mitä tavoitellaan hyvällä johtamiskulttuurilla? Miten avataan ja puhutaan yhdessä johtamisesta ja siitä, mihin johtaminen pohjautuu juuri meillä? Kuuntele tuumailuja kasvatus- ja koulutusalan johtamisen kivijaloista ja siitä, miten niitä yhdessä muurataan! Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Opetushallituksen opetusneuvos Piia Kola-Torvisen kanssa osallistamisesta johtamistyössä ja kasvatus- ja koulutusalan johtamisen haasteellisuudesta. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoiminta.
Kuuntele jakso 10 Soundcloudissa | Jakson 10 tekstivastine (pdf)

Jakso 11: Itseohjautuvuus – paradokseja johtamisessa

Vesialueen keskellä pieni puu, jonka kuva heijastuu veden pinnasta. Itseohjautuvuus, paradokseja johtamisessa.

Ihmiset haluavat toimia vapaasti työssään, mutta silti johtajaa huudetaan apuun ja mukaan tekemään päätöksiä. Miten itseohjautuvuus toimii organisaatiossa, joissa on autonomisia tiimejä tai työryhmiä? Itseohjautuvuuden avulla voidaan saavuttaa joustavasti tavoitteita ja luoda työntekijöille innostavan merkittävä työ. Pelkkä itseohjautuva organisaatio ei ole tavoite sinänsä. Organisaatio voi organisoitua vapaasti, jotta yksilöt voivat liikkua organisaation sisällä ja sieltä ulos joustavasti. Kuinka tämä mahdollistetaan? Kuinka itseohjautuvuus toteutuu – tai onko se edes tavoittelemisen arvoista? Mitä itseohjautuvuus vaatii johtamiselta? Onko esihenkilöiden mahdollista “kasvattaa” tiimit itseohjautuviksi ja päästää siten irti? Esihenkilöiden rooli ja panos muuttuu ja monipuolistuu – tarvitaanko heitä silti yhä? Esihenkilöiden muodostama esihenkilötyön “resurssipankki” voi parhaimmillaan luoda esihenkilöille mahdollisuuden erikoistua siihen, mitä osaa ja missä on hyvä.

Kuuntele tuumailuja itseohjautuvuuden paradokseista, arjen haasteista sekä työn raadollisuudesta! Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee organisaatiokonsultti Karoliina Jarenkon kanssa itseohjautuvuudesta arjessa. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoiminta.

Kuuntele jakso 11 | Jakson 11 tekstivastine (pdf)

Jakso 12: Pedagogisesti johtaminen – oppimisen mahdollistamista?

Johtamisella voidaan mahdollistaa oppimista. Työyhteisöissä esihenkilöillä on vahva rooli pedagogisesti johtamisessa. Yhteisiä tilanteita voidaan miettiä oppimisen kannalta: pienten tekojen avulla esihenkilö voi muotoilla toimintatapoja ja käytäntöjä sellaisiksi, joiden avulla oppiminen mahdollistuu. Esihenkilö pitää huolen tavoitteen suuntaisesta osaamisen rakentamisesta systemaattisesti arjesta nousevilla työkaluilla. Miten luodaan moderni oppiva organisaatio? Pysähtymisellä voidaan huomata opittavia seikkoja, voidaan löytää yhdessä jotain aivan uutta.

Onko työyhteisöissä juostava koko ajan kiireellä… pahimmillaan tietämättä mihin suuntaan itseaiheutetun kiireen vuoksi? Kuuntele tuumailuja pedagogisesti johtamisesta, jotta sinäkin voisit johtaa oppimista yhteisössäsi! Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee organisaatiokonsultti Karoliina Jarenkon kanssa oppimisesta, pysähtymisen merkityksestä sekä johdon roolista oppimisen mahdollistajana. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoiminta. Kuuntele jakso 12 | Jakson 12 tekstivastine (pdf)

Jakso 13: Moninaisuuden johtaminen

Maalaussiveltimiä purkissa. Podcastin nimi, moninaisuuden johtaminen.

Monikulttuurinen johtaminen organisaatiossa on eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamista. Ratkaisevia ovat henkilöstöjohtaminen ja asenne johtamiseen. Kulttuurisensitiivisyys on sitä, että ei tehdä yleistyksiä eri kulttuurien eroista vaan huomioidaan myös persoonalliset erot. Silloin ollaan valmiita kohtaamaan toinen ihminen arvostavasti tiedostaen etnisen taustan, kulttuurin, sosiaalisen statuksen ja uskonnollisen vakaumuksen tai erilaisten kielten vaikutukset. Miten työyhteisöissä huomioidaan eri kulttuureista tulevia näkökulmia, esimerkiksi uskontoon, kieleen, aikakäsitykseen liittyviä erilaisuuksia? Mitä esihenkilön ja kollegan tulee tietää eri kulttuuritaustaisten ihmisten todellisuudesta? Miten kohdata, kun ei tiedä eri kulttuurien todellisuutta? Kuka määrittää työnteon ehdot monikulttuurisessa työyhteisössä?

Kuuntele tuumailuja siitä, mikä helpottaa ymmärtämään ja kohtaamaan avoimesti eri kulttuuritaustaisia työyhteisön jäseniä. Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Kotopaikka 2-hankkeen asiantuntija Susanna Sakon (DTO – Diversity Training Opportunities) kanssa monikulttuurisuudesta ja sen johtamisesta. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima ESR-rahoitteinen Kotopaikka 2 -hanke.

Kuuntele jakso 13 Soundcloudissa | Jakson 13 tekstivastine (pdf)

Jakso 14: Pedagogisten yhteisöjen johtaminen

Pedagogisten yhteisöjen johtaminen. Otsikon taustalla pinottuja käsiä.

Tässä jaksossa tuumaillaan erilaisten oppilaitosyhteisöjen pedagogista johtamista, yhteistyön merkitystä sekä arjen haasteita. Mitä on jämäkkä, vahva johtajuus nykypäivänä? Mihin sitä ylipäätään enää tarvitaan, vai tarvitaanko? Voiko johtaja johtaa pedagogisesti niin, että työyhteisössä voidaan oppia johtamisen avulla?

Kuuntele tuumailuja siitä, miten erilaisia pedagogisia yhteisöjä johdetaan ja kuinka samanlaista tai erilaista onkaan esimerkiksi ammattikorkeakoulun tai toisen asteen oppilaitoksen johtaminen. Lukuvuoden alussa syksyllä 2022 tuotetussa jaksossa Lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Saarikosken kanssa pedagogisen yhteisön johtamisen ihmeellisyyksiä. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kuuntele jakso 14 Soundcloudissa | Tekstivastine saatavilla Jamk.fi:ssä

Jakso 15: Ohjaamot – Monialaisten palvelujen johtaminen, pakohuonepeliä?

Monialainen johtaminen haastaa johtamista, koska kukin toimijataho tuo oman kulttuurin ja toimintatapansa yhteiseen tekemiseen. Miten modernissa monialaisessa työyhteisössä toimitaan, kun esihenkilöt ovatkin kunkin työntekijän omassa “kotiorganisaatiossa”? Kenellä on vastuu, kuka johtaa? Miten itseohjautuvuus rakentuu?

Lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jyväskylän ammattikorkeakoulun Auli Sesayn ja Jyväskylän Nuorten talon Tuija Kauton kanssa monialaisten palveluiden johtamista. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoima ja Hämeen ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa yhteistyössä toteutettu ESR-rahoitteinen TESSU2-projekti, jossa Auli Sesay toimi projektipäällikkönä.

Kuuntele jakso 15 Soundcloudissa | Tekstivastine saatavilla Jamk.fi:ssä

Jakso 16: Opettaja johtajana vai johtaja opettajana?

Mitä yhteistä ja erilaista voidaan löytää opettajan työstä ja toisaalta johtajan työstä? Opettaja orkestroi opetustilanteessa oppimista ja opetustaan. Opettajan uudenlainen rooli ja muuttuva ympäristö haastaa opettajan osaamista ja oppilaitosten johtamista uudella tavoin – mutta mikä onkaan se perusta, joka ei muutu? Niin opettajuuden kuin johtajuudenkin pohjalla oleva käyttöteoria, jonka varassa ihminen toimii, rakentuu koko elämän ajan ja jossa on mukana eri tavoin opittua ja oivallettua. Ihminen tunnistaa oman käyttöteoriansa mm. elämällä, oppimalla ja tunnistamalla oman ihmiskäsityksensä muuttuvassa toimintaympäristössä. Käyttöteoriaa rakennetaan koko työelämän ajan.

Mikä oppilaitoksen johtamisesta tekee erilaista verrattuna muihin organisaatioihin? Onko oppilaitoksen johtajan omaksuttava jotain erilaista osaamista? Entä miten opekorkean johtaja näkee oppilaitosten johtamisen tulevaisuuden haasteet? Tässä jaksossa lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Pekka Riskun kanssa opettajuudesta ja johtamisesta. Podcast-jakso oli osa ammatillisen opettajakorkeakoulun 60-vuotisjuhlavuoden tuotantoa. Kuuntele jakso 16 Soundcloudissa | Tekstivastine saatavilla Jamk.fi:ssä

Tekstivastineet podcast-jaksoihin

 1. Oppimisanalytiikkaa johtamaan 1 (pdf) 
 2. Oppimisanalytiikkaa johtamaan 2 (pdf)
 3. Riittävän yhteinen suunta (pdf)  
 4. Pedagoginen johtaminen ammatillisessa koulutuksessa (pdf)
 5. Kannustaminen ja strateginen johtaminen arkisena toimintana pedagogisessa yhteisössä (pdf) 
 6. Kohti oppimisyhteisöjä (pdf)
 7. Oppimisyhteisöjen muodostuminen (pdf)
 8. Jatkuvan oppimisen mahdollistaminen (pdf)
 9. Kuunnellaan ihmistä, johdetaan ihmisiä (pdf)
 10. Kasvatus- ja koulutusalan johtamisen ytimessä (pdf)
 11. Itseohjautuvuus – paradokseja johtamisessa (pdf)
 12. Pedagogisesti johtaminen – oppimisen mahdollistamista? (pdf)
 13. Moninaisuuden johtaminen (pdf)
 14. Jaksojen 14-16 tekstivastineet Jamk.fi-sivustolla.

Johtamistuumailuja Soundcloudissa

Tutustu myös muihin podcasteihimme!

Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun podcasteissa tarkastellaan oppimista ja pedagogiikkaa eri näkökulmista. Tervetuloa kuulolle!

Avaa Create Joy in Learning -kanava Soundcloudissa