Johtamistuumailuja-podcast

Podcast-sarja oppilaitosjohtamisesta

Tervetuloa kuuntelemaan ammatillisen opettajakorkeakoulun tuottamaa podcast-sarjaa. Sarjan jaksoissa oppilaitosjohtamista tuumaillaan eri näkökulmista. Tarinaa on luvassa muun muassa organisaation kehittämisestä, systeemisyyden tunnistamisesta sekä yhteisen oppimisen mahdollistavasta ja aloitteellisesta johtajuudesta.  

Podcastissa keskustelevat lehtori Ari Hyyryläinen ja mukaan kutsutut asiantuntijat eri organisaatioista. Sarja puhuttelee niin johtoa, johdettavia kuin vaikkapa projektien vetäjiäkin.  

Tutustu johtamistuumailuihin:

Riittävän yhteinen suunta, Jari Kalavainen ja Ari Hyyryläinen. Taustalla käsi, joka pitelee kompassia.

Jakso 3: Riittävän yhteinen suunta: Johtamisessa on yhteisöllisiä piirteitä. Johtaminen on yhteisöllistä. Miten yhteisö voidaan saada mukaan yhteiseen tekemiseen ja olemaan utelias uudelle ja nykyiselle. Johtajan roolina on mahdollistaa ja fasilitoida uteliaisuutta. Muutostilanteissa korostuu epävarmuus ja pelko tulevaisuudessa edessä olevasta uudesta. Mitä tuolloin pelätään? Millaista johtajaa me olemme johtajastamme tekemässä? Kuuntele tuumailua yhteisöllisyydestä ja sen rakentumisesta! Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuspäällikkö Jari Kalavaisen kanssa yhteisön johtamista uteliaisuutta kohti. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa KAJO-hanke, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Kuuntele jakso 3

Jakso 2: Oppimisanalytiikkaa johtamaan 2: Millä tavalla arjen työstä nousevat signaalit otetaan koko toiminnassa huomioon? Mitä on mahdollistava johtajuus? Entä miten johdetaan niin, että kaikki voivat yhdessä oppia? Muutoksen keskellä eläessä on tärkeää pitää mielessä, että mitäs varten me organisaationa ollaankaan olemassa. Opekorkean Ari Hyyryläinen ja Santtu Hartikainen jatkavat johtamistuumailua. Kuuntele jakso

Jakso 1: Oppimisanalytiikkaa johtamaan 1: Muutoksesta seuraa usein hämmennys, yhteentörmäys tai jopa konflikti. Uusilla jutuilla onkin ennakoimattomia vaikutuksia eri suunnissa. Opekorkean Santtu Hartikainen oli mukana hahmottelemassa oppimisanalytiikan suuntaviivoja ammattikorkeakouluille ja haastaa kollegansa Ari Hyyryläisen keskusteluun siitä, mitä pieni kokeilu voi paljastaa isompia systeemisiä asioita oppilaitoksen toiminnan eri tasoilla ja kuinka muutostuska muutetaan toiminnaksi. Miten johtaminen tähän liittyy? JOppimisanalytiikan johtamista käsittelevät jaksot tarjoaa “Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa”- hanke, jossa pilotoidaan ja tutkitaan oppimisanalytiikan käyttöä ammattikorkeakouluissa. Sen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Kuuntele jakso

Podcastin kaikki jaksot

Jaksojen tekstivastineet

Oppimisanalytiikkaa johtamaan 1 (pdf)

Oppimisanalytiikkaa johtamaan 2 (pdf)

Riittävän yhteinen suunta (pdf)