Johtamistuumailuja-podcast

Podcast-sarja oppilaitosjohtamisesta

Tervetuloa kuuntelemaan ammatillisen opettajakorkeakoulun tuottamaa podcast-sarjaa. Sarjan jaksoissa oppilaitosjohtamista tuumaillaan eri näkökulmista. Tarinaa on luvassa muun muassa organisaation kehittämisestä, systeemisyyden tunnistamisesta sekä yhteisen oppimisen mahdollistavasta ja aloitteellisesta johtajuudesta.  

Podcastissa keskustelevat lehtori Ari Hyyryläinen ja mukaan kutsutut asiantuntijat eri organisaatioista. Sarja puhuttelee niin johtoa, johdettavia kuin vaikkapa projektien vetäjiäkin.  

Kuuntele uusin Johtamistuumailuja-jakso: 

Kannustaminen ja strateginen johtaminen arkisena toimintana pedagogisessa yhteisössä 

Millainen merkitys kannustamisella on johtamisessa? Yhteisön mukaan ottaminen helpottaa strategian toteuttamista. Miten pystymme parempaan oppilaitosorganisaatioissa, vaikka tulevaisuuden näkeminen on vaikeaa? Vai onko? Strategisen johtamisen ydintä on se, että tiedostetaan oma tekeminen ja sen suunta. Johtajan rooli strategiatyössä voi olla uusia avauksia tekevä, mutta toisaalta hänet voidaan palauttaa maan pinnalle. Johtajan nöyryys korostuu yhteisöllisessä strategiatyössä. Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtajan Jukka Lerkkasen kanssa. Johtamistuumailuja on podcast-sarja oppilaitosjohtamisesta. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoiminta. 

Kuuntele jakso 5 Soundcloudissa 

Tekstivastine (pdf)


Aiemmat jaksot:

Jakso 1: Oppimisanalytiikkaa johtamaan 1: Muutoksesta seuraa usein hämmennys, yhteentörmäys tai jopa konflikti. Uusilla jutuilla onkin ennakoimattomia vaikutuksia eri suunnissa. Opekorkean Santtu Hartikainen oli mukana hahmottelemassa oppimisanalytiikan suuntaviivoja ammattikorkeakouluille ja haastaa kollegansa Ari Hyyryläisen keskusteluun siitä, mitä pieni kokeilu voi paljastaa isompia systeemisiä asioita oppilaitoksen toiminnan eri tasoilla ja kuinka muutostuska muutetaan toiminnaksi. Miten johtaminen tähän liittyy? Oppimisanalytiikan johtamista käsittelevät jaksot tarjoaa “Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa”- hanke, jossa pilotoidaan ja tutkitaan oppimisanalytiikan käyttöä ammattikorkeakouluissa. Sen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Kuuntele jakso

Jakso 2: Oppimisanalytiikkaa johtamaan 2: Millä tavalla arjen työstä nousevat signaalit otetaan koko toiminnassa huomioon? Mitä on mahdollistava johtajuus? Entä miten johdetaan niin, että kaikki voivat yhdessä oppia? Muutoksen keskellä eläessä on tärkeää pitää mielessä, että mitäs varten me organisaationa ollaankaan olemassa. Opekorkean Ari Hyyryläinen ja Santtu Hartikainen jatkavat johtamistuumailua. Kuuntele jakso

Jakso 3: Riittävän yhteinen suunta: Johtamisessa on yhteisöllisiä piirteitä. Johtaminen on yhteisöllistä. Miten yhteisö voidaan saada mukaan yhteiseen tekemiseen ja olemaan utelias uudelle ja nykyiselle. Johtajan roolina on mahdollistaa ja fasilitoida uteliaisuutta. Muutostilanteissa korostuu epävarmuus ja pelko tulevaisuudessa edessä olevasta uudesta. Mitä tuolloin pelätään? Millaista johtajaa me olemme johtajastamme tekemässä? Kuuntele tuumailua yhteisöllisyydestä ja sen rakentumisesta! Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuspäällikkö Jari Kalavaisen kanssa yhteisön johtamista uteliaisuutta kohti. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa KAJO-hanke, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kuuntele jakso

Jakso 4: Pedagoginen johtaminen ammatillisessa koulutuksessa Pedagogisesti johtamisen vaikutuksia pedagogiikan johtamiseen pedagogisessa yhteisössä. Mitä, kenelle ja miten? Voidaanko pedagogiikkaa johtaa, vaikka opettajilla on autonominen asema oppilaitosyhteisössä? Miten kasvatustieteellisiä termejä ja käsitteitä voidaan arkijärkisesti ymmärtää? Käytännöllisestä lähtökohdasta Jukka Koivisto aukaisee oivallisesti omaa ajatteluaan pedagogisesta johtamisesta. Entä mistä voi tietää, että johtaa ”hyvin”? Kuuntele tuumailua peruskäsitteistä ja -ajatuksista oppilaitoksen johtamisessa! Koulutusjohtamisen lehtori Ari Hyyryläinen tuumailee Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian palvelut yksikön johtajan Jukka Koiviston kanssa. Tämän Johtamistuumailuja-jakson tarjoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun palvelutoiminta. Kuuntele jakso