Studiosessioiden antia: peleissä naiset miehinä ja miehet naisina

Keskustelu pelaamisesta ja sukupuolesta viittaa yleensä siihen, pelaavatko pojat enemmän kuin tytöt? Entä ero naisten ja miesten välillä? Onko pelaaminen sukupuolisidonnaista? Studiosessioissamme on kuitenkin esillä pelaamiseen ja sukupuoleen liittyvä toisenlainen näkökulma, jonka merkitystä pelaajalle ei välttämättä ole paljoa pohdittu. Siis se, että pelaaja voi kontrolloida pelissä pelattavan hahmon sukupuolta. Sessioissa olemme kuulleet, kuinka naispelaaja voi ottaa miehen hahmon ja toisinpäin. Tosiaan, pelaamisen kautta voikin elää pelissä hetken naisena tai miehenä. Mielenkiintoista!

Pelikasvattajan käsikirja vuodelta 2013 nostaa esille keskustelun pelien sukupuolikysymyksistä. Kirjan mukaan esiin on noussut pelien sukupuolittuneisuuden haittapuolet. Etenkin aikuisille suunnatuissa digitaalisissa peleissä sukupuolta käsitellään kärjistäen ja stereotyyppisesti. Käsikirjan mukaan stereotyyppiset ja suppeat kuvaukset sukupuolesta voivat vaikuttaa sekä tyttöjen että poikien minäkuvaan. Totta varmasti. Mutta loiventaako ilmiötä yhtään se, että pelaava nuori mies ottaakin pelatessaan hahmokseen nuoren, kauniin naisen? Pelin kehittäjät voivat myös sekoittaa pakkaa. The Guardian lehden (13.4.2016) mukaan selviytymispeli Rustin kehittäjä Garry Newman tiimeineen teki muutoksen peliin: puolet pelaajista valikoitui satunnaisesti naiseksi ja puolet miehiksi. Sukupuolen lisäksi pelaajien etninen tausta määrättiin satunnaisesti: osa pelaajista oli valkoisia, osa mustia. Newmannin mukaan palaute muutoksista oli valtava. Osa kiitteli sukupuoleen ja etniseen taustaan liittyvää satunnaisuutta, osan mielestä muutokset olivat lähes sietämättömiä. Lisää palautteesta voit lukea Newmannin postauksesta The Guardian lehdestä.

Kommentit

  1. Mielenkiintoista! 🙂