Suunnitelmat on valmiina – joko taimen odottaa padolla?

Mylly-Mäntyjoki-hankkeessa on tehty suunnitelmat valmiiksi: syntyi kokonaisuus Mylly- ja Mäntyjokien kalataloudelliseksi kunnostussuunnitelmaksi. Tämä sisältää Jamkin tekemän yleisluontoisen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman ja KVVY Tutkimus Oy:n suunnittelemat nousuesteiden poisto/ohitusratkaisut. Suunnitelmat toimivat pohjana varsinaiselle kunnostushankkeelle. Toteuttaminen toisi vaelluskaloille mahdollisuuden liikkumiseen lisääntymis- ja syönnösalueiden välille. ​Lisäksi vaelluskaloille tulisi lisääntymis- ja pienpoikasalueita. Hankkeessa tehtiin ELY-keskuksen toimesta kirjojokikorentoselvitys tämän tiukasti suojellun lajin […]

Villa tuotteiksi -yritysryhmähankkeella hyviä tuloksia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Villa Tuotteiksi -yritysryhmähanke päättyi vuoden 2022 lopussa.  Hankkeen lopuksi on hyvä tehdä koostetta, mitä kaikkea hankkeen aikana tehtiin ja millaisia tuloksia ja palautetta toiminnasta saatiin. Samalla voidaan arvioida hankkeen aikaansaamia muutoksia ja vaikuttavuutta. Hankkeessa oli mukana kymmenen villa- ja käsityöalan yrittäjää Keski-Suomesta ja naapurimaakunnista Etelä-Savosta ja Etelä-Pohjanmaalta. Hanke toimi ajalla 1.9.2020-31.12.2022. Tavoitteena […]

Data-avaruudesta ja reilusta datataloudesta apua lampaanlihan tuotantoketjun haasteisiin?

Lampaanlihan tuotantoketjussa on jo pitkään tunnistettu haasteita ketjun sisäisessä informaation liikkumisessa, kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa ja koko ketjun markkinoinnin järjestämisessä. Tiedon heikko liikkuvuus tuotantoketjun eri toimijoiden välillä heikentää tuotannon ennustettavuutta ja tehokkuutta. Tuotanto painottuu sisäkasvatusta edullisemman laidunkasvatuksen jälkeiseen syksyyn, minkä vuoksi markkinoilla on tavaraa tarjolla epätasaisesti. Pienestä, pääasiassa pk-yrityksistä koostuvasta tuotantoketjusta on myös puuttunut selkeä […]