Suunnitelmat on valmiina – joko taimen odottaa padolla?

Mylly-Mäntyjoki-hankkeessa on tehty suunnitelmat valmiiksi: syntyi kokonaisuus Mylly- ja Mäntyjokien kalataloudelliseksi kunnostussuunnitelmaksi. Tämä sisältää Jamkin tekemän yleisluontoisen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman ja KVVY Tutkimus Oy:n suunnittelemat nousuesteiden poisto/ohitusratkaisut.

Suunnitelmat toimivat pohjana varsinaiselle kunnostushankkeelle. Toteuttaminen toisi vaelluskaloille mahdollisuuden liikkumiseen lisääntymis- ja syönnösalueiden välille. ​Lisäksi vaelluskaloille tulisi lisääntymis- ja pienpoikasalueita.

Myllypadon nousuesteelle suunniteltiin luonnonmukainen pohjapato ja kalatie, joka mahdollistaisi kalojen liikkumisen. Kuva: Olli Sivonen, ELY-kalatalouspalvelut Järvi-Suomi.

Hankkeessa tehtiin ELY-keskuksen toimesta kirjojokikorentoselvitys tämän tiukasti suojellun lajin mahdollisesta esiintyvyydestä joissa. Myllyjoesta ei löydetty aikuisia korentoja, mutta Mäntyjoesta löytyi. Koska Mäntyjoessa esiintyy kirjojokikorentoja, vaatii tämän vielä tarkemman kartoituksen. Se on tarkoitus tehdä ensi kesänä.

Hankkeessa tehtiin myös sähkökoekalastus, jotta saatiin selvitettyä jokien nykyinen kalastollinen lähtötilanne ennen kunnostuksia. Sähkökoekalastuksen suoritti Kalatalouspalvelut Piilola. Alueelta ei löydetty nykyisessä tilassa taimenta.

Suunnitteluhanke alkoi maaliskuussa 2022 ja sen alkamisesta tiedotettiin Viitasaaren seutu -lehdessä. Aloituskokous pidetiin 19.5.2023 Viitasaarella paikallisille asukkaille. Mylly- ja Mäntyjoille tehtiin useita maastokäyntejä ja perehdyttiin alueen taustatietoihin Jamkin toimesta. Vaellusesteiden poiston/ohittamisen suunnittelu kilpailutettiin ja valittiin tekijäksi KVVY Tutkimus Oy.

Kaikki suunnitelmat esiteltiin Suovanlahdella 18.4.2023 Maamiesseurantalolla, joka on aivan Myllypadon vieressä. Tilaisuudesta tiedotettiin nettisivuilla, Facebookissa, sähköpostilla ja mainostamalla paikallislehdessä. Tilaisuuteen tuli yhteensä 22 henkilöä. Vastuullisina tilaisuudessa oli ELYstä ylitarkastaja Olli Sivonen, KVVY:ltä Suunnittelupalvelut-osaston johtaja Janne Pulkka ja Jamkista projektipäällikkö Samuli Lahtela. Tilaisuudessa esiteltiin Jamkin ja KVVY:n toimesta tehdyt suunnitelmat ja keskusteltiin niistä. Keskusteltiin myös mitkä olisivat seuraavat askeleet.

Mäntyjoen Kuusenkosken nousueste. Hankkeessa suunniteltiin tämän ohittava luonnonmukainen kalatie, joka mahdollistaisi kalojen liikkuvuuden. Kuvaaja Olli Sivonen, ELY-kalatalouspalvelut Järvi-Suomi.

Aivan vielä ei päästä lapion varteen. Seuraavat askeleet:

  • Maanomistajilta tulee kerätä kirjalliset luvat toimenpiteiden toteutukseen.
  • Suunnitelmat tulee lähettää Museovirastolle lausuntoa varten.
  • Tarkempi kirjojokikorentoselvitys tulee tehdä Mäntyjoelle.
  • Vesiluvan ja toteutushankkeen hakijat tulee löytää.

Tekemistä vielä riittää ennen toteutusta, mutta pohjatyö on valmis.

Päärahoitus hankkeeseen on Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämä avustus maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta (vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma). Hankkeen kokonaisbudjetti oli 43 137 €, josta ELY-keskuksen myöntämä rahoitusosuus oli 24 637 €. Viitasaaren kaupungin myöntämä osuus oli 11 000 €. WWF antoi 5 000 € ja Suomen luonnonsuojeluliitto 1 500 €. Silo-Kemppaalan ja Mäntylän osakaskunnat antoivat molemmat 500 €. Hanke kesti huhtikuun 2023 loppuun.

Projektipäällikkö Samuli Lahtela, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Jätä kommentti