Takana reilut kaksi vuotta lammastalouden koulutusta – mitä saimme aikaan?

Vuosi 2021 lähestyy loppuaan ja samalla Lammastalouden tuotannontekijät -koulutushanke lähestyy päätöstään. Viimeisetkin koulutukset on järjestetty ja nyt on aika hieman muistella mennyttä paria vuotta ja pohtia, mitä hanke on antanut hankealueemme lammastaloudelle. Hanketta on toteutettu Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimesta ajalla 1.10.2019-31.12.2021. Paljon toimintaa Hankkeen tavoitteena oli hankealueen lammastalouden kehittäminen…

Jatka lukemista

Työpajalla lisäoppia villan lajitteluun

Villa Tuotteiksi -yritysryhmähankkeen yhdeksi yhteiseksi toimenpiteeksi valittiin villan lajittelukoulutus, koska villan lajitteluosaamisen kehittäminen kiinnosti suurinta osaa hankkeessa mukana olevista yrittäjistä. Marraskuun alkupuolella pääsimme vihdoin toteuttamaan koronan takia jo monta kertaa siirtyneen villan lajittelutyöpajan, jota yritysryhmän yrittäjät olivatkin jo kovasti odottaneet. Kouluttajana työpajassa toimi alpakkakasvattaja Carita Saarinen Wuthering Heights Oy:stä, jolla on vahvaa villakokemusta myös Art…

Jatka lukemista

Luonnonvärjäysoppia teoriassa ja käytännössä

Villa Tuotteiksi -yritysryhmähankkeen yrittäjäporukka osallistui hankkeessa järjestetylle luonnonvärjäyskurssille syyskuun lopulla. Luonnonvärjäyskurssi koostui kahdesta eri päivinä järjestetystä osasta; teoriasta ja käytännöstä. Koulutuksen asiantuntijana toimi kokenut luonnonvärjäri Kirsi Mantua-Kommonen. Luonnonvärjäys valikoitui yhdeksi yritysryhmäporukan yhteiseksi koulutusaiheeksi, koska aihe kiinnosti suurinta osaa mukana olevista yrittäjistä. Osalla yrittäjistä oli aiheesta jo vahvaa aiempaa kokemusta, osalle luonnonvärjäys ei vielä ollut niin…

Jatka lukemista

Talkootyöllä – tekoja, tietoutta ja urheilumieltä

Freshabit LIFE IP -hanke on lähestymässä JAMKin osalta loppuaan. 7-vuotinen EU-rahoitteinen suurhanke sisävesien hyväksi mahdollisti JAMKin osallistumisen ensin automaattisten vedenlaatumittareiden ja vesinäytteiden analysoinnin kautta ja nyt vuonna 2021 loppurutistuksena tavoitteena oli ennallistaa suota Saarijärven reitin valuma-alueella. Kohteeksi valikoitui Pylkönmäen Lepikkokangas, joka sijaitsi sopivasti alueella, joka on määritetty Saarijärven reitin kuormitusriskialueeksi eli ns. hotspot-alueeksi. Lepikkokangas on…

Jatka lukemista
Isosorsimokasvustoa

Roukapuron suistoalueen kasvillisuuden poisto

Hankasalmella sijaitseva Roukapuro on kapea puro, joka laskee Kynsiveteen. Alueelle on tehty Roukapuron valuma-alueselvitys vuonna 2018 (Keski-Suomen ELY-Keskus, Thitz) sekä Roukapuron kunnostus- ja vesiensuojelusuunnitelma vuonna 2020 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Nousiainen). Molempien selvitysten mukaan puro on osittain hyvin voimakkaasti umpeenkasvanut ja rehevöitynyt. Siinä kasvaa rehevöitymistä indikoivien kasvien, esimerkiksi järviruo’on, palpakon ja pikkulimaskan, lisäksi myös haitallisia vieraslajeja, kuten…

Jatka lukemista