Työpajalla lisäoppia villan lajitteluun

Villa Tuotteiksi -yritysryhmähankkeen yhdeksi yhteiseksi toimenpiteeksi valittiin villan lajittelukoulutus, koska villan lajitteluosaamisen kehittäminen kiinnosti suurinta osaa hankkeessa mukana olevista yrittäjistä. Marraskuun alkupuolella pääsimme vihdoin toteuttamaan koronan takia jo monta kertaa siirtyneen villan lajittelutyöpajan, jota yritysryhmän yrittäjät olivatkin jo kovasti odottaneet. Kouluttajana työpajassa toimi alpakkakasvattaja Carita Saarinen Wuthering Heights Oy:stä, jolla on vahvaa villakokemusta myös Art of Fibren teknikkona.

Koulutus alkoi aamusta Hankasalmella Rantakorven tilalla, missä teimme porukalla kerinnän jälkeistä lajittelua aamupäivän ajan. Alkuun Carita kertoi villan lajittelusta ja ominaisuuksista. Hän painotti, että tuottajan on hyvä tietää, mitä hän tuottamastaan villasta haluaa ja miettiä, mihin käyttöön villa on menossa. Villan käytön punaisen langan löydyttyä tuottajan on hyvä miettiä koko katrastaan/laumaansa ja siihen liittyvää jalostustyötä villan käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tuottaja haluaa maksimoida villasta saatavan tuoton, tulee hänen tähdätä myös katraan jalostuksessa sellaiseen suuntaan, että eläimistä saataisiin mahdollisimman paljon käyttötarkoitukseen sopivaa villaa. Vielä ennen kerintää pohdimme villojen lajittelun kannalta hyvää kerintäjärjestystä ja valitsimme kerittävät eläimet tämän järjestyksen mukaisesti. Keritsimme yhden eläimen kerrallaan ja lajittelimme villat heti sen jälkeen lajittelupöydällä, ykkös- ja kakkoslaadut omiin pusseihinsa ja huonoimmat mahanalusvillat suoraan pois.

Lajittelu sujui porukalla rivakasti ja lounasaikaan mennessä homma oli tehty. Lounaalle lähtiessämme nappasimme lajittelemamme villat mukaan iltapäivän osuutta varten.

Villan lajittelua porukalla.

Lounastauon jälkeen suuntasimme Hankasalmelta Jämsään Pirtin Kehräämön uuteen Jämsän toimipisteeseen, missä pääsimme tutustumaan kehräämön toimintaan ja uusiin tiloihin. Tutustumiskierroksen jälkeen kävimme läpi erilaisia lampaan ja alpakan villoja lajittelupöydällä ja perehdyimme tarkemmin niiden laatuun ja ominaisuuksiin. Kuulimme, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, onko villa ykkös- vai kakkosluokkaa ja tutustuimme erilaisiin luokiteltuihin villanäytteisiin ja pohdimme syitä, miksi villat oli luokiteltu niin kuin oli.

Villojen tutkailua.

Kävimme läpi aamupäivällä keritsemämme ja lajittelemamme villat ja totesimme ne hyvin lajitelluiksi ja ykkösluokkaisiksi. Olimme ehkä tehneet jopa vähän liiankin tarkkaa työtä lajittelussa. Työajan ja -kustannusten säästämiseksi, sekä tietysti myös tulojen maksimoimiseksi, tuottajan olisikin hyvä varmistaa villan ostajalta jo ennen kerintää, millaista villaa ostaja haluaa ja miten villa kannattaa lajitella.

Tuottajan kannattaa miettiä lajittelun tarkkuutta myös siltä kannalta, haluaako hän teettää esimerkiksi kaikkein hienoimmista villoista omaa lankaa myytäväksi vai myydäänkö kaikki villa kehräämölle tai jollekin muulle ostajalle, jolloin vähän karkeampikin lajittelu saattaa riittää käyttötarkoituksesta riippuen.

Villa tuotteiksi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima yritysryhmähanke. Hanketta rahoittaa Keski‐Suomen ELY‐keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanke toimii ajalla 1.9.2020‐31.12.2022.

Teksti ja kuvat projektipäällikkö Marianne Reinikka, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti