Älymaatilan Pellonpiennarpäivä

Biotalouskampuksen Älymaatila -hankkeessa kehitetään ainutlaatuista maatilatalouden älytekniikan keskittymää Saarijärven Tarvaalaan. Älymaatilan toiminnan tavoite on nopeuttaa tarpeellisten älyteknologioiden käyttöönottoa maatiloilla: poistaa esteitä sovellusten yleistymiseltä ja nopeuttaa alan innovaatiotoimintaa siten, että siitä saadaan merkittävästi aikaisempaa enemmän hyötyä alueen elinkeinoelämälle.  Jatkossa Älymaatila toimii koko Suomen hyödyksi.

Hankkeessa on toteutettu kolme erilaista älymaatalouden esimerkkitapausta: ”Peltoviljelyn älykäs tiedonkeruu”, ”Pellon vesitalous” ja ”5G-verkkojen käytettävyys metsäpalstan näkökulmasta”. Näistä on kerätty kattavasti kuhunkin tapaukseen liittyvää erityyppistä dataa. Jalostetun datan perusteella suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä, jotka tallennetaan tilan tietojärjestelmään jatkokäyttöä varten. Datan keruussa hyödynnetään uusinta tekniikkaa ja tiedonkäsittelyn tarpeisiin käytetään FMIS- (Farm Management Information System) järjestelmää, jonka yhteyteen liitetään Viljelijän Tietovarasto. Tiedonkäsittelyn kyberturvasta tehdään analyysi.

Hankkeen tuloksena on joustava Älymaatila-konsepti, joka on käytettävissä älyteknologisten innovaatioiden soveltavaan tutkimukseen, kokeiluihin ja pilotointiin.

Pellonpiennarpäivässä esiteltiin hankkeen tuloksia ja teknologioita sekä jatkosuunnitelmia. Mukana esittelyissä ja demonstraatioissa olivat hankkeen partnerit, Jamk Biotalousinsituutti ja Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopisto (Poke) sekä yrityskumppanit Valtra, MTech ja SoilScout. Hankkeen aikana teknologioita hankkeeseen käyttöön ovat tuoneet edellisten lisäksi useat yritykset, joista esittelyissä mukana ovat Tume, AgriTek, Data Space Europe, Yield Systems ja Jussi Knaapi. Lisäksi esillä oli laajasti käytettyä mittaustekniikkaa ja tiedonkäsittelyä.

Johtava tutkija Hannu Haapala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Jätä kommentti