Kalan vaelluseste

Miksi vaelluskaloja ahdistaa?

Lauantaina 21. toukokuuta vietetään maailman vaelluskalapäivää (World Fish Migration Day), jonka tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta vapaana virtaavista vesistä sekä niiden merkityksestä vaelluskaloille. Vaelluskaloille on tyypillistä, että ne syntyvät virtavesiin, vaeltavat kasvamaan syönnösalueelle järvelle tai mereen ja vaeltavat lisääntymään takaisin virtavesiin kuten puroihin ja jokiin. Ne pyrkivät useimmiten takaisin juuri siihen samaan virtaveteen, jossa ne…

Jatka lukemista

Nuorissa on tulevaisuus – myös maatalouden kestävän kehityksen toteuttamisessa

Nuorten merkittävä potentiaali maatalouden kestävän kehityksen toteuttamisessa ja yleisesti maaseudun tulevaisuuden muovaamisessa on yleisesti tunnustettu, mutta on toistaiseksi jäänyt suurelta osin hyödyntämättä mm. maatalouden digitalisaatio- ja teknologian käyttöönottoprosesseissa. Nuoret ovat maaseudun tulevaisuuden asiantuntijoita, osaajia, loppukäyttäjiä, viljelijöitä ja päättäjiä, ja siksi on rakennettava pitkän aikavälin strategia tarvittaville tukipalveluille nuorten integroimiseksi kehitysprosesseihin paremmin. On myös saavutettava monen…

Jatka lukemista

Reilua datataloutta kehittämässä

Tieto on valtaa, sanotaan. Hän, jolla on tilanteeseen sopivaa tietoa, pystyy toimimaan oikein eli viisaasti. Mutta onko kaikilla maatalouden toimijoilla mahdollisuus saada tarvittava tieto käyttöönsä ja hyödyntää sitä reilulla tavalla? Jos tieto on valtaa, niin entä sitten data? Datahan on oikeastaan vain ykkösiä ja nollia. Datasta tietoon ja viisaisiin päätöksiin onkin paljon matkaa. Päätöksenteon pohjaksi…

Jatka lukemista

Agrologin urapolku kehittämishankkeiden maailmassa

Noin kymmenen vuotta sitten oli edessäni iso elämänmuutos ja aika pohtia, mitä tekisin ”isona”. Olin toiminut maatilayrittäjänä vajaan kymmenen vuotta ja edessä oli tilakauppojen teko serkkupojan kanssa ja mietintä, mitä tekisin maatilayrittäjänä toimimisen jälkeen. Minulla oli ennestään pohjalla maatalousalan perustutkinto sekä talliyrittäjäkoulutus ja ravivalmentajan ammattitutkinto. Olin aina vahvasti suuntautunut hevospuolelle, mutta nyt oli jotenkin selvää,…

Jatka lukemista

Yhteistyössä kotimaisen lampaanlihan tuotantoketjua kehittämään

Kotimaisessa lampaanlihan tuotantoketjussa on jo pitkään tunnistettu useita haasteita, jotka liittyvät tiedonkulun puutteeseen ketjun eri osapuolten välillä. Ongelmat tiedonkulussa ja tuotannon ennustettavuudessa heijastuvat haasteina koko ketjun toiminnansuunnittelussa. Välillä on ollut mittavia teurasruuhkia syksyisin ja välillä taas teurastamoilla puutetta työstä. Toimintaa on vaikea suunnitella, jos tieto ei kulje, paljonko teuraita on tulossa ja milloin. Ongelma heijastuu…

Jatka lukemista

Arjen havaintoja biotaloudesta

Koluan mielelläni metsäpolkuja ja syrjäisiä pikkuteitä. Täällä landella kun asuu, ei muuta lähiluontooni juuri kuulukaan. Luonnossa työpäivän kuormitus asettuu oikeisiin mittasuhteisiin ja monet mieltä painavat asiat loksahtavat usein paikalleen kuin itsestään. Lähden kulkemaan polkua metsään. Katseen harhaillessa metsän puolelle mieleen tulee, että mitä kasveja agrologiopintojen ajoilta sitä vielä tunnistaakaan? Mitä kaikkia metsätyyppejä tämän polun varrelle…

Jatka lukemista

Takana reilut kaksi vuotta lammastalouden koulutusta – mitä saimme aikaan?

Vuosi 2021 lähestyy loppuaan ja samalla Lammastalouden tuotannontekijät -koulutushanke lähestyy päätöstään. Viimeisetkin koulutukset on järjestetty ja nyt on aika hieman muistella mennyttä paria vuotta ja pohtia, mitä hanke on antanut hankealueemme lammastaloudelle. Hanketta on toteutettu Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimesta ajalla 1.10.2019-31.12.2021. Paljon toimintaa Hankkeen tavoitteena oli hankealueen lammastalouden kehittäminen…

Jatka lukemista

Työpajalla lisäoppia villan lajitteluun

Villa Tuotteiksi -yritysryhmähankkeen yhdeksi yhteiseksi toimenpiteeksi valittiin villan lajittelukoulutus, koska villan lajitteluosaamisen kehittäminen kiinnosti suurinta osaa hankkeessa mukana olevista yrittäjistä. Marraskuun alkupuolella pääsimme vihdoin toteuttamaan koronan takia jo monta kertaa siirtyneen villan lajittelutyöpajan, jota yritysryhmän yrittäjät olivatkin jo kovasti odottaneet. Kouluttajana työpajassa toimi alpakkakasvattaja Carita Saarinen Wuthering Heights Oy:stä, jolla on vahvaa villakokemusta myös Art…

Jatka lukemista

Luonnonvärjäysoppia teoriassa ja käytännössä

Villa Tuotteiksi -yritysryhmähankkeen yrittäjäporukka osallistui hankkeessa järjestetylle luonnonvärjäyskurssille syyskuun lopulla. Luonnonvärjäyskurssi koostui kahdesta eri päivinä järjestetystä osasta; teoriasta ja käytännöstä. Koulutuksen asiantuntijana toimi kokenut luonnonvärjäri Kirsi Mantua-Kommonen. Luonnonvärjäys valikoitui yhdeksi yritysryhmäporukan yhteiseksi koulutusaiheeksi, koska aihe kiinnosti suurinta osaa mukana olevista yrittäjistä. Osalla yrittäjistä oli aiheesta jo vahvaa aiempaa kokemusta, osalle luonnonvärjäys ei vielä ollut niin…

Jatka lukemista

Talkootyöllä – tekoja, tietoutta ja urheilumieltä

Freshabit LIFE IP -hanke on lähestymässä JAMKin osalta loppuaan. 7-vuotinen EU-rahoitteinen suurhanke sisävesien hyväksi mahdollisti JAMKin osallistumisen ensin automaattisten vedenlaatumittareiden ja vesinäytteiden analysoinnin kautta ja nyt vuonna 2021 loppurutistuksena tavoitteena oli ennallistaa suota Saarijärven reitin valuma-alueella. Kohteeksi valikoitui Pylkönmäen Lepikkokangas, joka sijaitsi sopivasti alueella, joka on määritetty Saarijärven reitin kuormitusriskialueeksi eli ns. hotspot-alueeksi. Lepikkokangas on…

Jatka lukemista