Yleinen

Kyberturvallisuus osaksi maatilojen arkea

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeen parin vuoden rypistys lähenee loppuaan näin elokuun 2023 viimeisien päivien myötä. Elintarviketuotannon ja -jakelun tarpeisiin räätälöidyn harjoitusympäristön...

Älymaatilan Pellonpiennarpäivä

Biotalouskampuksen Älymaatila -hankkeessa kehitetään ainutlaatuista maatilatalouden älytekniikan keskittymää Saarijärven Tarvaalaan. Älymaatilan toiminnan tavoite on nopeuttaa tarpeellisten älyteknologioiden käyttöönottoa maatiloilla: poistaa...

Mustasotilaskärpäsen (Hermetia illucens) toukasta proteiinipitoista ruokaa

Yläkuva: Henna Pitkänen esittelee eläviä mustasotilaskärpäsen toukkia. (Kuva: Maiju Kurtti) Entä jos sittenkin maistaisimme? Edes joidenkin vuosien päästä! Sirkkabuumi tuli...

Lampaanlihaketju benchmarking-opintomatkalla Ruotsissa

Aiemmin tänä vuonna lähes kolmekymmentä lampuria ja lammasketjun toimijaa suuntasi bussin kohti Ruotsia ja lähti tutustumaan ruotsalaisen lampaanlihaketjun toimintaan. Helmikuun...

Työkaluja yrityksen kiertotaloustoiminnan mittaamiseen ja johtamiseen

Kiertotaloutta voidaan edistää yrityksissä monin tavoin. Kuvaan tässä blogissa muutamia avoimesti saatavilla olevia työkaluja, joilla yritys voi arvioida omaa toimintaansa...

Suo, kuokka ja Jussi. Sekä helmi ja hiili

Voidaanko soilla harjoittaa jatkossa metsätaloutta? Kysymys on perusteltu, koska ilmastonmuutos on täällä ja soiden turpeeseen on sitoutunut liki 70 %...

Biotalouden kehittämisympäristöt yritysten käyttöön

Biotalousinstituutin (BTI) laboratoriot eli kehittämisympäristöt remontoitiin vuonna 2021 paremmin kehittämistyötä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Tällöin tilat jaettiin neljään erilaiseen kokonaisuuteen: Louheen, Miiluun,...

Maatilojen muovit kiertoon: tietoa alkaa kertyä toimintamallin rakentamiseen

Maatilojen muovit kiertoon, MuKi -hanke on edennyt toimintakautensa puoleen väliin. Ennen kesän lomakautta on hyvä hetki ynnätä yhteen tähänastisia toimenpiteitä...

Kestävää, kotimaista lammasta lautaselle

Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen (Lammasketju) -hankkeen kevät on ollut kiireinen. On tuotettu videoita, rotutauluja, tietokortteja, pidetty koulutuksia, osallistuttu BioPaavon DataSpaceHackathoniin ja...

Korkeakouluviikko 2023: havaintoja biotaloudesta

Keski-Suomen korkeakouluviikkoa vietettiin 17.4.-21.4.2023. Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi kursseja lukiolaisille tarjosivat Jyväskylän yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Korkeakouluviikko antaa lukiolaisille esimakua siitä,...