Korkeakouluviikko 2023: havaintoja biotaloudesta

Keski-Suomen korkeakouluviikkoa vietettiin 17.4.-21.4.2023. Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi kursseja lukiolaisille tarjosivat Jyväskylän yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Korkeakouluviikko antaa lukiolaisille esimakua siitä, millaista opiskelu on korkeakoulussa ja auttaa mahdollisesti löytämään lukion jälkeisen opiskelualan. Biotalousinstituutissa esiteltiin agrologin opiskeluja Havaintoja biotaloudesta -kurssin siivin. Jokaisena päivänä käytiin läpi uutta biotalouden alaa.

Suurin osa kurssin opiskelijoista tiesi agrologin olevan luonnonvara-alan asiantuntija. Monet mielsivät agrologin myös olevan maa- ja metsätalouden asiantuntija. Viikon aikana opiskelijat huomasivat, että agrologi voi työskennellä myös vesistö- ja ympäristöasioiden, energiatalouden ja älybiotalouden parissa.

Opetus pidettiin täysin etänä.

Päivä 1: maatalous

Viikko käynnistettiin maatalouden parissa ja samalla alkoi avautua, kuinka monipuolinen koulutus onkaan kyseessä. Maatalousekonomian parissa saatiin kuulla tiukkaa faktaa suomalaisen maatalouden rakenteista ja tärkeistä luvuista. Tiesitkö, että vuonna 2022 Suomessa oli 43 611 maatalous- ja puutarhayritystä? Talousaiheiden jälkeen siirryttiin kasvituotannon maailmaan. Suomen pohjoisesta sijainnista huolimatta meillä pystytään viljelemään monipuolisesti erilaisia kasveja. Opimme myös ravinteiden kierrosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä.

Ensimmäisen päivän viimeinen aihe oli tuotantoeläimet. Lukiolaiset korostivat tuotantoeläinten kasvattamisessa erityisesti eläinten hyvinvoinnin huomioimista. Tähän voi todeta, että nykyisessä tuotantoeläintuotannossa otetaan eläinten hyvinvointi huomioon kannustamalla tuottajia esimerkiksi hyvinvointikorvausten muodossa mahdollistamaan eläimille lajinmukaisempaa käyttäytymistä. Myös uusi eläinten hyvinvointilaki tulee ensi vuoden alussa voimaan, missä on tehty useita hyvinvointia parantavia toimenpiteitä, kuten porsaiden kirurgisen kastroinnin kieltäminen siirtymäajalla sekä parsinavetoiden rakentamisen kieltäminen.

Päivä 2: metsätalous

Tiistaina sukellettiin metsätalouden maailmaan. Päivän aiheissa tutustuttiin metsänomistukseen, mitä kaikkea metsästä saadaan ja millainen rooli metsillä on ilmastonmuutoksessa. Kaikki tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita. Lukiolaiset pääsivät päivän tehtävässä tutustumaan uusiin metsäbiotalouden tuotteisiin. Puusta saadaan ratkaisuja niin kestäviin kahvikuppien kansiin, asfalttiin kuin biopolttoaineisiin. Metsästä on moneksi!

Päivä 3: uusiutuva energia

Keskiviikkona kuultiin aurinkoenergiasta, energiabiomassoista ja tutustuttiin Biotalousinstituutin laboratorioihin.  Laboratorioissa tutustuttiin mm. pommikalorimetriin ja kattilantestauksen saloihin. Aamulla perehdyttiin mitä uusiutuvan energian muotoja on olemassa ja millaista hanketoimintaa Biotalousinstituutissa on aiheen ympärillä. Päivää jatkettiin aurinkoenergiaan tutustumisella. Meiltä Biotalousinstituutista löytyy aurinkopaneeleita ja saimmekin nähdä miten paljon ne tuottavat energiaa vuoden aikana.

Uusiutuvan energian päivänä tutustutiin 500 kw biokattilan toimintaan.

Päivä 4: vesi ja ympäristö

Torstai kului vesi- ja ympäristöasioiden kimpussa. Vesistöjen kunnostaminen, kestävä sanitaatio, vesihuolto ja mustasotilaskärpäset olivat päivän sanat. Ensimmäinen esitys kävi läpi kosteikkojen hyödyllisyyttä ja perustamista. Tästä jatkettiin hoitokalastuksen pariin ja miksi vaellusesteitä poistetaan joista. Seuraavaksi jatkettiin vesistöaiheiden parissa, kun kuulimme kiinteistökohtaisesti vesihuollosta. Jos kotoa tai vaikka mökiltä löytyy kaivo, on tärkeää muistaa ottaa siitä vesinäyte säännöllisesti.

Ruokailun jälkeen kuulimme Ghanaan sijoittuvasta sanitaatiohankkeesta ja kuinka kuivakäymälöiden tuotoksia voidaan siellä hyödyntää esimerkiksi lannoitteina. Tästä jatkoimme mustasotilaskärpäsen ja -toukkien mielenkiintoiseen maailmaan. Mustasotilaskärpäsistä voi lukea lisää tästä. Lukiolaisista ainakin yksi myönsi, että voisi mustasotilaskärpäsen toukkia syödä muun ruoan seassa. Palautteen mukaan uutta opittiin kosteikoista, hyönteisistä sekä sanitaatiosta.

Mustasotilaskärpäsiä Jamkin hyönteiskasvattamolla.

Päivä 5: älybiotalous

Viikon toi päätökseen älybiotalous. Aiheet vaihtelivat datan omistuksesta dronejen hyödyntämisestä maataloudessa ja riistaeläinten tarkastelussa. Pääsimme näkemään dronen lennättämistä myös reaaliajassa, kun asiantuntijamme Konsta Sarvela esitteli omaa tilaansa ja sitä miten hän itse käyttää droneja tilansa töissä. Päivän päätteeksi lukiolaiset pääsivät ideoimaan oman älybiotalouden ratkaisun ilman rajoituksia. Ideoita saatiin niin villieläinten hoitoon sekä roskien jatkojalostamiseen.

Agrologiksi?

Lukiolaiset saivat monialaisen katsauksen siihen mitä kaikkea agrologin opintoihin kuuluu ja millaisia työllistymismahdollisuuksia alalla on. Palautteen perusteella viikko oli ollut mielenkiintoinen, opettavainen ja innostava. Joukossa oli myös lukiolaisia, joita agrologiksi opiskelu kiinnosti. Toivottavasti tapaamme heidät tulevaisuudessa Biotalousinstituutissa!

Projektityöntekijä Maiju Kurtti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Jätä kommentti