Kyberturvallisuus osaksi maatilojen arkea

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeen parin vuoden rypistys lähenee loppuaan näin elokuun 2023 viimeisien päivien myötä. Elintarviketuotannon ja -jakelun tarpeisiin räätälöidyn harjoitusympäristön pilotointi maaliskuussa 2023 järjestetyssä kyberharjoituksessa onnistui mainiosti ja harjoitusympäristö sekä -konsepti odottavat tositoimiin pääsyä tulevien elintarvikeketjun harjoitusten osalta. Olipa kriisitilanne mikä tahansa, siihen voi valmistautua vain harjoittelemalla.

Datan ja siitä jalostetun tiedon saatavuuden ja käytettävyyden varmistaminen silloin, kun sitä maatilan arjessa tarvitaan, on maatilan näkökulmasta olennaisin kyberturvallisuuskysymys. Viljelijät tarvitsevat tietoa kasvi- ja kotieläintuotantoon liittyvien sekä operatiivisten että strategisten päätösten tekemiseen. Tuon tiedon tuottaminen ja etenkin sen päivittäminen ajantasaiseksi perustuu luotettavaan datan keräämiseen. Datalla on merkittävä rooli myös siinä, että se mahdollistaa nykyaikaisten tuotantolaitteiden ja -koneiden tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen toiminnan.

Kyberturvallisuuden uhkakuvat pohjautuvat siihen ajatukseen, että jollain tavalla maatilalla on päädytty tilanteeseen, jossa tarpeellista tietoa ja dataa ei vain voida käyttää hyväksi. Puimuri, kuivuri tai lypsyrobotti eivät toimi niin kuin niiden pitäisi. Maatilan tuotannon suunnittelu- tai seurantaohjelmistojen data ja tieto ei ole käytettävissä. On sitten kysymyksessä ulkopuolisen toimijan tarkoituksella aiheuttama tai tahattomasti itseaiheutettu häiriötilanne, niin useimmiten perussyy siihen, että maatilallakin on päädytty kyseiseen tilanteeseen, on jonkun käyttäjän tekemä inhimillinen virhe joskus aikaisemmin. Yrityskohtaisten varautumis- ja palautumiskäytänteiden uudistamisessa harjoittelu on tärkeää: se auttaa aistimaan kyberhäiriötilanteen kaoottisuuden ja vaikutusten seuraukset tuotantoon ja koko ruokaketjuun.

Maatilat ovat nykyaikaisten tuotantolaitteiden ja -koneiden elektronisille komponenteille hyvin haastava toimintaympäristö, johtuen pölystä, kosteudesta ja erilaisista maataloustuotannosta ilmaan vapautuvista kaasuyhdisteistä. Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa mukana olleilla maatiloilla sekä kyberharjoitusympäristön suunnittelijoilla riitti hankkeen toteutusaikana monenlaista ihmeteltävää puolin jos toisin.

Datan ja tiedon maatilakohtaisen saatavuuden ohella myös niiden luottamuksellisuus ja eheys ovat merkittäviä tekijöitä tietoturvan ja kyberturvallisuuden kannalta. Kuka omistaa maatilalta kertyvän datan ja etenkin siitä jalostetun tiedon, onkin nyt ja lähitulevaisuudessa hyvin tärkeä kysymys. Entä kenellä on oikeus nähdä ja käyttää maatilan dataa sekä tietoa? Varsinkin ruokajärjestelmästä syntyvään tietoon liittyy paljon niin taloudellista kuin poliittistakin kiinnostusta. Maatilat tuottavat paljon dataa jalostettavaksi tiedoksi. Luottamuksellisuus-näkökulmaan liittyy tällä hetkellä käynnissä olevia toimenpiteitä, joten jos asia kiinnostaa, kannattaa tarkistaa mitä AgriHubin Tapahtuma-sivustolla on aiheeseen liittyen menossa.

Eheydellä tarkoitetaan sitä, että maatilalla koneet ja laitteet mittaavat juuri niitä asioita ja juuri siten kuin on ollut tarkoitus sekä sitä, että siirretty data ei muutu mitenkään matkalla maatilan datavarastoon. Samoin eheyteen liittyy se, että datasta tietoa jalostettaessa siihen ei pystytä vaikuttamaan tahallisesti tai tahattomasti. Tiedon vääristymistä on vaikea havaita varsinkin, jos se tapahtuu hitaasti ja systemaattisesti. Joitakin kyberuhkatoimijoita voikin kiinnostaa tiedon tahallinen muokkaaminen liittyen maatilan tuotannon ja investointien suunnitteluun, ruoan jalostusketjun operatiiviseen ja strategiseen suunnitteluun sekä viranomaistahojen ohjaus- ja valvontatoimenpiteisiin.

Tietoturva- ja kyberturvallisuusnäkökulmat ovat osa maatilojen arkea. Niihin liittyvien käytänteiden kehittäminen ja varautumisen sekä palautumisen harjoittelu kannattaa aloittaa niin pian kuin mahdollista myös maatilalla. Onhan sinun tilallasi käytäntönä ottaa varmuuskopiot? Joko oman maatilan varautumissuunnitelma on tehty?

Lue lisää Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeesta: suomeksi tai englanniksi

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasti EAKR (Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia), hankkeen toteuttaja sekä kumppanit.

Kirjoittaja: asiantuntija Jyrki Kataja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti
Kuva: Juha Piispanen

Jätä kommentti