Asiat ovat harvoin mustavalkoisia – metsässäkään

Metsät ovat puhuttaneet suomalaisia viime vuosina. Keskustelua on käyty metsien hakkuutavoista ja -tasosta, hiilinieluista sekä monimuotoisuuden tilasta. Myös EU:n päätösten vaikutuksista metsäalaan on keskusteltu meillä paljon. Vilkkaan keskustelun ymmärtää, koska metsä on monessa mielessä arvokas: metsästä löytyy niin elonkirjoa, elämyksiä, estetiikkaa kuin euroja. Erilaisten näkökulmien yhteensovittaminen ei ole aina helppoa. Metsänomistajia on Suomessa reilu 600 […]

Kohti agrologin ammattia

Kahden opiskelijan tarina siitä, miten agrologiopinnot ovat edenneet. Kaikki kiinnostaa! Ennen ensimmäisiä virallisia luentoja ryhmänohjaajamme järjesti ryhmällemme tutustumistapaamisen Zoomin välityksellä. Huomasin heti, että ryhmä koostuu samanhenkisistä ihmisistä. Tuli sellainen olo, että on kiva alkaa yhdessä opiskella. Biologian kurssi opintojen alussa oli mahtava. Sen ja muiden kurssien ansiosta huomasin, kuinka laajalla kentällä agrologit työskentelevät. Erilaisia työmahdollisuuksia […]

Hiilijalanjäljen laskennasta

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolaki tuli voimaan vuonna 2015 ja se uudistettiin viime kesänä. Myös monet yritykset ovat ilmoittaneet omia hiilineutraaliustavoitteitaan. Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Globaalisti ihmiskunta tuottaa tällä hetkellä noin kolme kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin luonnon hiilinielut eli maaperä, metsät […]

Uudelle uralle

Aikuisopiskelu voi lisätä motivaatiotasi tai syväosaamistasi sinulle jo tutulta alalta, antaa tutkinnon, jota tarvitset urallasi tai se voi sinkauttaa sinut täysin uusille urille – näin kävi minulle. Itselläni oli pitkä ja hyvä ura pankkimaailmassa, mutta mielessä kuitenkin kaipuu kokeilla vielä jotain uutta. Muutoksen suunta vain ei ollut selvä, mutta joskus ratkaisut löytyvät kirjaimellisesti ihan puun […]

Ammatinvalinnan kauneus ja kauheus

Kahden opiskelijan tarina siitä, miten päädyimme opiskelemaan Jyväskylän ammattikorkeakouluun maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmaan. Syntymälahjaksi sain syvän yhteyden luontoon: perheeni eli poroista ja metsästyksestä. Koulunkäynti tuntui oudolta käsitteeltä ja ammatin hankkiminen vielä oudommalta. Minähän olin jo mielipuuhassani, luonnossa rakkaiden ihmisten kanssa harjoittamassa elinkeinoa, jossa työ ja muu elämä sulautuivat yhteen, elämäntavaksi. Muistan edelleen peruskoulun jälkeiset paineet siirtyä opiskelemaan […]

Erikoistumisharjoittelussa Biotalousinstituutin testauslaboratoriossa

Moikka, täällä kirjoittelee Aino, 4. vuoden agrologiopiskelija. Päädyin suorittamaan osan erikoistumisharjoittelustani Biotalousinstituutin testauslaboratorioon syyskuussa, kun labraan haettiin opiskelijaa, joka auttaisi asiakastyössä polttoaineen analysoimisen ja kuivattamisen parissa.  Osan harjoittelustani olin suorittanut Metsä Springin tekstiilikuitutehtaalla, joten mahdollisuus päästä laajentamaan osaamistani erilaisessa oppimisympäristössä oli tervetullutta. Vaikka harjoittelun alkuperäinen rakenne koskikin polttoaineen analysointia, pääsin tekemään paljon muutakin. Päivät koostuivat […]

Kotimainen lampaanliha – ympäristöteko?

Lammas on laumaeläin, joka tuottaa mm. lihaa, villaa ja nahkaa, mutta toimii myös erinomaisena maisemanhoitajana. Lampaat pystyvät siistimään vaikeakulkuiset ympäristöt viimeistä ruohotuppoa myöten. Lampaat ovat myös kevyitä sorkkaeläimiä, jotka eivät jätä maastoon suuria jälkiä laiduntamisensa jälkeen. Siksi ne ovat hyviä maisemanhoitajia ja soveltuvat laiduntamaan esimerkiksi perinnebiotooppeja. Perinnebiotoopit ovat uhanalaisia luontotyyppejä, joiden hoitomenetelmistä yksi on juuri […]