Uudelle uralle

Aikuisopiskelu voi lisätä motivaatiotasi tai syväosaamistasi sinulle jo tutulta alalta, antaa tutkinnon, jota tarvitset urallasi tai se voi sinkauttaa sinut täysin uusille urille – näin kävi minulle. Itselläni oli pitkä ja hyvä ura pankkimaailmassa, mutta mielessä kuitenkin kaipuu kokeilla vielä jotain uutta. Muutoksen suunta vain ei ollut selvä, mutta joskus ratkaisut löytyvät kirjaimellisesti ihan puun takaa.

Olin perinyt sukuni metsää muutamaa vuotta aikaisemmin. Vaikka olen maalta kotoisin, ja nykyisin asun taas kotiseudullani, ei minulla ollut käytännön kokemusta eikä tietoakaan, miten metsää tulee hoitaa. Mielessäni oli kuitenkin, että avohakkuuta en halua tehdä. Koronavuodet antoivat aikaa perehtyä myös metsäasioihin. Aloin osallistua Metsäkeskuksen uuden metsänomistajan webinaareihin, joista löysin idean lähteä kasvattamaan pakuria. Marraskuussa 2020 Kääpä Forestin ymppäystiimi oli metsässäni, ja heiltä sain idean googlailla aikuiskoulutusvaihtoehtoja. Löytyi Jamkin biotalouden kehittäminen, agrologi YAMK -tutkinto. Kauppatieteiden maisterille koulutuksen sisältö aiheutti vau-reaktion: ekologiaa, ilmastonmuutosta, biodiversiteettiä, hiilensidontaa, maahan ja metsään liittyvää teknologiaa, uusiutuvaa energiaa, kiertotaloutta ja uutta liiketoimintaa biotaloudesta. Ajankohtaisia aiheita, joista todellakin halusin lisää tieto ja substanssiosaamista.

Pari vuotta sitten ympätty pakurikoivikko ja Pave-koira.

Googlailusta parin viikon kuluttua olin jättänyt korkeakoulun ylimääräisessä haussa hakemuksen sisään, ja vielä ennen joulua oli viimeinen haastattelu. Opiskelu alkoi heti tammikuussa 2021. Aloituskerrasta muistan vieläkin Biotalousinstituutin mustasotilaskärpäset ja niiden monet mahdollisuudet jätteen käsittelijöinä ja proteiinin lähteenä. Koronan vuoksi opiskelu oli enimmäkseen etänä, mutta onneksi edes kerran pääsimme Saarijärvelle Biotalousinstituuttiin. Näimme kyseiset kärpäset, ja pääsin kapuamaan Ponssen Scorpionin hyttiin. Biotalouden opinnot ja tentit suoritin työni ohessa. Viikonloppuja ja iltoja kului opintojen parissa, mutta kun aiheet olivat mielenkiintoisia, ei opiskelu tuntunut raskaalta. Ensimmäiseen vuoteen kuuluivat myös mielenkiintoiset vierailut Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalle sekä Metsä Groupin Äänekosken tehtaalle.

Ponsseen tutustumassa.

Opinnäytetyön osuus YAMK:n opinnoista on suuri, puolet tutkintoon vaadittavista opintopisteistä. Itselleni aihe oli selvä jo heti alussa, sillä metsän jatkuva kasvatus ja ekologisesti kestävä käyttö olivat minulle alun perinkin opintojen aloittamisen syy. Aiheen valinnassa kannattaa kuunnella omaa motivaatiotaan. Suuri osa ajasta kuuluu lähteiden etsimiseen ja lukemiseen. Itse panostin juuri tähän vaiheeseen samoin kuin laadullisen tutkimuksen haastatteluihin. Opinnäytetyön tekeminen antoi minulle tietopohjan ja asiantuntijuuden, jota voin nyt ja tulevaisuudessa hyödyntää metsään, jatkuvaan kasvatukseen ja erikoisluonnontuotteisiin liittyvissä asioissa.

Opiskeluun ja opinnäytetyön tekoon minulta kului reilut 1,5 vuotta. Nyt olen kaipaamani uuden uran edessä. Kulunutta vuotta taaksepäin katsoessani voin todeta, että kyllä kannatti. Olen Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistyksen Silva ry:n hallituksessa mukana edistämässä avohakkuutonta metsän käyttöä ja lisäämässä erikoisluonnontuotteiden käyttöä. Yhdistys on antanut minulle paljon tietoa ja erinomaisen metsäalan toimijoiden verkoston. Nyt unelmissani on oman yrityksen perustaminen joko yksin tai hyvien kumppanien kanssa. Rohkeasti kohti unelmia – no time to wait.

Teksti: agrologi (YAMK) Arja Alikoivisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti
Ylin kuva: Anu Jumppanen

Innostu sinäkin uudesta ja hae agrologin YAMK-opintoihin 4. – 14.9.2023. Lue lisää opinnoista Jamkin verkkosivuilta: https://www.jamk.fi/fi/Hae-opiskelemaan/yamk-tutkinto/kehity-biotalouden-huippuosaajaksi