Data-avaruudesta ja reilusta datataloudesta apua lampaanlihan tuotantoketjun haasteisiin?

Lampaanlihan tuotantoketjussa on jo pitkään tunnistettu haasteita ketjun sisäisessä informaation liikkumisessa, kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa ja koko ketjun markkinoinnin järjestämisessä. Tiedon heikko liikkuvuus tuotantoketjun eri toimijoiden välillä heikentää tuotannon ennustettavuutta ja tehokkuutta. Tuotanto painottuu sisäkasvatusta edullisemman laidunkasvatuksen jälkeiseen syksyyn, minkä vuoksi markkinoilla on tavaraa tarjolla epätasaisesti. Pienestä, pääasiassa pk-yrityksistä koostuvasta tuotantoketjusta on myös puuttunut selkeä koko tuotannon brändäyksestä ja markkinoinnista vastaava tekijä. Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen -hanke on ratkonut näitä haasteita nyt reilun vuoden ajan.

Hackathonista potkua idean kehittämiseen

Tammikuussa 2023 julkaistiin DataSpaceHackathon, jonka tavoitteena oli aktivoida toimijoita ideoimaan ja kehittämään ruoka-alan yhteisöllisen datan hyödyntämistä reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti ja tuottamaan datasta lisäarvoa koko ruokaketjulle. Hackathon on siis käytännössä innovaatiokilpailu, jossa tiimit työstävät ja ratkovat annettuja haasteita sparraajien avustuksella. DataSpaceHackathonin toimeksiantajana oli DataSpace Europe Oy, joka samalla etsi hackathonin kautta yhteistyökumppaneita mukaan uuteen datan välityspalvelu Tritomiin. Hackathonin järjestäjänä toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun BioPaavo Saarijärvellä.

Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen -hankkeen tiimi Anniina Holopainen, Aija Hytönen ja Marianne Reinikka osallistuivat DataSpaceHackathoniin. Kuva:Aija Hytönen

Tunnistimme, että tämä hackathonhaaste sopisi Lammasketju-hankkeen tiimille, koska meillä on hankkeessa mukana laaja joukko lampaanlihan tuotantoketjun toimijoita, ja pienenä ketteränä toimialana voisimme tarjota hyvän pilotointiympäristön dataperusteiselle kokeilulle. Hankkeen on muutenkin tarkoituksena tutkia, kehittää ja pilotoida tiedonkulkua lampaanlihan tuotantoketjussa, joten tämän tyyppinen toiminta istuisi hyvin myös hankesuunnitelmaamme. Meillä oli yksi kärki-idea, jolla lähdimme mukaan kilpailuun, mutta tiedostimme ketjulla olevan muitakin tarpeita tiedonkulun kehittämiseen ja uusien yhteistyökuvioiden rakentamiseen ja toivoimmekin saavamme matkan varrella ratkaisuehdotuksia myös näihin.

Mitä on data-avaruus ja reilu datatalous?

Data-avaruudella tarkoitetaan tietyn toimialan tai eri toimialojen välisen datan jakamiseen ja vaihtoon luotua kokonaisuutta, jota määrittelevät yhteisesti sovitut periaatteet ja pelisäännöt. Reilu datatalous tarkoittaa sitä, että jokaisella tulisi olla mahdollisuus itse päättää, kenelle, mihin käyttöön ja mihin hintaan oman datansa luovuttaa. Lampurin näkökulmasta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotannosta kerätään jo tälläkin hetkellä tietoa erilaisiin järjestelmiin, esimerkiksi vaikkapa eläinten rekisteröintiä, tuotosseurantaa, tukien hakemista tai viljelysuunnittelua varten.

Tulevaisuudessa tarjolla on entistä enemmän myös faktatietoa tuotannosta. Esimerkiksi peltoon voidaan asentaa antureita mittaamaan maaperän olosuhteita ja tällä tavalla saatua dataa voidaan hyödyntää viljelysuunnittelun ja tuotannon optimoinnin lisäksi muutenkin tuotantoketjun lisäarvontuottajana.

Reiluuden nimissä tiedon tuottajana lampurilla itsellään tulisi olla valta määritellä, mihin hänen tuottamaansa tietoa voidaan käyttää ja kuka siitä voi hyötyä. Oikein kohdennettuna ja reiluilla pelisäännöillä tällä tuotannosta kerättävällä tiedolla voidaan saada tuotetulle tuotteelle arvonlisää. Tietoa voidaan hyödyntää vaikkapa markkinoinnissa ja brändäyksessä, ja kertoa kuluttajalle faktatietoa siitä, miten kotimaista lampaanlihaa ja villaa tuotetaan.

Rohkeasti kohti tulevaa

Hackathonissa Lammasketjun idea sijoittui neljän voittajan joukkoon ja pääsemme edelleen kehittämään ideaamme ja toimintaamme yhdessä DataSpace Europen kanssa. Yhteistyömahdollisuuden lisäksi saimme hackathonista paljon uusia näkökulmia lampaanlihaketjun toiminnan kehittämiseen ja tiedonsiirron ongelmien ratkomiseen. Sparraajien asiantunteva apu ja vinkit saivat miettimään asioita uudesta näkökulmasta. Asetelma on varsin herkullinen. Hyvin onnistuneella pilotoinnilla voidaan saada isojakin asioita alulle. Toki uuteen, vielä vieraaseen toimintaan lähtemisessä on myös omat haasteensa ja riskinsä. Mutta jos pelkää haaveilla ja ajatella isosti, ei myöskään koskaan saavuta mitään isoa. Joten eteenpäin, sanoi lammas lumessa!

Kirjoittaja: Marianne Reinikka, projektipäällikkö, Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen -hanke, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Kaksivuotinen Lampaanlihan tuotantoketjun kehittäminen -hanke toimii Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueilla. Hanketta rahoittavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä Varsinais-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset.