The heat is on!

 

 

Monellakin tapaa. Ikkunasta ulos katsellessa aurinko paistaa ja lämpömittari lähentelee kahtakymmentä. Myös Tiimiverkkohankkeen Ammattilainen asiakkaana verkkovalmennuskokeilu on täyttä häkää käynnissä. Tässä kokeilussa Jyväskylän Katulähetyksen, Laukaan kunnan ja Äänekosken kaupungin työntekijät saavat omakohtaisen kokemuksen valmennettavana olemisesta, tutustuen samalla digialustan käyttöön. Kuukauden mittaisen kokeilujakson aikana ammattilaiset saavat kokemusta ja tietoa alustan eri käyttömahdollisuuksista sekä eväitä digiratkaisujen käyttöön ottamisesta osaksi omaa työtä. Verkkovalmennuksen kokemuksia hyödynnetään hankkeen jatkotyöskentelyssä ja asiakastyöhön käyttöön otettavien digiratkaisujen kehittämisessä.

Nyt käynnissä oleva verkkovalmennus koostuu viidestä eri osa-alueesta. Uusi teema avautuu osallistujalle tutustuttavaksi aina maanantaisin. Kukin teema sisältää teoriaosion, tehtävän sekä lisämateriaalia, johon voi tutustua oman mielenkiinnon ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Lopuksi ammattilaisilta kerätään palautetta kokeilusta.

Tähän mennessä valmennuksessa on pureuduttu Digivalmennuksen perusteisiin sekä Digiohjauksen prosesseihin ja toimintatapoihin. Digiohjauksen prosessit ja toimintatavat sisältävät mm.  tietoa ohjaukseen valmistautumisesta, hyvässä ohjauksessa huomioitavista asioista sekä ohjauksen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Tiedätkö muuten mitä tarkoitetaan sosiaalisella saavutettavuudella?

Jätä kommentti