Kehittämisen kirkastusta asiakkaiden digivalmennuksiin

 

TiimiVerkon aktiivisen kevään päätteeksi kokoonnuttiin kesäkuussa työpajoihin kirkastamaan kehittämisideoita syksyllä toteutettavia asiakastyön digivalmennuspilotteja varten Äänekosken, Laukaan ja Katulähetyksen toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli muodostaa selkeät kehittämistehtävät tuleviin digivalmennuksiin. Lähtökohtana ideoinnille olivat kevään aikana työntekijöiltä ja esimiehiltä nousseet tarpeet, joiden perusteella keskeisiksi asiakastyön pilottikohteiksi digivalmennusten kehittämiseen nousi neljä eri kohderyhmää:

  1. Palkkatukityösuhteisten ja osatyökykyisten työllistymisen tukeminen
  2. Nuorten hyvinvointia ja aktivointia tukevat toimenpiteet
  3. Työnhakijoiden tukeminen
  4. Yksilövalmennuksen toimenpiteet

Työpajoissa osallistujat jakautuivat pienryhmiin yhteisten työalueiden mukaan. Aluksi osallistujat lähtivät luovasti ideoimaan oman työn kannalta keskeiseen teemaan mahdollisuuksia toteuttaa digivalmennusta. Tämän jälkeen ideat käytiin kaikkien osallistujien kanssa yhdessä läpi ja niitä tarkennettiin tarvittaessa. Tämän jälkeen osallistujat vaihtoivat ryhmiä ja pääsivät ideoimaan jo tuotettujen ideoiden lisäksi vielä uusia ideoita muiden ryhmiin. Ideoita syntyi runsaasti! Ideat käytiin vielä läpi yhdistellen ja ryhmitellen niitä. Jokainen osallistuja sai itselleen kolme ääntä, joilla pääsi äänestämään kustakin kohderyhmästä parhaimpia ideoita. Pienryhmät ottivat 1-2 eniten saatua kohdetta tarkempaan tarkasteluun ja muodostivat niistä selkeät kehittämiskohteet syksyn digivalmennuksia varten. Syksyllä työskentelyä jatketaan esimerkiksi työkokeilupaikkojen virtuaaliesittelyiden, työelämän personal trainer-verkkoalustan, vahvuuksien tunnistamisen digipelin ja nuorten talouden tasapainottamisen digivalmennuksen parissa. Nyt kesän ja alkusyksyn aikana ammattilaiset testaavat vielä ajatuksiaan omilla asiakkaillaan ja selvittävät asiakkaiden ajatuksia niistä. Jäämme innolla odottamaan syksyä ja ideoiden eteenpäin viemistä!

Jätä kommentti