Digipalveluita palvelumuotoilun avulla

TiimiVerkon toiminnassa ollaan siirrytty hankkeen keskeiseen tavoitteeseen eli etäkuntoutuspalveluiden, digivalmennusten käytännön työstämiseen ja testaamiseen asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyönä. Keväällä edistettiin ammattilaisten valmiuksia digivalmennuksiin ja 30 ammattilaista Katulähetykseltä,  Laukaasta ja Äänekoskelta kävi läpi Ammattilainen asiakkaana –verkkovalmennuksen. Siinä ammattilaiset saivat omakohtaisen kokemuksen digivalmennukseen osallistumisesta ja pääsivät perehtymään erilaisiin digivalmennuksen muotoihin. Valmennuksen jälkeen lähdettiin toimipaikkakohtaisesti innovoimaan ja visioimaan palvelumuotoilun menetelmien avulla uusia digipalveluita sekä Laukaan ja Äänekosken kuntien työnhakijoiden, palkkatukityösuhteisten ja nuorten startti-pajojen että Katulähetyksen asiakkaille. Ideoita syntyi paljon! Kesän ja alkusyksyn aikana ammattilaisten tehtävänä oli esitellä ideoita omille asiakkailleen ja kerätä palautetta ja asiakasnäkökulmaa niistä.

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan konkreettista toimintaa, jossa yhdistetään käyttäjien tarpeet ja odotukset sekä palveluntuottajan tavoitteet toimiviksi palveluiksi. Tavoitteena on muodostaa asiakkaalle mahdollisimman positiivinen palvelukokemus. Palvelumuotoilussa käytetään monialaisia työkaluja ja menetelmiä ja sille on ominaista kokonaisvaltainen näkökulma. Keskeisenä tavoitteena on osallistaa mukaan kaikki palvelussa mukana olevat tahot. Yhteiskehittämisessä tavoitellaan sitä, että kaikki palveluun liittyvät asiat ja näkökulmat tulevat huomioiduksi mahdollisimman laaja-alaisesti. (Tuulaniemi 2011.)

Syyskuun puolivälissä kokoonnuttiin koko kehittäjäryhmän kanssa jakamaan kokemuksia ja työstämään asiakaspilotteja eteenpäin asiakaspalautteiden avulla. Työstäminen etenee jatkossa neljässä kehittämisryhmässä: Katulähetyksellä työstetään yksilövalmennusta digivalmennuksen muotoon ja Laukaan ja Äänekosken ammattilaiset yhdistivät voimavarojaan ja työstävät yhdessä digivalmennusta työnhakijoiden, palkkatukityösuhteisten ja nuorten starttipajan asiakkaiden tueksi. Esimerkiksi kehitteillä on digitaalinen työelämän personal trainer-palvelu. Jäämme innolla odottamaan sitä, mitä kaikkea syntyykään syksyn aikana!  Yhteiskehittämistä jatketaan heti lokakuun alussa yhdessä kehittäjäasiakkaiden ja ammattilaisten kanssa ja tällöin työstetään konkreettisia digivalmennusten palvelukonsepteja ja palvelupolkuja. Jokaisella kehittäjäryhmällä on oma sparraaja TiimiVerkon henkilöstöstä ja lisäksi on mahdollista hyödyntää digisparraajaa digiratkaisujen apuna. Tavoitteena on, että ensimmäiset digipilotit työstetään valmiiksi lokakuun aikana ja toteutetaan marraskuussa. Nyt kun kehittämiskohteet ovat selvillä, ammattilaiset aloittavat myös osallistujien rekrytoinnin. Syksyn aikana siis tulee tapahtumaan paljon ja jouluun mennessä saadaan runsaasti kokemuksia!

Kuva: Ida-Maria Koskivaara.

Lähde: Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Talentum. Hämeenlinna.

 

1 kommentti

  1. Paluuviite: Etäkuntoutus tarjoaa mahdollisuuksia, mutta kehitys vaatii uudenlaista osaamista | TiKI-talk

Jätä kommentti