Etäpalvelut mahdollistavat vuorovaikutuksen

Koko yhteiskunta elää poikkeuksellista aikaa, jossa olemme kaikki kohdanneet ennenkokemattomia tilanteita joihin ei ennalta ole osattu varautua. Nyt moni on joutunut miettimään miten omaa ammattiaan, palveluaa tai toimintoa voi toteuttaa aikana, kun fyysistä kontaktia on tärkeää välttää?

Me TiimiVerkko hankkeessa olemme kehittäneet ja pilotoineet yhteistyötahojemme kanssa erilaisia digipalveluita ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Näiden pilottien perusteella olemme kokeilleet, keskustelleet ja kehittäneet erilaisia etäpalveluita joita nyt keväällä 2020 oli tarkoitus pilotoida uudestaan aiemmasta kokemuksesta saatujen kehitysajatuksien perusteella.

Tuskin kukaan osasi arvata vielä muutamia viikkoja sitten, kuinka merkittävään rooliin nämä etäpalvelut tulevatkaan nousemaan. Hankkeessamme on jo nyt kehitetty ja käyttöönotettu palveluita joiden toteuttaminen on mahdollista täysin etänä. Alunperin ajatuksena eri palveluissa oli hyödyntää myös perinteistä fyysistä vuorovaikutusta, mutta toiminnot ovat olleet muokattavissa myös kokonaan etänä toimiviksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi työstämme jatkuvasti erilaista verkkomateriaalia etäpalveluiden tuottamisen ja toteuttamisen tueksi, jotta niin ammattilaisien, kuin asiakkaidenkin etäpalveluiden käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa.

Olemme saaneet luvan toteuttaa etäpalveluita esimerkiksi sellaisille kohderyhmille, joiden palvelut ovat muuten tauolla. Tästä esimerkkinä Jyväskylän Katulähetys, joka lähtee kokeilemaan kuntouttavaan työtoiminnan yksilövalmennusta verkkoon aikaisemmin muodostamansa verkkovalmennusalustan turvin. Mielenkiinnolla odotamme millaisia kokemuksia tästä palvelusta saadaan niin ammattilaisten, kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. TiimiVerkko on mukana tukemassa näitä erilaisien etäpalveluiden käyttöönottoa mahdollisimman tiiviisti. Olemme mukana tiivisti myös Laukaan ja Äänekosken Starttitoiminnan tukena mahdollistamassa heidän hyvinvointiin liittyvää etäseurantaa ja vuorovaikutusta. Lisäksi olemme mukana Laukaan ja Äänekosken työttömien työnhakijoiden, sekä palkkatukityösuhteisten etäpalveluiden kehittämisessä.

Tärkeää muistaa, että vaikka nyt vältetään fyysistä läheisyyttä niin digiläheisyys, vuorovaikutus digisti ja digiosallisuus mahdollistavat kuitenkin vuorovaikutuksen ja sen, että kukaan ei jää unohdetuksi näinä aikoina, kun monet palvelut ovat tauolla.

Pysytään kuulolla ja digisti aktiivisena!

Jätä kommentti