uudistuva oppiminen

Itseohjautuvuus oppimisessa ei ole itsestäänselvyys

Nykyään opiskelijalta odotetaan aktiivista ja itsenäistä otetta omaan oppimiseensa. Tämä edellyttää vahvaa itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuus tarkoittaa oppijan kykyä ohjata omaa oppimistaan...

Mitä itseohjautuvuus oppimisessa on ja miten sitä buustataan?

Oppiminen tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuksia onnistua, virkistyä ja loistaa. Sujuvassa oppimisprosessissa oppija yleensä tietää, mitä häneltä odotetaan ja miten tavoiteltavaa osaamista...

Pedamuotoilu vaikuttavan oppimisanalytiikan lähtökohtana

Koulutussektorin digitalisoitumisen odotetaan tukevan yhä joustavampia ja yksilön tarpeisiin mukautuvampia oppimisprosesseja. Digitalisoituneiden ja opiskelijan itseohjautuvuutta tukevien oppimisprosessien suunnittelu edellyttää oppijan...