oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikan valjastaminen opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen

Opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan monin keinoin. Korkeakoulujen käytössä oleviin digitaalisiin sovelluksiin ja alustoihin kertyy oppimistehtävien lisäksi tietoa suorituksista, arvioinneista ja...

Minä opiskelijana 2.0 -kysely – Kuinka hyvinvointihanke mahdollisti uudenlaisen työkalun käyttöönoton Jamkissa

Mistä on kyse? Opetus- ja kulttuuriministeriön koronarahoituksella aloitettu OHKE-hanke (Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen) on aloittanut useita uusia ja innovatiivisia opiskelijoiden hyvinvointia tukevia...

Pedamuotoilu vaikuttavan oppimisanalytiikan lähtökohtana

Koulutussektorin digitalisoitumisen odotetaan tukevan yhä joustavampia ja yksilön tarpeisiin mukautuvampia oppimisprosesseja. Digitalisoituneiden ja opiskelijan itseohjautuvuutta tukevien oppimisprosessien suunnittelu edellyttää oppijan...