opiskelijahyvinvointi

Saavutettavampaa korkeakouluopiskelua Jamkissa – Yksilöllisen tuen sähköistäminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on jo pidempään sitoutunut esteettömän korkeakoulun ideologiaan, jossa halutaan turvata kaikille opiskelijoille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen korkeakouluopiskelu kohtuullisin...

Mitä tutor tarvitsee? – uudenlaisen tuen kehittäminen tarveperustaisesti

Tutorointi tukee opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Ensimmäinen opiskeluvuosi on merkittävässä roolissa opintoihin ja yhteisöön kiinnittymisen näkökulmasta. Opiskelijoiden vertaisohjaajina toimivien tutoreiden...

Mitä sinulle kuuluu, korkeakouluopiskelija?

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn on havaittu heikentyneen ja kuormittuneisuuden kokemuksen lisääntyneen viime vuosina. Tätä on tapahtunut jo ennen vuonna 2020...

Moodlen oppimisanalytiikka opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa

Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakouluissa on kehitetty oppimisanalytiikan hyödyntämistä opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen. Kehittämistyötä ja pilotointia toteutettiin Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -projektissa.

Oppimisanalytiikan valjastaminen opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen

Opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan monin keinoin. Korkeakoulujen käytössä oleviin digitaalisiin sovelluksiin ja alustoihin kertyy oppimistehtävien lisäksi tietoa suorituksista, arvioinneista ja...

Opiskelijahyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen korkeakoulussa – ajatuksia korkeakouluharjoittelusta

Korkeakouluharjoittelija kokosi palvelukartan korkeakouluopiskelijoille tarkoitetuista hyvinvoinnin palveluista. Opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen liittyy keskeisesti korkeakouluyhteisön sisällä tapahtuva toimijoiden yhteistyö sekä sitä tukevat korkeakoulun...

Minä opiskelijana 2.0 -kysely – Kuinka hyvinvointihanke mahdollisti uudenlaisen työkalun käyttöönoton Jamkissa

Mistä on kyse? Opetus- ja kulttuuriministeriön koronarahoituksella aloitettu OHKE-hanke (Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen) on aloittanut useita uusia ja innovatiivisia opiskelijoiden hyvinvointia tukevia...

Erityisopettaja ammattikorkeakoulussa?

Mitä erityisopettaja tekee ammattikorkeakoulussa? Korkeakoulussa erityisopettajan tehtäviin kuuluu niin opiskelijatyötä ja oppimisen ohjausta kuin korkeakoulun toiminnan ja henkilöstön tukemista konsultoivassa...

Hyvinvointivalmennus opiskelijan tukena

Osana opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hanketta on toteutettu yksilöllisiä hyvinvointivalmennuksia tukemaan opiskelijoiden pärjäämistä ja opiskeluhyvinvointia koronan aikana. Yksilöllisessä valmennuksessa on kuultu opiskelijan...