Nyt kartoitamme koko JAMK-henkilöstön tietoturvaosaamisen tasoa

Lock and dataflow

Kuvittele että heräät aamuun, jolloin työkone ja verkkoyhteydet eivät toimikaan kuten pitäisi. Kyberkonna on onnistunut livauttamaan haittaohjelman järjestelmään. Tärkeä miitinki on juuri alkamassa. Kenelläkään ei ole vielä tietoa, onko syy konnien hymyyn järjestelmien heikkoudessa vai naapurihuoneen Penan inhimillisessä erheessä. Et syytä nyt kumpaakaan, sillä sinua vain harmittaa.

Tietoturvaosaaminen on koko henkilöstölle taito, jonka avulla suojataan omaa ja organisaation toiminnan kannalta tärkeää dataa. Moni haitta tai uhka on ehkäistävissä tietoisuuden kasvattamisen keinoin. Mikä mahtaa olla jamkilaisen osaamisen ja tietoturvakulttuurin nykytila? Siitä haluamme ottaa selvää. Asia on tärkeä, sillä digitaalisen maailman konnat eli kyberrikolliset ovat kekseliäitä kehittäessään erilaisia keinoja päästäkseen tietoihimme käsiksi.

Nyt toteutettavan kyselyn tarkoituksena on, että kyselyyn vastaajat arvioivat JAMKin tietoturvakulttuuria ja omaa rooliaan organisaation työntekijänä tämän kaiken tiedon äärellä. Tavoitteenamme on saatujen vastausten avulla tunnistaa tietoturvaosaamisen keskeisimmät kehityskohteet ja etsiä tarvittaessa keinoja tietoturvan kehittämiseen tehostetun ohjeistuksen, viestinnän ja kouluttamisen avulla.

Kysymyksissä tiedustellaan esimerkiksi, kuinka hyvin jamkilaiset hallitsevat oman työnsä kannalta tärkeät tietoturvakäytänteet ja -ohjeistukset, miten tietoisia ollaan niiden olemassa olosta ja onko vastaajien mielestä ollut tarjolla riittävästi tietoturvaan liittyvää koulutusta. Kyselyssä selvitetään myös, mitä mieltä organisaatiossa ollaan tällä hetkellä talon ICT-palveluista ja kuinka itse pyritään huolehtimaan muun muassa varmuuskopioinnista, laitteiden suojaamisesta sekä turvallisesta internetin käytöstä.

Anonyymi kysely on laadittu yhteistyössä JAMKin ICT-palveluiden kanssa. Tietoturvaa koskettavien peruskysymysten äärellä saa aikaa vierähtämään vain noin 5 minuuttia. Toivottavasti saamme runsaasti vastauksia, sillä kyselyn tulos palvelee koko organisaatiota ja erityisesti tietohallintoa tietoturvan kehittämistyössä. Vastaukset analysoidaan kesän aikana ja tulokset julkistetaan syksyllä.

– Kirsi Heiskanen, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti/CYBERDI-projektin projektipäällikkö

———————————————————————————————————-

Teksti on laadittu osana #OleTietoinen-tietoisuuskampanjaa. Kampanjoinnin toteutuksesta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun CYBERDI-projektin asiantuntijat. Digitaalisen maailman turvallisuuden kasvattamiseen tähtäävä #OleTietoinen-kampanjointi jatkuu aina vuoden 2021 lopulle saakka.