Kolme vuotta kyberrikollisuuden äärellä -kasvattamassa tietoisuutta ja kehittämässä yhteistyömalleja

Piirretty poika lamppu vierellään

Puhelimet kulkevat mukanamme ja kytkevät meidät verkkoon. Emme aina edes huomaa, että olemme liitettynä erilaisten välineiden kautta digitaaliseen maailmaan. Digitalisaatio on kaikkialla. Niin on rikollisiakin. Ynnään tässä blogitekstissä, mitä kaikkea kyberrikosten torjumiseksi voidaan tehdä hankkeessa.

Aktiivista ja vaikuttavaa viestintää

CYBERDI-hankkeen kohderyhmänä olivat yrittäjät, sosiaalisen median käyttäjät (erityisesti nuoret) ja terveydenhuollon ammattilaiset. Hankkeen alkupuolella pohdimme hahmoa, jonka ihmiset liittäisivät juuri tähän hankkeeseen ja jota voisimme hyödyntää viestinnässä. Hahmo sai päällensä harmaata ja sinistä, silmälasit, jotka tunnistavat tarkasti kyberrosvojen viritelmät. Hän esiintyi niin sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla kuin painetuissa materiaaleissa. Hahmolla on muuten nimikin, DigiSapiens.

Jotta viestintä olisi vaikuttavaa, sille on asetettava selkeät tavoitteet. Esimerkiksi yhdellä twiitillä halusimme osallistujia webinaareihin ja toisella lukijat vierailemaan hankkeen verkkosivuilla sekä lataamaan infokortteja. Sosiaalisessa mediassa julkaistut postaukset täyttivät hyvin niille asetetut tavoitteet, sillä muun muassa hankkeen verkkosivuilla on vieraillut tähän asti yli 30 000 kävijää, infokortit ovat levinneet kohderyhmien keskuudessa ja hahmo tunnistetaan CYBERDIin kuuluvaksi. Lisäksi monet yhdistävät hankkeeseen sanat ”Ole tietoinen.” Tätä käytimme tunnuslauseena ja tunnisteena sosiaalisessa mediassa.

Tärkeä ja merkittävä asia viestinnässä on se, että asiantuntijoiden käyttämät sanat muotoillaan kohderyhmälähtöisiksi. Näin viestintä on ymmärrettävää ja vaikuttavaa. Tässä hankkeessa kohderyhmä oli laaja, joten viestimme eri sosiaalisen median kanavilla, Twitter, LinkedIn, Instagram ja Facebook. Viestintä oli aktiivista ja kanavalähtöistä. Tämä tarkoitti sitä, että samaa tekstiä ei sellaisenaan tuutattu jokaisesta kanavasta. Panostimme myös sisäiseen viestintään niin Teams-kanavalla kuin intrassakin.

Viestintätoimenpiteet olivat kyberrikollisuuden tietoisuuden kasvattamista. Vaikka hanke päättyi, jatkamme viestimistä ja hahmo muistuttaa edelleen digiansoista. Hankkeessa tehdyt materiaalit esimerkiksi infokortit, julisteet, animaatiot, vinkkilistat ja oppaat ovat edelleen vapaasti käytettävissäsi hankkeen sivuilla.

Yhteistyömallien kehittäminen

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää käytäntöjä kyberrikoksien estämiseen, tutkimiseen ja selvittämiseen. Tekniset asiantuntijamme koostivat Prepare, Hunt, and Respond (PHR)-mallin. Mallista selviää, miten organisaatio voi puolustautua nykyaikaisia ​​kyberhyökkäyksiä vastaan. Voit tutustua malliin tästä.

Polamkissa projektihenkilöstö kehitti mobiiliforensiikan menetelmiä. He osallistuivat myös poliisin ja organisaation välisen yhteistoiminnan kehittämiseen kyberhyökkäystilanteissa. Näillä toimenpiteillä vaikutimme kyberrikosten ennaltaehkäisyyn ja tutkintaan yrityksissä ja organisaatioissa.

Paras ase kyberrikollisuutta vastaan on osaava ihminen. Laadimme useamman oppaan, joita on jo nyt hyödynnetty organisaatioissa ja opetuksessa. Esimerkiksi Kyberrikos on poliisiasia -opas kertoo, miksi kyberrikoksista kannattaa aina ilmoittaa poliisille. Opas sisältää esimerkkitarinoita kyberrikoksista ja ohjeistuksen, mille viranomaiselle ja miten ilmoitus kyberrikoksesta tehdään.

Yhteistyötä ja osaamisen vahvistamista

Kyseessä oli yhteishanke yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) kanssa. Tämän lisäksi teimme yhteistyötä Kuluttajaliiton Huijausinfon, Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen, Keski-Suomen kauppakamarin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa.

Marraskuussa 2021 toteutimme yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa Kyberrikollisuus-webinaarisarjan, jossa oli mukana yhteensä lähes 300 kuuntelijaa. Webinaareissa keskustelimme muun muassa lasten ja nuorten kyberrikollisuudesta, miten yritykset ja organisaatiot voisivat ehkäistä kyberrikollisuutta ja millä aseilla torjumme kyberrosvoja tulevaisuudessa. Jos webinaarit menivät ohitsesi, voit kuunnella tallenteet täältä.

Osallistuimme Kuluttajaliiton järjestämään Huijaripodiin. Kannattaa kuunnella ”Miksi ihmistä on niin helppo huijata?” jakso osoitteessa: https://www.kuluttajaliitto.fi/huijaripodi/#jakso8

Hankkeen toteuttaminen lisäsi sekä Jamkin että Polamkin edellytyksiä profiloitua kyberrikostorjunnan osaajina ja osallistua hankehakuihin, jotka liittyivät kyberrikollisuuden ehkäisemiseen. Samalla vahvistui yhteistyö kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatyöryhmissä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioverkostostoissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti oli mukana yhteensä yhdeksässätoista Horizon 2020/Horizon Europe -hankehaussa CYBERDI-hankkeen aikana.

Näiden lisäksi projektihenkilöstön osaaminen kasvoi. Jatkossa meillä on muun muassa taitoa laatia oppaita ja toteuttaa laadukkaita webinaareja sekä tietoa kyberrikostorjunnan ehkäisemisestä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun CYBERDI-hankkeen (1.10.2018-31.12.2021) rahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kiitokset projektitiimille, Polamkin henkilöstölle ja yhteistyökumppaneillemme.

Maltti on valttia verkossakin.

Kirjoittaja: Kaisa Sulasalmi, CYBERDI-hankkeen projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti