DIKO-hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Keski-Suomen alueella toimivien sosiaali-ja terveysalan mikro- ja pk-yritysten henkilöstön työhyvinvointia sekä työn tuottavuutta digitaalisuutta ja kokeilukulttuuria hyödyntäen.

  1. osatavoitteena oli kehittää kotihoitoa ja palveluasumista tarjoavien yritysten lähiesimiesten johtamisosaamista ottamalla työntekijälähtöinen kehittäminen osaksi työhyvinvoinnin ja henkilöstön osaamisen johtamista.
  2. osatavoitteena oli kehittää keskisuomalaisten kotihoitoa ja palveluasumista tuottavien yritysten henkilöstön osaamista vastaamaan digitaalisuuden osalta ajankohtaisia tarpeita huomioiden erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden tarpeet.
  3. osatavoitteena oli myös kehittää hoitohenkilöstön fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia käyttäen hoitohenkilöstön työtapojen analysointiin kevytanturisovelluksia sekä kerätä työhyvinvointitietoa toistettavien ja osallistavien palaute- ja innovointiohjelmistojen sekä sovellusten avulla.
  4. osatavoitteena oli myös vastata digitalisoitumisen tuomiin haasteisiin kotihoidon ja palveluasumisen viestinnän kehittämisessä sekä kehittää kotihoidon ja palveluasumisen yritysten markkinointiosaamista vastaamaan toimintakentällä tapahtuvaan kilpailuun.
Henkilöstö ja asiakas edellä (Toni Pekkola)

Hankkeen avulla tuettiin yrityksiä johtamisen, työhyvinvoinnin ja työn muutostarpeiden konkretisoinnissa ja kehittämisessä. Henkilöstölähtöinen kehittäminen, osaamisen vahvistuminen ja muutosten ennakointi tukivat yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Ketterien kokeilujen avulla henkilöstö innostui kehittämään arkea helpottavia työ- ja toimintatapoja.

Hankkeessa oli mukana kotihoitoa ja palveluasumista sekä niiden liitännäispalveluita, kuten hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluita tuottavia yrityksiä.

DIKO-hankkeessa tapahtuva kehittämistoiminta pohjautui osallistavaan kehittämiseen. Hankkeen sisältö oli jaettu neljään teemaan:

  • uudistuva johtaminen
  • työn, työtapojen ja työympäristöjen kehittäminen
  • käyttäjäystävällinen digi-teknologia
  • yhteisöllinen viestintä ja markkinointi.

Teksti (DIKO-projektitiimi)