Kehittämistoimenpiteet

Kehittämistyö yrityksissä toteutui erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Tässä esimerkkejä hankkeen aikana yritysten yhteisissä tapaamisissa ja yrityskohtaisessa kehittämistyössä käytetyistä menetelmistä.

Teksti (DIKO-projektitiimi)

Kuvat (Toni Pekkola)