DIKO

Työhyvinvointia digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin, DIKO-hankkeen julkaisu.
9.1.2019 Toimitus

Tervetuloa!

9.1.2019 Toimitus

Tällä sivustolla esittelemme Työhyvinvointia digitaalisuuden ja kokeilukulttuurin keinoin- eli DIKO-hankkeen toteumaa, kokemuksia ja tuloksia. DIKO-hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja toteutuksesta vastasi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanke toteutettiin 1.3.2016–28.2.2019, ja sen erityistavoitteena oli rahoitusohjelman mukaisesti tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Teemat Yritykset Teksti (DIKO-projektitiimi) Otsakekuva (Toni Pekkola) Teemakuvat (Auli Dahlström, Toni Pekkola)