Onnistua.fi

Kauneushoitola Onnistua.fi tarjoaa rentouttavia ja edullisia hoitoja Jyväskylän keskustan tuntumassa.  

Yrittäjän kertomaa: Intohimoni on muiden auttaminen ja asioiden eteenpäin vieminen. Tähän perustuu myös Onnistua.fi-konsepti. Nuorten kauneusalan osaajien työharjoittelupaikat ovat vähissä, sillä alalla on paljon pienyrittäjiä, joiden liiketilat eivät salli usean harjoittelijan työllistämistä. Onnistua.fi-yrityksessä työharjoittelijat pääsevät oikeisiin töihin ja kehittämään omaa ammattitaitoaan korkeammalle tasolle.  

Lisätietoja:  

Onnistua.fi verkkosivusto

Miksi lähdimme mukaan? 

Aika oli otollinen, sillä olin käynnistämässä uutta toimintaa. Pienimuotoinen yrittäminen oli tuttua, mutta nyt kun piti tehdä toisella tavalla, oli kiva saada erilaista näkökulmaa. 

Alkuhaastattelun perusteella seuraavat asiat koettiin tärkeiksi kehitettäviksi asioiksi hankkeen aikana:

 Viestintä

 • Haluttiin kehittää viestintää.  

Markkinointi

 • Koettiin tärkeäksi kehittää markkinointia, jotta aloittava yritys saisi asiakkaita.
 • Myytävien tuotteiden ideointiin toivottiin apua.

  Työn kehittäminen

 • Yrittäjän työhyvinvointiin haluttiin panostaa.    
 • Yritystoiminnan vakiinnuttaminen asetettiin tavoitteeksi. 

Mitä hankkeessa tehtiin?

  Viestintä

 • Nettisivut uudistettiin.
 • Yritykseen tehtiin mystery shopping -käynti.

 Markkinointi

 • Suunniteltiin Instagramin, Facebookin ja sähköpostin hyödyntämistä markkinoinnissa ja viestinnässä.
 • Luonnosteltiin layouteja mainoksiin, joita voi laittaa lehteen.
 • Yrityksestä tehtiin mainosvideo.

Työn kehittäminen

 • Firstbeat-mittaus sovittiin tehtäväksi yrittäjälle ja sitä kautta pyritään vaikuttamaan työhyvinvointiin. 
 • Itsensä johtamista ja ajankäytön hallintaa sparrattiin.

Mitä saimme?  – Hankkeen tulokset yrittäjän kokemana ja kertomana 

Hankkeen aikana on saatu kotisivuja kehitettyä ja mainostamiseen panostettua. 

Se on tosi kiva se video, mikä tehtiin.

Myös ulkopuolisen silmin yrityksen toimintaa on tarkasteltu ja sitä tarvittaisiin enemmänkin.  

Mysterishoppaamista tarvittaisiin lisää.

Erityisesti johtamista ja oman ajankäytön hallintaa on tarkasteltu ja siihen on saatu valmennusta.  

Yksinyrittäjän on muistettava huolehtia itsestään, siksi ajanhallinta ja itsensä johtaminen ovat tärkeitä. Niihin olen saanut hankkeesta tukea ja uusia oivalluksia.

Liiketoimintaympäristö ja toiminnan tulevaisuus 

Yrittäjällä on uskoa yrityksen tulevaisuuteen. Tärkeää on saada markkinoinnin suuntaus kuntoon.  

Aina menee pikkusen aikaa kun uusi yritys aloittaa, että tulee tietoisuuteen ja tasalaatuiseksi.  

Täytyy kehittää koko ajan, aika paljon vielä muotoutuu ja elää, tätä kohderyhmäajattelua vieläkin työstänyt, mikä se tulee lopulta olemaan. 

Teksti (DIKO-projektitiimi ja hankkeeseen osallistunut yritys)